Reine Spiessens

Biodiversity policy officer

Reine is WWF's coördinator binnen the Belgian Alliance for Climate Action (BACA).  Samen met projectpartner The Shift stimuleert ze bedrijven en andere organisaties om hun impact op de planeet te verminderen en pioniers te zijn in de transitie naar een koolstofneutrale en natuurvriendelijke samenleving. De methodologieën van het, door WWF mede-opgerichte, Science Based Targets initiative vormen hierbij de leidraad. Vanuit haar rol binnen BACA volgt ze ook alle evoluties in verband met (inter-)nationaal klimaatbeleid en klimaatactie door bedrijven nauwgezet op. Van maart 2020 tot december 2021, vertegenwoordigd Reine, op vrijwillige basis, de Vlaamse kinderen en jongeren bij de Verenigde Naties als Belgian UN Youth Delegate for Sustainable Development. Ze studeerde in 2020 summa cum laude af als bioloog aan de KU Leuven.

We hebben een "whole-of-society"-aanpak nodig om de klimaatcrisis op te lossen. De gehele maatschappij moet mee in bad. Sterke, wetenschappelijk onderbouwde, klimaatmaatregelen genomen door bedrijven en andere organisaties (zoals universiteiten, NGO's...) zijn van cruciaal belang om de doelstellingen van het Parijsakkoord te halen en de opwarming van de aarde tot 1,5°C te beperken.