Hoopvol signaal voor onze toekomst – Europees Parlement stemt voor natuurherstelwet

Hoopvol signaal voor onze toekomst – Europees Parlement stemt voor natuurherstelwet

‘We rekenen erop dat Raad en Parlement een ambitieuze tekst verdedigen tijdens de onderhandelingen’

Brussel, 12 juli 2023 - Vandaag heeft het Europees Parlement voor de natuurherstelwet gestemd. Ondanks de aanhoudende desinformatiecampagne van Manfred Webers Europese Volkspartij (EVP) nemen de parlementsleden hun verantwoordelijkheid dus op, al was dat maar net op het nippertje (336 stemmen voor, 300 tegen, 13 onthoudingen). Wereldwijd zijn één miljoen plant- en diersoorten met uitsterven bedreigd, we verliezen natuur aan een ongezien tempo, het klimaat slaat op hol, met alle nefaste gevolgen van dien. ‘Als Belgische Biodiversiteitscoalitie reageren we opgelucht, maar we roepen de Raad van de EU en het Europees Parlement op om een sterke en ambitieuze tekst te verdedigen tijdens de komende trilogen’, reageert Laurence Drèze van WWF-België.

Het Europees Parlement stemde voor, maar het is hoogst betreurenswaardig dat de Europese Volkspartij (EVP) onder leiding van voorzitter Manfred Weber haar standpunt niet heeft herzien en haar desinformatiecampagne is blijven volhouden. Daardoor heeft een groot deel van de Europarlementariërs vandaag toch tegen de natuurherstelwet gestemd.

We bedanken de Belgische Europarlementsleden die de natuurherstelwet ondersteund hebben en vragen de anderen met aandrang om de polarisatie achter zich te laten, hun verantwoordelijkheid te nemen en constructief mee te werken aan een sterke natuurherstelwet, want dat zal nodig zijn.

Habitats in België

‘Het is triest dat Belgische Europarlementsleden zich tot het bittere einde voor het karretje van Weber lieten spannen’, blikt Drèze terug. ‘En dat terwijl België juist een sterke natuurherstelwet nodig heeft. Ongeveer 95 procent van de natuurlijke habitats in ons land is er slecht aan toe. Daarmee is België de slechtste leerling van de klas in Europa’, legt ze uit.

De natuurherstelwet die vandaag voorlag en gestemd werd, is in feite een erg afgezwakte versie van het oorspronkelijke voorstel van de Commissie. De overwinning kwam er dus aan een zeer hoge prijs. Om een compromis te bereiken, hebben de Europarlementariërs veel cruciale verplichtingen en doelstellingen opgeofferd.

Na de zomer beginnen de trilogen, wat een nieuwe kans biedt om tot een ambitieuzere tekst te komen, zodat de natuurherstelwet zijn rol ten volle kan spelen, in het voordeel van de hele samenleving, de natuur en de biodiversiteit.

Hittegolven en overstromingen

We zien vandaag steeds meer hittegolven, droogtes, overstromingen en bosbranden – extreem weer dat nu al levens kost en zeer veel ecosystemen schade toebrengt. Ook de economie wordt erdoor bedreigd. Wist je dat de helft van het wereldwijde bbp direct gelinkt is aan biodiversiteit?

Een sterke en ambitieuze natuurherstelwet zal win-winsituaties creëren. Zo’n wet zal ons beter beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering en dat is in het voordeel van de hele samenleving, de landbouwers incluis. Daar moeten we nu voluit voor gaan.

Feiten 

‘Vandaag geeft het Europees Parlement een hoopvol en moedig signaal. Onze volksvertegenwoordigers kozen voor het algemeen belang, de burgers en hun toekomst. Het resultaat van de stemming is niet alleen een overwinning voor de natuur en onze toekomst, maar ook voor de democratie en is gebaseerd op feiten, in plaats van op fake news en polarisering. We rekenen erop dat het Europees Parlement en de Raad van de EU een ambitieuze natuurherstelwet zullen verdedigen tijdens de komende trilogen’, besluit Drèze.

Contact
Hans Moyson
Media Relations Manager
WWF-België
[email protected] 
+32 (0) 472 01 17 06
+32 (0) 2 340 09 43

Over de Belgische Biodiversiteitscoalitie
De Belgische Biodiversiteitscoalitie is een partnerschap van WWF, BOS+, Greenpeace, Natagora, Natuurpunt, Canopea en Bond Beter Leefmilieu. De coalitie heeft als missie het verlies aan biodiversiteit in België en zijn voetafdrukgebieden een halt toe te roepen en om te keren door gezamenlijke belangenverdediging bij Belgische federale en regionale politieke besluitvormers.

Over WWF
WWF is een onafhankelijke natuurbeschermingsorganisatie en wereldwijd netwerk dat actief is in bijna 100 landen. Onze missie is de aantasting van de natuurlijke omgeving van de planeet een halt toe te roepen en een toekomst op te bouwen waarin mensen leven in harmonie met de natuur, door de biologische diversiteit van de wereld in stand te houden, ervoor te zorgen dat het gebruik van hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen duurzaam is en de vermindering van vervuiling en afval aan te moedigen.