Hoop voor het Amazonegebied

Één jaar later: tijd voor heropbouw en herstel

Natuurlijke rijkdom verandert in gigantische vuurhaard

In 2019 keek de wereld machteloos toe terwijl catastrofale bosbranden in Brazilië, Bolivia en Paraguay het Amazonewoud in de as legden. Meer dan 8 miljoen hectare bos zijn in rook opgegaan. De oorzaken van die branden in het Amazonebekken zijn volgens wetenschappers de ontbossing en brandlandbouw, samen met onvoorspelbare weersomstandigheden door de klimaatverandering.

Oerbossen met een ongelooflijke natuurlijke rijkdom veranderden zo in gigantische vuurhaarden die voor een enorme CO-uitstoot zorgden. Miljoenen endemische soorten zoogdieren, reptielen, vogels en waterdieren kwamen om het leven. Soorten die al bedreigd waren, zoals de jaguar, de reuzenotter, de Chacopekari of de reuzenmiereneter, kwamen daardoor nog meer in gevaar. Ook de lokale gemeenschappen zijn zwaar getroffen. Volledige dorpen moesten geëvacueerd worden en duizenden mensen raakten alles kwijt.

Een noodfonds om hulp te bieden na de catastrofe

Als reactie richtte WWF-België in augustus 2019 een noodfonds op. Dankzij giften kon in eerste instantie snel en gericht hulp worden geboden om de branden te bestrijden, de zwaar getroffen lokale gemeenschappen bij te staan en materiaal aan te kopen om te blussen, en drinkwater en eten te voorzien.

Na de branden: een heropbouwstrategie

Nu werkt WWF aan het ecologische herstel van de getroffen gebieden en het ondersteunen van de lokale gemeenschappen. We focussen op Bolivia, Paraguay en Brazilië en zijn daarbij actief op verschillende fronten: 

  • De toegang herstellen tot drinkwater voor de gemeenschappen, onder meer met pompen op zonne-energie.
  • Herbebossingsprogramma's: boomkwekerijen en nieuwe aanplantingen.
  • Preventie en monitoring van bosbranden en ontbossing met behulp van drones. 
  • Opleidingen in bosbrandbestrijding en opslag van materiaal om branden te bestrijden.
  • Nieuwe bestaansmiddelen voorzien voor de lokale gemeenschappen, de behoeders van het woud, onder meer dankzij vrouwen die een lokale onderneming hebben opgestart met natuurlijke cosmetica en geneesmiddelen (Bolivia).

Meer dan een jaar later blijft de situatie in het Amazonewoud kritiek. De behoeften zijn immens en de weg naar herstel is lang. Samen zijn we echter altijd sterker.

NAAM VAN HET PROJECT

Noodfonds Amazonegebied

Regio

Amazonegebied – Bolivia, Brazilië en Paraguay

duur

08.2019 - 06.2021

Budget

€ 634.000

Partners

WWF-Bolivia, WWF-Brazilië, WWF-Paraguay

FINANCIËLE STEUN

Giften aan WWF-België

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Jaarrapport 2020

Glade in de Zuid-Amerikaanse jungle, leefgebied van de jaguar

ons doel

De opvolging, monitoring en het herstel steunen van beschermde gebieden na de bosbranden in het Amazonegebied, in samenwerking met de autochtone bevolking.

PROBLEMEN IN VERBAND MET DIT PROJECT

ONTBOSSING

In het Amazonegebied verdwijnt per minuut een stuk bos ter grootte van drie voetbalvelden. Ontdek de wereldwijde oorzaken van ontbossing.

Meer info

ONTBOSSING

KLIMAATVERANDERING

De klimaatverandering zorgt voor steeds langere droogteperiodes, zoals ook het geval was bij de bosbranden van 2019. Ontdek de oorzaken van de wereldwijde klimaatverandering.

Meer info

KLIMAATVERANDERING

{ "animals": [ {"jaguar": true}, {"lynx": false}, {"brown_bear": false}, {"dolphin": false}, {"elephant": false}, {"tiger": false}, {"forest_cat": false}, {"otter": false}, {"wolf": false}, {"rhinoceros": false}, {"lion": false}, {"bonobo": false}, {"gorilla": false}, {"tetra_lyre": false} ], "urls": [ {"jaguar": "/nl/bedreigde-dieren/bescherm-jaguar"}, {"lynx": "/nl/bedreigde-dieren/bescherm-de-lynx"}, {"brown_bear": "/nl/bedreigde-dieren/bescherm-de-bruine-beer"}, {"dolphin": "/nl/bedreigde-dieren/bescherm-de-dolfijn"}, {"elephant": "/nl/bedreigde-dieren/bescherm-de-olifant"}, {"tiger": "/nl/bedreigde-dieren/bescherm-de-tijger"}, {"forest_cat": "/nl/bedreigde-dieren/bescherm-de-wilde-kat"}, {"otter": "/nl/bedreigde-dieren/bescherm-de-europese-otter"}, {"wolf": "/nl/bedreigde-dieren/bescherm-de-wolf"}, {"rhinoceros": "/nl/bedreigde-dieren/bescherm-de-neushoorn"}, {"lion": "/nl/bedreigde-dieren/bescherm-de-leeuw"}, {"bonobo": "/nl/bedreigde-dieren/bescherm-de-bonobo"}, {"gorilla": "/nl/bedreigde-dieren/bescherm-de-gorilla"}, {"tetra_lyre": "/nl/bedreigde-dieren/bescherm-de-korhoen"} ] }

 

Onze andere projecten:

Het leefgebied van de jaguar in Suriname beschermen

De jaguar en zijn leefgebied in Suriname beschermen door een bosoppervlak van meer dan 85% te bewaren, de ontbossingsgraad te beperken en de stroperij te bestrijden.

Hier wil ik meer over weten

De tropische wouden in Ecuador beschermen

Om de achteruitgang van de Ecuadoraanse wouden tegen te gaan, zet WWF zich samen met de lokale overheden en gemeenschappen in om de wouden wettelijk te beschermen en een duurzaam beheerplan te ontwikkelen.

Hier wil ik meer over weten