Natuurherstelwet nog steeds aan zijden draadje - plenaire stemming op 12 juli wordt bepalend

Natuurherstelwet nog steeds aan zijden draadje - plenaire stemming op 12 juli wordt bepalend

'Verwerping rapport biedt kans om op 12 juli een meer consistente en ambitieuzere tekst aan te nemen'

Brussel, 27 juni 2023 - Vandaag hervatte de Commissie Milieu, Volksgezondheid en Voedselveiligheid (ENVI) van het Europees Parlement de stemming over de natuurherstelwet. Resultaat? Opnieuw 44-44, zoals op 15 juni, waarmee het ENVI-rapport vandaag verworpen werd. Omdat er tijdens de chaotische stemming op 15 juni heel wat schadelijke amendementen aangenomen werden, biedt de verwerping van het ENVI-rapport een kans om op 12 juli tijdens de plenaire stemming een meer consistente en ambitieuzere tekst aan te nemen.

De ENVI-commissie drukte eerder de niet-aflatende pogingen van conservatieve en rechtse fracties om de natuurherstelwet integraal te begraven de kop in, maar bleef vandaag toch verdeeld over haar eigen positie, toont het resultaat van de stemming.

Daadkrachtig optreden

Vorige week sprak een meerderheid van de Europese lidstaten zich bij monde van hun milieuministers tijdens de ENVI-Raad uit pro natuurherstelwet, waarmee ze een krachtig signaal gaven aan de fracties die het voorstel blokkeren in het Europees Parlement.

In weerwil van de grootschalige desinformatiecampagne georkestreerd door Manfred Weber, de voorzitter van de Europese Volkspartij (EVP), krijgen de Europese Parlementsleden op 12 juli tijdens de plenaire stemming de kans om te tonen dat ze stevig achter de biodiversiteitspijler van de Europese Green Deal staan.

Het Europees Parlement moet dan daadkrachtig optreden en de Europese burgers beschermen tegen de verwoestende gevolgen van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies.

Belgische Europarlementsleden

Reine Spiessens, beleidsmedewerker biodiversiteit WWF België en coördinator van de Belgische Biodiversiteitscoalitie: 'De verwerping van het rapport komt niet als een verrassing, gelet op de politieke spelletjes die ten koste van de natuur worden gespeeld. De plenaire vergadering op 12 juli biedt echter een kans om schoon schip te maken en alle opties opnieuw te bekijken. Zo kunnen we een ambitieuzere en meer consistente positie innemen.' 

Op 12 juli zal het Europees Parlement niet alleen beslissen over het lot van de natuurherstelwet en de Europese Green Deal, maar ook een signaal geven aan de rest van de wereld. 'Zullen de leden van het Europees Parlement luisteren naar de steun van de lidstaten, de stem van meer dan 900.000 burgers, meer dan 3.300 wetenschappers, meer dan 100 bedrijven en meer dan 200 ngo’s die oproepen om onze toekomst veilig te stellen en deze wet te steunen? Het Europees Parlement en zijn Belgische leden moeten absoluut hun verantwoordelijkheid nemen en stemmen voor het klimaat, de biodiversiteit en de samenleving', besluit Spiessens.

Contact
Hans Moyson
Media Relations Manager
WWF-België [email protected]
+32 (0) 472 01 17 06
+32 (0) 2 340 09 43

Over WWF
WWF is een onafhankelijke natuurbeschermingsorganisatie en wereldwijd netwerk dat actief is in bijna 100 landen. Onze missie is de aantasting van de natuurlijke omgeving van de planeet een halt toe te roepen en een toekomst op te bouwen waarin mensen leven in harmonie met de natuur, door de biologische diversiteit van de wereld in stand te houden, ervoor te zorgen dat het gebruik van hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen duurzaam is en de vermindering van vervuiling en afval aan te moedigen.

Over de Belgische Biodiversiteitscoalitie
De Belgische Biodiversiteitscoalitie is een partnerschap van WWF, BOS+, Greenpeace, Natagora, Natuurpunt, Canopea en Bond Beter Leefmilieu. De coalitie heeft als missie het verlies aan biodiversiteit in België en zijn voetafdrukgebieden een halt toe te roepen en om te keren door gezamenlijke belangenverdediging bij Belgische federale en regionale politieke besluitvormers.