Reine Spiessens

Biodiversity Policy Officers

Als beleidsmedewerker voor biodiversiteit vertegenwoordigt Reine WWF-België op Vlaams, Belgisch en Europees niveau. Ze pleit voor natuurherstel, voldoende investeringen in biodiversiteit, en de bescherming van onze meest waardevolle habitats. Reine coördineert de Belgische Biodiversiteitscoalitie en ijvert zo samen met andere organisaties om biodiversiteitsverlies een halt toe te roepen en om te keren in België en de voetafdrukgebieden van ons land. 

Van maart 2020 tot december 2021 trad Reine op als Belgian UN Youth Delegate for Sustainable Development. Daar vertegenwoordigde ze als vrijwilliger de belangen van Vlaamse kinderen en jongeren bij de Verenigde Naties. In 2020 studeerde ze summa cum laude af als bioloog aan de KU Leuven. 

Onze samenleving, cultuur en economie zijn fundamenteel afhankelijk van onze natuur voor voedsel, mentale en fysieke gezondheid, grondstoffen en andere basisbehoeften – drinkbaar water, schone lucht … Door ecosystemen te beschermen en te herstellen kunnen we wereldwijd het tij keren voor biodiversiteitsverlies. Zo zorgen we samen voor een betere toekomst.