Beleidsnota: Nationale biodiversiteitsstrategie post-2020 Biodiversiteitscoalitie

Profile picture for user Reine Spiessens
Ingediend door Reine Spiessens

België moet een cruciale, positieve rol opnemen in Europa en de wereld door sterk in te zetten op de implementatie van de internationale biodiversiteitsdoelstellingen en dit te onderbouwen met de tijdige indiening van een sterk en ambitieus post-2020 Nationale Biodiversiteitsstrategie en Actieplan.  

Document

Geschreven door