Julie Vandenberghe

Head of Policy & Business

Julie staat aan het roer van het Policy- en Businessteam van WWF-België. 

Voor het policyluik van haar job streeft Julie naar een beleidskader dat België op het pad naar een duurzame, klimaatneutrale toekomst zet. Daarvoor gaat ze op zoek naar manieren waarop maatregelen voor klimaat, biodiversiteit, bossen, oceaan en voeding hetzelfde doel kunnen dienen – synergieën, dus. 

Ook met de bedrijfswereld voert Julie open dialogen. Zo helpt ze economische spelers om hun voetafdruk te verkleinen, bijvoorbeeld via oplossingen die WWF aanreikt. Julie zetelt bovendien in het bestuur van de Klimaatcoalitie en stemt inspanningen af met het middenveld. 

Voor ze haar huidige functie opnam, pleitte Julie in naam van WWF voor verbeteringen aan het Belgische klimaatbeleid en de financiering daarvan. Internationaal en Europees klimaatbeleid zijn haar ook niet vreemd, want Julie zat in de Belgische UNFCCC-delegatie. 

Julie behaalde een masterdiploma geschiedenis en politieke wetenschappen aan de KU Leuven, en studeerde af van de Université catholique de Louvain als master in de internationale relaties. Voor ze bij WWF aan de slag ging, deed Julie ervaring op rond duurzame ontwikkeling, natuurbescherming en groene economie bij de VN, in de privésector en bij verschillende ngo’s. 

Door samen te werken met overheden, de privésector en burgers kunnen we onze impact op het klimaat beperken, en onze biodiversiteit en ecosystemen veiligstellen.