Campagne

Natuurherstel

Natuur staat steeds vaker in het middelpunt van de belangstelling. Ze krijgt eindelijk de aandacht die ze verdient vanwege alle diensten die ze levert ten voordele van onze gezondheid, ons welzijn en onze economie. Ze is ook een essentiële bondgenoot in het aanpakken van de klimaatcrisis. Maar hoe is het met haar gesteld? Niet super …

Lees het laatste nieuws over de campagne

Kraanvogels in Zweden

5 redenen om de natuur in Europa te herstellen

Op 12 juli heeft Europa met een krappe meerderheid gestemd vóór de natuurherstelwet. Hoewel de tekst niet perfect is, is het een stap in de goede richting. Natuurherstel biedt enorme voordelen voor onze gezondheid, onze economie, ons klimaat en ons milieu. En hier zijn vijf onbetwistbare redenen die dat bewijzen. 

Lees het artikel

Hoopvol signaal voor onze toekomst – Europees Parlement stemt voor natuurherstelwet

Vandaag heeft het Europees Parlement voor de natuurherstelwet gestemd. Ondanks de aanhoudende desinformatiecampagne de Europese Volkspartij (EVP) nemen de parlementsleden hun verantwoordelijkheid dus op, al was dat maar net op het nippertje.

Lees het artikel

Natuurherstelwet nog steeds aan zijden draadje - plenaire stemming op 12 juli wordt bepalend

Vandaag hervatte de Commissie Milieu, Volksgezondheid en Voedselveiligheid (ENVI) van het Europees Parlement de stemming over de natuurherstelwet. Resultaat? Opnieuw 44-44, zoals op 15 juni, waarmee het ENVI-rapport vandaag verworpen werd. 

Lees het artikel

Natuurherstelwet tóch gered door Europese Raad, ondanks Belgische onthouding

Tijdens de EU-Milieuraad van vandaag verklaarde de meerderheid van de Europese milieuministers zich te kunnen vinden in de compromistekst voor een Europese natuurherstelwet. De compromistekst werd goedgekeurd door 20 lidstaten, die 66,13 procent van de EU-bevolking vertegenwoordigen. België onthield zich. 

Lees het artikel

Natuurherstelwet houdt stand in het Europees Parlement, Belgische Biodiversiteitscoalitie reageert voorlopig opgelucht

De natuur en de steeds langer wordende lijst aan stakeholders die de natuurherstelwet steunen, waaronder de Belgische Biodiversiteitscoalitie, kunnen even opgelucht ademhalen. De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) van het Europees Parlement besloot vanmiddag, met een erg krappe stemming, om het voorstel niet te verwerpen.

Lees het artikel

Reactie van WWF op opmerkingen Alexander De Croo: de natuur is een bondgenoot waar we niet zonder kunnen

Gisteravond zei premier Alexander De Croo dat hij de uitvoering van maatregelen voor het behoud van de biodiversiteit wilde "pauzeren", omdat hij suggereerde dat deze maatregelen onze essentiële inspanningen om onze CO2-uitstoot te verminderen in de weg staan.

Lees het artikel

Hoe is het gesteld met onze natuur?

In de hele wereld gaan kostbare stukken natuur in een ongezien tempo verloren. Een miljoen soorten zijn met uitsterven bedreigd en de klimaatverandering maakt het er alleen maar erger op. Europa is geen uitzondering: 81% van de beschermde habitats verkeert in matige tot slechte staat. In België doet de natuur het niet beter. Maar 7,35% van de natuur in Wallonië en 6,8% in Vlaanderen zijn in gunstige staat. Slechts 15,55% van onze landoppervlakte is beschermd gebied, terwijl in veel van die gebieden nog steeds activiteiten met een negatieve impact op biodiversiteit worden toegelaten. Dat moet beter, veel beter!

Daarom zetten we ons al vele jaren in voor natuurherstel wereldwijd. In België sporen we natuurbeheeragentschappen en beleidsmakers al lang aan om onze natuur te beschermen en te herstellen.

92,9%
van de Belgische natuur verkeert in slechte staat.

Waarom is natuurherstel belangrijk?

Natuurherstel komt niet alleen heel wat kostbare wilde soorten ten goede, maar is ook essentieel voor het voortbestaan van de mens. Zo brengt de degradatie van de natuur onze voedselproductie nu al in gevaar. Dat is in hoofdzaak te wijten aan de achteruitgang van de bestuivers, de verschraling van de bodem, en het verdwijnen van de paaigronden van vissen. Nochtans biedt de natuur oplossingen voor klimaatverandering. De natuur slaat namelijk CO2 uit de atmosfeer op, en regelt op natuurlijke wijze de schommelingen in de waterhuishouding, waardoor zowel periodes van droogte, als overstromingen voorkomen worden. Centraal daarbij staan waterrijke gebieden, bossen, venen… Investeren in natuurherstel zal de biodiversiteit doen toenemen én heeft duidelijke socio-economische voordelen. Uit een analyse van de Europese Commissie blijkt dat elke euro die in herstelprojecten wordt geïnvesteerd, uiteindelijk € 8 tot € 38 oplevert.

Wat houdt natuurherstel precies in?

Natuurherstel omvat de opwaardering van de ecologische staat van gedegradeerde, beschadigde of vernietigde ecosystemen, en de algemene herintegratie van meer natuur en biodiversiteit in alle ecosystemen: steden, landbouwgronden, bossen, mariene milieus … Dat kan door uitgedroogde veengebieden te herstellen, monocultuurbossen te diversifiëren met behulp van inheemse soorten, dammen weg te halen, overstromingsgebieden te herstellen, hagen aan te planten in landbouwgebieden …

Wat vraagt WWF?

WWF heeft een duidelijke toekomstvisie voor de natuur in België en Europa. We ijveren hiervoor bij beleidsmakers en voeren campagne voor een ambitieuze herstelwet.

  • We vragen om meer bescherming voor waardevolle natuurlijke gebieden. Momenteel is maar 15,55% van het Belgische grondgebied beschermd. Het beschermde gebied moet worden uitgebreid, zodat we de Europese standaard van 30% beschermde gebieden halen, waarvan 10% strikt beschermd is. Er moet evenveel aandacht gaan naar bossen, waterrijke gebieden, duingebieden, heidegebieden en waardevolle graslanden.
  • Natuurgebieden moeten met elkaar verbonden zijn zodat waardevolle soorten zich via ecologische corridors kunnen verplaatsen en daardoor weerbaarder zijn.
  • Bronnen van milieudruk moeten aangepakt worden.
  • We vragen dat België een voortrekkersrol opneemt bij de aanname van een sterke Europese Natuurherstelwet en nu al voorbereidingen treft voor natuurherstel in België.
  • We ijveren voor investeringen in natuurgebaseerde oplossingen, waarmee we zowel de veerkracht van onze ecosystemen tegen klimaatverandering kunnen verbeteren als het biodiversiteitsverlies omkeren.
Lees de volledige beleidsnota van de Belgische Biodiversiteitscoalitie