Natuurherstelwet houdt stand in het Europees Parlement, Belgische Biodiversiteitscoalitie reageert voorlopig opgelucht

Natuurherstelwet houdt stand in het Europees Parlement, Belgische Biodiversiteitscoalitie reageert voorlopig opgelucht

“Deze nipte stemmingen zijn totaal absurd”

Brussel, 15 juni 2023 - De natuur en de steeds langer wordende lijst aan stakeholders [1] die de natuurherstelwet steunen, waaronder de Belgische Biodiversiteitscoalitie, kunnen (minstens voor even) opgelucht ademhalen. De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) van het Europees Parlement besloot vanmiddag, met een erg krappe stemming, om het voorstel niet te verwerpen. Conservatieve en rechtse groeperingen deden er nochtans alles aan om het wetsvoorstel te ondermijnen [2].

Als gevolg van partijpolitieke spelletjes en de voortdurende pogingen van de Europese Volkspartij (EVP) om de wet te doen verwerpen, werden niet alle onderhandelde compromissen gesteund die opgenomen waren in de voorgelegde natuurherstelwet. Er heerst nu verdeeldheid over veel kwesties.

De ENVI-commissie had daardoor niet voldoende tijd om alle amendementen te stemmen. Na meer dan drie uur werd de stemming over de nog resterende, niet behandelde amendementen uitgesteld tot 27 juni.

Desinformatie

De Europese Volkspartij verspreidde maandenlang desinformatie via allerlei manoeuvres. Fractieleden die weigerden om de partijlijn te volgen, werden vervangen om het voorstel toch maar te kunnen verwerpen.

De fractie besloot zelfs zich helemaal terug te trekken uit de onderhandelingen, en zich te keren tegen de amendementen die tot doel hadden financiële steun te verlenen aan boeren die herstelmaatregelen invoeren. 

Ondanks deze tegenslagen hielden andere fracties in het parlement (S&D, de groenen, links en een meerderheid van Renew) voet bij stuk. Zij stemden voor burgers, boeren, vissers en bedrijven die allemaal bedreigd worden door de gevolgen van klimaatverandering en natuurverlies.Sombere dag

Reine Spiessens, beleidsmedewerker biodiversiteit WWF België en coördinator van de Belgische Biodiversiteitscoalitie: Dit is een nipte overwinning voor de natuur, maar een sombere dag voor de democratie, gezien parlementsleden blijkbaar niet meer mogen stemmen op basis van wetenschappelijke feiten. Meer dan 3.300 wetenschappers, 90 grote Europese bedrijven en 830.000 burgers die oproepen voor de invoering van een sterke natuurherstelwet werden vandaag genegeerd door 50 procent van de Milieucommissieleden van het Europees parlement.”

“Deze nipte stemmingen zijn totaal absurd gezien het zonneklaar is dat we de natuur broodnodig hebben voor zowat elk aspect van onze maatschappij, zoals voedselzekerheid, gezondheid, economie, en bescherming tegen droogtes en overstromingen. De komende weken zijn cruciaal voor de leden van het Europees Parlement om de natuurherstelwet en de geloofwaardigheid van de EU te redden, en te tonen dat ze beslissingen kunnen nemen in het voordeel van de bevolking in plaats van grote lobby’s. We roepen onze Belgische Europarlementsleden op om deze kans te grijpen”, besluit Spiessens.

De resterende amendementen en het eindrapport zullen gestemd worden tijdens de volgende zitting van de ENVI-commissie op 27 juni. Die stemming zal ook bepalen wat er in de plenaire vergadering ter stemming zal worden voorgelegd aan het voltallige Europees Parlement.

Noten

[1] De natuurherstelwet kreeg de steun van de industrieën die zich toeleggen op wind- en zonne-energie, van wetenschappers, de vooruitstrevende landbouwgemeenschap, Europese jagers, financiële instellingen, Europese burgemeesters, een toenemend aantal bedrijven en bedrijfsverenigingen, meer dan 800.000 burgers die oproepen tot ambitieuze natuurherstelwet via diverse campagnes die gelanceerd werden door de #RestoreNature coalitie (incl. Avaaz), WeMove, de Europese groenen etc. 

Specifiek in België spraken zo’n 25.000 burgers, wetenschappers (o.a. 1, 2) en wetenschappelijke instellingen, Belgische bedrijven (1, 2) en internationale bedrijven gevestigd in België (zie EU initiatieven), en vooruitstrevende landbouworganisaties (1, 2) zich uit als voorstanders van de wet. 

[2] Het comité stemde eerst voor het amendement om de wet te verwerpen, met 44-44 als resultaat, wat betekent dat het amendement niet aangenomen werd.

Over de Belgische Biodiversiteitscoalitie
De Belgische Biodiversiteitscoalitie is een partnerschap van WWF, BOS+, Greenpeace, Natagora, Natuurpunt, Canopea en Bond Beter Leefmilieu. De coalitie heeft als missie het verlies aan biodiversiteit in België en zijn voetafdrukgebieden een halt toe te roepen en om te keren door gezamenlijke belangenverdediging bij Belgische federale en regionale politieke besluitvormers. 

image received via email