Campagne

Natuurherstel

Natuur staat steeds vaker in het middelpunt van de belangstelling. Ze krijgt eindelijk de aandacht die ze verdient vanwege alle diensten die ze levert ten voordele van onze gezondheid, ons welzijn en onze economie. Ze is ook een essentiële bondgenoot in het aanpakken van de klimaatcrisis. Maar hoe is het met haar gesteld? Niet super … Lees verder, maar teken eerst voor meer natuurherstel!

Steun jij het voorstel voor meer natuurherstel in Europa? Laat het weten aan je vertegenwoordigers. Door deze actie te tekenen, wordt jouw naam toegevoegd aan een e-mail die we versturen naar de Belgische milieuministers en vertegenwoordigers in het Europees Parlement. Onderteken de mail nu!

Hoe is het gesteld met onze natuur?

In de hele wereld gaan kostbare stukken natuur in een ongezien tempo verloren. Een miljoen soorten zijn met uitsterven bedreigd en de klimaatverandering maakt het er alleen maar erger op. Europa is geen uitzondering: 81% van de beschermde habitats verkeert in matige tot slechte staat. In België doet de natuur het niet beter. Maar 7,35% van de natuur in Wallonië en 6,8% in Vlaanderen zijn in gunstige staat. Slechts 15,55% van onze landoppervlakte is beschermd gebied, terwijl in veel van die gebieden nog steeds activiteiten met een negatieve impact op biodiversiteit worden toegelaten. Dat moet beter, veel beter!

Daarom zetten we ons al vele jaren in voor natuurherstel wereldwijd. In België sporen we natuurbeheeragentschappen en beleidsmakers al lang aan om onze natuur te beschermen en te herstellen.

92,9%
van de Belgische natuur verkeert in slechte staat.

Waarom is natuurherstel belangrijk?

Natuurherstel komt niet alleen heel wat kostbare wilde soorten ten goede, maar is ook essentieel voor het voortbestaan van de mens. Zo brengt de degradatie van de natuur onze voedselproductie nu al in gevaar. Dat is in hoofdzaak te wijten aan de achteruitgang van de bestuivers, de verschraling van de bodem, en het verdwijnen van de paaigronden van vissen. Nochtans biedt de natuur oplossingen voor klimaatverandering. De natuur slaat namelijk CO2 uit de atmosfeer op, en regelt op natuurlijke wijze de schommelingen in de waterhuishouding, waardoor zowel periodes van droogte, als overstromingen voorkomen worden. Centraal daarbij staan waterrijke gebieden, bossen, venen… Investeren in natuurherstel zal de biodiversiteit doen toenemen én heeft duidelijke socio-economische voordelen. Uit een analyse van de Europese Commissie blijkt dat elke euro die in herstelprojecten wordt geïnvesteerd, uiteindelijk € 8 tot € 38 oplevert.

Wat houdt natuurherstel precies in?

Natuurherstel omvat de opwaardering van de ecologische staat van gedegradeerde, beschadigde of vernietigde ecosystemen, en de algemene herintegratie van meer natuur en biodiversiteit in alle ecosystemen: steden, landbouwgronden, bossen, mariene milieus … Dat kan door uitgedroogde veengebieden te herstellen, monocultuurbossen te diversifiëren met behulp van inheemse soorten, dammen weg te halen, overstromingsgebieden te herstellen, hagen aan te planten in landbouwgebieden …

Wat vraagt WWF?

WWF heeft een duidelijke toekomstvisie voor de natuur in België en Europa. We ijveren hiervoor bij beleidsmakers en voeren campagne voor een ambitieuze herstelwet.

  • We vragen om meer bescherming voor waardevolle natuurlijke gebieden. Momenteel is maar 15,55% van het Belgische grondgebied beschermd. Het beschermde gebied moet worden uitgebreid, zodat we de Europese standaard van 30% beschermde gebieden halen, waarvan 10% strikt beschermd is. Er moet evenveel aandacht gaan naar bossen, waterrijke gebieden, duingebieden, heidegebieden en waardevolle graslanden.
  • Natuurgebieden moeten met elkaar verbonden zijn zodat waardevolle soorten zich via ecologische corridors kunnen verplaatsen en daardoor weerbaarder zijn.
  • Bronnen van milieudruk moeten aangepakt worden.
  • We vragen dat België een voortrekkersrol opneemt bij de aanname van een sterke Europese Natuurherstelwet en nu al voorbereidingen treft voor natuurherstel in België.
  • We ijveren voor investeringen in natuurgebaseerde oplossingen, waarmee we zowel de veerkracht van onze ecosystemen tegen klimaatverandering kunnen verbeteren als het biodiversiteitsverlies omkeren.
Lees de volledige beleidsnota van de Belgische Biodiversiteitscoalitie