De oceaan: een historisch verdrag dat de volle zee beschermt

De oceaan: een historisch verdrag dat de volle zee beschermt

Afgelopen zaterdag zijn de Verenigde Naties in New York erin geslaagd om een overeenkomst te vinden over de tekst van een nieuw wereldwijd verdrag over de volle zee, ook bekend als de internationale wateren. WWF verwelkomt deze overeenkomst als het kader om dit vitale deel van onze oceaan te beschermen, het leven in zee te behouden en de praktijken in deze wateren te beperken die onze blauwe planeet schaden. 

De volle zee zijn de wateren buiten nationale jurisdictie die bijna tweederde van het totale oceaanoppervlak uitmaken. Tot nu toe is maar ongeveer 1% van deze uitgestrekte oceaanmassa beschermd, met ineffectief beheer dan ook nog. Maar verandering is eindelijk op til: op zaterdag 4 maart bereikten de afgevaardigden van de Verenigde Naties in New York een akkoord over de tekst van een nieuw mondiaal verdrag dat de mechanismen beschrijft voor het behoud en duurzame gebruik van de mariene biodiversiteit die moeten worden ingevoerd in gebieden buiten nationale jurisdictie, waaronder de volle zee.

De volle zee beschermen en de impact van activiteiten verminderen

Volgens WWF maakt de overeenkomst het mogelijk om beschermde mariene gebieden op volle zee te creëren, beter samen te werken en de cumulatieve impact van activiteiten op volle zee te verminderen. De impact van overbevissing, illegale visserij, vervuiling, klimaatverandering en opkomende bedreigingen zoals diepzeemijnbouw op het leven in de oceaan kan niet door één land alleen worden opgelost - er moeten gecoördineerde wereldwijde acties komen binnen het kader van een internationaal verdrag. 

"België moet het voortouw nemen" 

Vorig jaar hebben bijna 200 landen tijdens de COP15 in Montreal toegezegd om tegen 2030 ten minste 30% van de oceaan te beschermen en te behouden, en ervoor te zorgen dat 30% van de aangetaste gebieden wordt hersteld. Dit nieuwe verdrag is daarom een belangrijke stap naar de vervulling van deze belofte. Vergeet niet dat de volle zee gemeenschappelijk erfgoed is van de hele mensheid en als zodanig de verantwoordelijkheid van elke burger en elk land. Regeringen moeten deze overeenkomst nu goedkeuren en ratificeren. “Als Blue Leader dient België het voortouw te nemen door als één van de eerste landen de tekst goed te keuren en te bekrachtigen. Daarnaast dient België sterk te ijveren dat het verdrag zo snel mogelijk in werking treedt en effectief en ambitieus wordt uitgevoerd zodat we de biodiversiteit op volle zee doeltreffend beschermen tegen 2030“, legt Sarah Vanden Eede, oceaanexpert bij WWF-België, uit. 

De volle zee, een dierbare bondgenoot 

We moeten samen een van de meest waardevolle delen van onze planeet beschermen. De volle zee speelt een vitale rol voor tal van belangrijke soorten haaien, tonijnen, walvissen en zeeschildpadden en vormt ook het grootste deel van onze kostbare oceaan, die een cruciale bondgenoot is tegen de effecten van de klimaatverandering: 23% van de koolstofemissies door menselijke activiteit is de afgelopen tien jaar door de oceaan geabsorbeerd. Ze absorbeert ook meer dan 90% van de wereldwijde overtollige hitte afkomstig van door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde.