Reactie van WWF op opmerkingen Alexander De Croo: de natuur is een bondgenoot waar we niet zonder kunnen

Reactie van WWF op opmerkingen Alexander De Croo: de natuur is een bondgenoot waar we niet zonder kunnen

Brussel, 24 mei 2023 - Gisteravond zei premier Alexander De Croo dat hij de uitvoering van maatregelen voor het behoud van de biodiversiteit wilde "pauzeren", omdat hij suggereerde dat deze maatregelen onze essentiële inspanningen om onze CO2-uitstoot te verminderen in de weg staan. WWF-België reageert op deze uitspraak, die indruist tegen al het wetenschappelijk bewijs dat de klimaatcrisis niet kan worden opgelost zonder de bescherming van de biodiversiteit. De bescherming van de biodiversiteit is geen luxe maar een absolute noodzaak voor al het leven, en dit ontkennen is recht de muur ingaan.  

Momenteel wordt op Europees niveau gewerkt aan een wet voor natuurherstel. Het is de bedoeling een wettelijk referentiekader te creëren zodat de lidstaten, waaronder België, de internationale verbintenissen toepassen die zij reeds zijn aangegaan bij het ondertekenen van het nieuwe Global Biodiversity Framework (GFB) op COP15 eind vorig jaar. Dit wereldwijd akkoord is erop gericht het verlies aan biodiversiteit een halt toe te roepen en om te keren dit door o.a. onze natuurlijke ecosystemen te herstellen. 

WWF-België wees er al op in een rapport dat afgelopen maandag, ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Biodiversiteit, werd gepubliceerd: ons land moet een tandje bijsteken wil het de verbintenissen die het reeds is aangegaan nakomen. Door de biodiversiteitsambities te willen pauzeren, distantieert onze premier ons land verder van zijn engagementen.   

De natuur is een bondgenoot waar we niet zonder kunnen  

Het is fout te denken dat de klimaatcrisis kan worden opgelost zonder tegelijkertijd de biodiversiteitscrisis aan te pakken. Het beschermen en herstellen van onze natuur is allesbehalve een luxe als we deze dubbele crisis willen aanpakken. "De voorbije tien jaar werd meer dan de helft van de menselijke CO2-uitstoot geabsorbeerd door de natuur (via bossen, oceanen, bodems, wetlands, enz.). Het laatste IPCC-rapport is duidelijk: zonder grootschalig natuurherstel zal Europa (en dus ook België) geconfronteerd worden met meer overstromingen, langere droogtes en andere bedreigingen voor ons dagelijks leven", zegt Reine Spiessens, Biodiversity Advocacy Officer bij WWF-België.  

We hebben de rampzalige gevolgen van overstromingen al gezien in 2021, en de klimaatverandering zorgt voor intenser en frequenter noodweer in de toekomst. Om ons hierop voor te bereiden is natuurherstel cruciaal. In de Limburgse Maasvallei heeft het herstel van de natuur de achterliggende dorpen droog gehouden tijdens de overstromingen van 2021. 

Investeren in de natuur om onze toekomst veilig te stellen  

Investeringen in natuurherstel genereren een economische waarde van 8 tot 38 euro voor elke uitgegeven euro en zijn een win-win voor onze planeet en onze portemonnee en daarom een van de beste financiële investeringen die onze samenleving kan doen.  

Het Economisch Wereldforum heeft ook berekend dat meer dan de helft van het bruto binnenlands product (BBP) van de wereld (44 biljoen dollar) matig tot sterk afhankelijk is van de natuur. In het Global Risks Report van het World Economic Forum staat biodiversiteitsverlies al vier jaar op rij in de top vier van belangrijkste risico's op lange termijn.   

Biodiversiteit is ook een aandachtspunt voor het bedrijfsleven  

Het belang van het herstel van de natuur en onze biodiversiteit is dan ook niet aan de aandacht van het bedrijfsleven ontsnapt. In maart dit jaar verscheen de eerste brief vanuit bedrijfs- en investeerdersnetwerken, die de Europese parlementsleden oproept om een ambitieuze natuurherstelwet te omarmen. Deze brief werd gevolgd door andere bedrijfsinitiatieven zoals de gezamenlijke verklaring van bijna 40 bedrijven en bedrijfsnetwerken in Europa. Deze bedrijven zijn zich ervan bewust dat zij afhankelijk zijn van natuurlijke hulpbronnen en ecosysteemdiensten, die worden bedreigd door biodiversiteitsverlies en klimaatverandering.