Stuwdamproject stopgezet: een overwinning voor de natuur in Cambodja

Stuwdamproject stopgezet: een overwinning voor de natuur in Cambodja

Op dit moment engageren we ons meer dan ooit om het grote publiek bewust te maken van de impact van menselijke activiteit op de planeet. Een paar dagen geleden hebben we in dit artikel uw aandacht gevestigd op de onzichtbare link tussen pandemieën en de aantasting van de natuur. Maar goed nieuws heeft hier ook zijn plaats, en daarom deelt WWF-België met plezier deze enorme overwinning voor de natuur in Cambodja: het opbergen van de plannen voor een stuwdam op de Mekong.

 

Het project

Al meer dan 15 jaar maakt WWF de Cambodjaanse regering bewust van het belang van de kwetsbare ecosystemen in en rond de Mekong en ontwikkelde het tegelijkertijd een voorstel voor andere energieoplossingen dan waterkrachtcentrales. Het Sambor-damproject in de provincie Kratie bedreigde niet alleen miljoenen mensen die afhankelijk zijn van de rivier voor hun voedselzekerheid, maar ook de hele balans van dit unieke en kostbare ecosysteem. Het Mekong-bekken, dat 810 000 km² overspant in China, Laos, Cambodia, Thailand, Vietnam en Myanmar, herbergt enkele duizenden watersoorten, waarvan 87% migreert en dus afhankelijk is van vrije stroming. Van deze soorten zou de Irrawaddydolfijn, waarvan Cambodja de grootste populatie heeft, gedoemd zijn te verdwijnen indien het Sambor-damproject werd gerealiseerd en zo tien jaar conservatiewerk wegvagen. De vriendelijke zoetwater walvisachtigen hebben momenteel slechts een kwetsbare populatie van 92 en zijn met uitsterven bedreigd. 

WWF mekong 01

Net daarom is het nieuws over de opschorting van het Sambor-damproject ten gunste van het nieuwe energieplan 2020-2030 in Cambodja een geweldige overwinning voor het conservatiewerk van WWF in Cambodja !

Mr. Teak Seng, directeur van WWF-Cambodja:

'Het onderhouden van de stroming van de laag-Mekong in Cambodja is de beste beslissing voor mens en natuur. WWF feliciteert de Cambodjaanse regering met het feit dat ze de ontwikkeling van waterkrachtdammen heeft gestopt en dat ze opteert voor andere bronnen van energie, zoals zonne-energie, om te voldoen aan de vraag naar elektriciteit in het koninkrijk. WWF is bereid om samen te werken met de overheid om de ontwikkeling van een systeembreed plan voor duurzame energie te steunen. Een plan dat bijdraagt aan de schone en hernieuwbare energiedoelstellingen van het land zonder de laatste vrijstromende rivieren in Cambodja te verstoren.'

De populatie Irrawaddydolfijnen groeit.

Goed nieuws komt nooit alleen, en het tweede is even bemoedigend als het eerste: in maart kondigde WWF-Cambodja de geboorte van 2 kleine dolfijnen in Kratie aan. WWF heeft al een aanzienlijke toename van het aantal geboortes en een daling van het sterftecijfer gezien; de populatie gegroeide zo van 80 naar 92 in de laatste jaren. De dolfijnen zijn waardevolle indicatoren voor de gezondheid van de Mekong-rivier en elke geboorte is een bemoedigend teken voor zowel de biodiversiteit als voor alle betrokkenen bij het behoud van de soort. WWF Cambodja gaat in de komende maanden een telling van de totale populatie doen en we zullen u de resultaten niet onthouden.

WWF mekong 02

WWF zet zijn conservatiewerk in Cambodja voort

De stopzetting van het hydro-elektrische damproject luidt ongetwijfeld een positieve etappe in de bescherming van de Irrawaddydolfijnen en alle dier- en plantensoorten in de Mekong in. Er blijven echter nog veel uitdagingen over om de bescherming van walvisachtigen te waarborgen en hen goed te laten gedijen. WWF blijft op het veld samenwerken met de gemeenschappen en lokale autoriteiten om duurzame visserij te bevorderen en de inzet van kieuwnetten te beperken, een echte plaag voor de dolfijnen die erin verstrikt raken en door verstikking sterven. Daarnaast zet WWF zich in om de Cambodjaanse leiders te ondersteunen en adviseren bij keuzes inzake duurzame energieoplossingen.

Dankjewel!

Langlopende projecten zoals deze zouden niet mogelijk zijn zonder de kostbare steun van onze donoren en de niet-aflatende inzet van al degenen die ter plaatse met gemeenschappen en lokale autoriteiten werken om een toekomst te bouwen die leefbaar is in harmonie met de natuur. Bedankt voor je inzet!