Amazonegebied en Chocó-Darién-woud

De tropische wouden in Ecuador beschermen

Amazonegebied en Chocó-Darién-woud: ecoregio’s onder druk

Ecuador is een van de rijkste landen ter wereld op het vlak van biodiversiteit en inheemse cultuur. De regio omvat heel wat bos- en zoetwaterecosystemen, zoals mangroven, tropische wouden en oerbossen, die cruciale ecosysteemdiensten leveren aan de inheemse gemeenschappen. Het Chocó-Darién-woud beslaat 187 500 km² en strekt zich uit van Panama tot het noordoosten van Ecuador. Het is een van de meest opmerkelijke natuurlijke pareltjes op aarde. Het Ecuadoraanse bosbestand valt echter ten prooi aan ontbossing, zowel in het Chocó-Darién-woud als in het Amazonewoud in het centraal-oostelijke deel van het land. De ontbossing tast niet alleen het leefgebied van heel wat dieren aan, maar dreigt ook de leefomgeving van de lokale gemeenschappen voorgoed te veranderen. 

Lokale gemeenschappen bedreigd door ontbossing

Centraal in dit project staan de autochtone Ecuadoraanse gemeenschappen van het Amazonegebied en het Chocó-Darién-woud. Zij staan van oudsher in voor de bescherming van de bossen. De gemeenschappen die diep in het tropische woud leven, worden zwaar getroffen. De ontbossing tast immers niet alleen hun natuurlijke leefomgeving en watervoorziening aan, maar ook hun eeuwenoude cultuur. De ontbossing vreet aan het welzijn van deze bevolkingsgroepen en maakt hen kwetsbaar voor de klimaatverandering. 

De autochtone gemeenschappen beschermen en zo ook de bossen behouden

Samen met WWF-Ecuador en lokale partners richt WWF-België zich op drie belangrijke stroomgebieden: het Putumayobekken en het Mirabekken in het noorden van Ecuador, en het Pastazabekken in het oosten van het land. Hoewel de oorzaken van de ontbossing verschillend zijn voor elk van deze regio’s, zijn de oplossingen die we voorstellen gelijkaardig. We werken rond drie pijlers.

  • Het project begeleidt de gemeenschappen in en rond de beschermde natuurgebieden naar een milieuvriendelijke socio-economische ontwikkeling. Centrale elementen zijn de handel in bosproducten (cacao, boslandbouw, bosbijproducten, traditionele geneeskunde), de uitbouw van het ecotoerisme en de ontwikkeling van duurzame bosbouw. Het project legt de nadruk op de rol van de vrouw in de economische activiteiten en het gebruik van digitale technologieën, zodat ze kunnen bijdragen aan een betere bescherming van het milieu.
  • WWF zet zich samen met de lokale gemeenschappen in om grondbezitters en overheden te adviseren en aan te moedigen om duurzame beheerplannen op te stellen voor de beschermde natuurgebieden.
  • Onderwijs en bewustmakingscampagnes zijn sleutelelementen van het programma voor de bescherming van de tropische wouden in Ecuador. WWF cultiveert bij de bevolking en de beleidsmakers een positieve houding tegenover de bescherming van de ecosystemen, onder meer via milieu-educatieprogramma’s in de scholen.  

Dit project beschermt de rijke ecosystemen van het Chocó-Darién-woud en het Amazonegebied. Het draagt rechtstreeks bij aan het welzijn van 1 065 families en onrechtstreeks aan 12 321 families.

NAAM VAN HET PROJECT

Amazonegebied en Chocó-Darién-woud

REGIO

Amazonegebied en Chocó-Darién-woud - Ecuador

DUUR

Start project: 01.2017
Huidige fase: 01.2022 - 12.2026

Budget huidige fase

€ 2.757.868

PARTNERS

WWF-Ecuador, Altropico (lokale ngo), Fondation Ecominga (lokale stichting), Universidad de las Americas (UDLA)

FINANCIËLE STEUN

Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD), Giften aan WWF-België

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Management response - 'Protection des communautés, peuples indigènes et leurs forêts tropicales' (2022)

Final evaluation of the DGD funded programme 'Protection des communautés, peuples indigènes et leurs forêts tropicales' (Mei 2022)

ONS DOEL

Tegen 2025 is ten minste 770 000 hectare extra bos beschermd en wordt een duurzaam beheerplan ontwikkeld voor de prioritaire regio's van Ecuador.

Bedreigingen die dit project het hoofd moet bieden

ONTBOSSING

Het Chocó-Darién-woud in Ecuador, dat tot de rijkste ecoregio’s van onze planeet behoort, valt ten prooi aan ontbossing. WWF zet zich wereldwijd in om tropische wouden te beschermen.

Meer info

ONTBOSSING

{ "animals": [ {"jaguar": true}, {"lynx": false}, {"brown_bear": false}, {"dolphin": false}, {"elephant": false}, {"tiger": false}, {"forest_cat": false}, {"otter": false}, {"wolf": false}, {"rhinoceros": false}, {"lion": false}, {"bonobo": false}, {"gorilla": false}, {"tetra_lyre": false} ], "urls": [ {"jaguar": "/fr/especes-menacees/proteger-le-jaguar"}, {"lynx": "/fr/especes-menacees/proteger-le-lynx"}, {"brown_bear": "/fr/especes-menacees/proteger-ours-brun"}, {"dolphin": "/fr/especes-menacees/proteger-le-dauphin"}, {"elephant": "/fr/especes-menacees/proteger-elephant"}, {"tiger": "/fr/especes-menacees/proteger-le-tigre"}, {"forest_cat": "/fr/especes-menacees/proteger-le-chat-forestier"}, {"otter": "/fr/especes-menacees/proteger-la-loutre-deurope"}, {"wolf": "/fr/especes-menacees/proteger-le-loup"}, {"rhinoceros": "/fr/especes-menacees/proteger-le-rhinoceros"}, {"lion": "/fr/especes-menacees/proteger-le-lion"}, {"bonobo": "/fr/especes-menacees/proteger-le-bonobo"}, {"gorilla": "/fr/especes-menacees/proteger-le-gorille"}, {"tetra_lyre": "/fr/especes-menacees/proteger-le-tetras-lyre"} ] }

 

Onze andere projecten:

Het leefgebied van de jaguar in Suriname beschermen

De jaguar en zijn leefgebied in Suriname beschermen door een bosoppervlak van meer dan 85% te bewaren, de ontbossingsgraad te beperken en de stroperij te bestrijden.

Hier wil ik meer over weten
Volwassen Jaguar liggend op een tak in de jungle

Een ‘Jaguarplan’ om de soort te redden

De jaguar beschermen in Zuid-Amerika door het ‘Jaguarplan’ te ondersteunen in Ecuador, een van de 14 landen waar de soort voorkomt.

Hier wil ik meer over weten