Klimaat

De klimaatverandering heeft een ongeziene impact op de biodiversiteit en de verschillende ecosystemen. WWF zet zich in om de druk op ons milieu te verminderen door samen te werken met overheden, de privésector en het maatschappelijk middenveld. We streven naar een lagere uitstoot van broeikasgassen en het afstemmen van financiële middelen op de doelstellingen van het akkoord van Parijs.

Ontdek per type