De Karpaten beschermen

De oerbossen in Centraal- en Oost-Europa behouden

De Karpaten, het laatste bastion van wilde dieren in Europa

Nergens in Europa is de biodiversiteit zo rijk en divers als in de Karpaten. In het Karpatengebergte werd 365 000 hectare oerbos en oud bos geïdentificeerd. Daarmee is de regio een van de laatste bastions voor wilde dieren in Europa. Deze uitgestrekte, eeuwenoude oerbossen herbergen meer dan de helft van de populaties grote roofdieren op het continent. Naast wolven, bruine beren en Euraziatische lynxen telt de regio ook 4000 plantensoorten waarvan 481 endemische soorten. De Karpaten strekken zich uit over zeven landen – Bulgarije, Hongarije, Moldavië, Oekraïne, Roemenië, Slowakije en Tsjechië – en lijden onder de gevolgen van grote industriële of economische projecten die allerminst duurzaam zijn.

Toevluchtsoord voor wilde dieren onder druk

Niet-duurzaam gebruik en beheer van natuurlijke hulpbronnen en illegale houtkap vormen een ernstige bedreiging voor de oude bossen en oerbossen. De aanleg van nieuwe wegeninfrastructuur versnippert en vernietigt het leefgebied van heel wat wilde soorten. Als we niet ingrijpen, kan dit laatste stukje ongerepte natuur snel verdwijnen, en daarmee ook de dieren die er leven.

WWF in actie

De voornaamste doelstelling van WWF in deze regio is om de overgebleven stukken oud bos en oerbos en de dieren die er leven te beschermen. Het project steunt op drie pijlers:

  • Alle oude bossen en oerbossen van de Karpaten in kaart brengen en inrichten als beschermd gebied.
  • Het leefgebied van grote roofdieren beschermen: wolf, bruine beer en lynx.  
  • De regeringen van de betrokken landen aansporen om illegale ontbossing en jacht tegen te gaan.

De natuurlijke rijkdom van het Karpatengebergte is van onschatbare waarde: het levert essentiële ecosysteemdiensten aan het hele Europese continent. Zorgen voor de oude bossen en oerbossen is dus ook zorgen voor onszelf.

NAAM VAN HET PROJECT

De Europese oerbossen

REGIO

Het 'groene hart van Europa'

DUUR

07.2017 - 06.2026

Budget

€ 1.000.000

PARTNERS

WWF-CEE (Centraal- en Oost-Europa)

FINANCIËLE STEUN

Giften aan WWF-België

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Factsheet: Comeback of the European Bison in the Carpathians

Maramures/Karpaten project 2015

ONS DOEL

Tegen 2022 zijn oude bossen en oerbossen in het 'groene hart van Europa', in kaart gebracht en beschermd.

Bedreigingen die dit project het hoofd moet bieden

ONTBOSSING

Ontbossing is een van de grootste bedreigingen voor de Karpaten en voor onze planeet. We moeten het tij keren en de bossen wereldwijd  beschermen.

meer info

ONTBOSSING

ACHTERUITGANG EN VERDWIJNING VAN LEEFGEBIEDEN

Menselijke activiteiten zoals grote infrastructuurwerken en illegale houtkap versnipperen het leefgebied van de wilde dieren in de Karpaten steeds meer.

MEER INFO

ACHTERUITGANG EN VERDWIJNING VAN LEEFGEBIEDEN

{ "animals": [ {"jaguar": false}, {"lynx": true}, {"brown_bear": true}, {"dolphin": false}, {"elephant": false}, {"tiger": false}, {"forest_cat": false}, {"otter": false}, {"wolf": false}, {"rhinoceros": false}, {"lion": false}, {"bonobo": false}, {"gorilla": false}, {"tetra_lyre": false} ], "urls": [ {"jaguar": "/fr/especes-menacees/proteger-le-jaguar"}, {"lynx": "/fr/especes-menacees/proteger-le-lynx"}, {"brown_bear": "/fr/especes-menacees/proteger-ours-brun"}, {"dolphin": "/fr/especes-menacees/proteger-le-dauphin"}, {"elephant": "/fr/especes-menacees/proteger-elephant"}, {"tiger": "/fr/especes-menacees/proteger-le-tigre"}, {"forest_cat": "/fr/especes-menacees/proteger-le-chat-forestier"}, {"otter": "/fr/especes-menacees/proteger-la-loutre-deurope"}, {"wolf": "/fr/especes-menacees/proteger-le-loup"}, {"rhinoceros": "/fr/especes-menacees/proteger-le-rhinoceros"}, {"lion": "/fr/especes-menacees/proteger-le-lion"}, {"bonobo": "/fr/especes-menacees/proteger-le-bonobo"}, {"gorilla": "/fr/especes-menacees/proteger-le-gorille"}, {"tetra_lyre": "/fr/especes-menacees/proteger-le-tetras-lyre"} ] }

 

Onze andere projecten:

Het berenweeshuis in de Karpaten

De bruine beer beschermen door het enige Europese weeshuis voor berenjongen te ondersteunen in de Karpaten.

Hier wil ik meer over weten

Herintroductie van de Europese bizon

Gezonde wilde bizonpopulaties uitbouwen in de Karpaten, het 'groene hart van Europa', en het ecotoerisme rond de terugkeer van de bizon bevorderen.

Hier wil ik meer over weten