De vloedbossen van de Mekong

De vloedbossen van de Mekong in Cambodja beschermen

Een uitzonderlijk rijke biodiversiteit

De vloedbossen langs de Mekong herbergen een uitzonderlijk rijke biodiversiteit. Enkel het Amazonegebied overtreft de centraal gelegen overstromingsgebieden van Noord-Cambodja op het vlak van zoet water, biodiversiteit en drasland. Door landconcessies en infrastructuur-, mijnbouw- en houtkapprojecten worden echter tal van diersoorten bedreigd. De waterkwaliteit en visbestanden gaan achteruit, met alle gevolgen van dien voor de lokale gemeenschappen. Sinds 2000 werkt de Cambodjaanse regering samen met de bosgemeenschappen om ze meer te betrekken bij het beheer van de natuurlijke hulpbronnen. Gemeenschappen die zich bij dit initiatief willen aansluiten, stoten echter op administratieve belemmeringen en hebben technische ondersteuning nodig. Dit project heeft dus ook als doel om hun capaciteiten te versterken en te zorgen dat deze gemeenschappen erkend worden als eigenaars van hun land.

Een eerste overwinning voor de vloedbossen

De doelstelling van WWF was om tegen 2022 bij nationaal decreet 37 000 hectare drasland en vloedbossen in de provincie Kratié te beschermen. In 2019 heeft de Cambodjaanse regering 62 000 hectare officieel erkend, verdeeld over twee natuurreservaten. In de reservaten Sambo en Prasob bevinden zich de best bewaarde bossen en rivieroevers in de regio. In dit deel van de Mekong, tussen Kratié en de grens met Laos, leeft onder meer de laatste populatie Irrawaddydolfijnen. Dankzij een vruchtbare samenwerking met de lokale overheden en gemeenschappen is de doelstelling voor 2022 al behaald en is het beschermde gebied zelfs groter dan voorzien.

Samen met de lokale gemeenschappen

De officiële erkenning van Sambo en Prasob als beschermd gebied is een grote stap voorwaarts voor het natuurbeschermingswerk van WWF in Cambodja. Toch blijven er nog heel wat uitdagingen om de biodiversiteit in en rond deze natuurgebieden te beschermen. WWF blijft zich op het terrein samen met de lokale gemeenschappen en overheden inzetten om de toekomst van dit project te verzekeren.  

  • Door samen met de lokale gemeenschappen een duurzaam beheerplan uit te werken voor de vloedbossen. 
  • Door bij te dragen aan de opleiding en uitrusting van de rangers, zodat ze kunnen optreden tegen illegale visvangst, illegale ontbossing en stroperij, met respect voor de mensenrechten.
  • Door de nationale en provinciale overheden aan te moedigen om hun verbintenissen na te komen.
  • Door verschillende biodiversiteitsstudies uit te voeren om populaties van wilde dieren zoals het zwijnshert, de Irrawaddydolfijn en de reuzenibis beter te beschermen.
  • Door de gemeenschappen rond de gemeenschapsbossen te helpen om duurzame activiteiten uit te bouwen voor hun broodwinning (ecotoerisme, landbouw of andere bosproducten dan hout).

Na afloop van het project zullen de gemeenschappen meer zelfvoorzienend zijn dankzij een sterk netwerk van gemeenschapsbossen, ondersteuning van de belanghebbenden, versterking van de gendergelijkheid en duurzaam landgebruik en bosbeheer.

NAAM VAN HET PROJECT

De vloedbossen van de Mekong

REGIO

Mekongregio - Cambodja

DUUR

Start project: 01.2017
Huidige fase:
- SCALE UP: 01.2022 - 12.2026
- Mekong 4 the People: 07.2022 - 06.2025

Budget huidige fase

SCALE UP: € 3.424.326
Mekong 4 the People: € 750.000

PARTNERS

WWF-Cambodja, Forests and Livelihoods Organization (FLO Cambodia), Cambodian Youth Network (CYN)

FINANCIËLE STEUN

Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD), Giften aan WWF-België

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Management response - 'Protection des communautés, peuples indigènes et leurs forêts tropicales' (2022)

Final evaluation of the DGD funded programme 'Protection des communautés, peuples indigènes et leurs forêts tropicales' (Mei 2022)

Mid-Term Review Report on
The SCALE-UP Program
“Support Conservation and Livelihood Empowerment”

Managerial Response - WWF Cambodia - Scale Up MTR

ONS DOEL

De levensstandaard van de gemeenschappen langs de Mekong in Kratié verbeteren, door duurzaam bosbeheer en bescherming van de biodiversiteit in de reservaten Sambo en Prasob.

Bedreigingen die dit project het hoofd moet bieden

VERDWIJNING EN AANTASTING VAN HET LEEFGEBIED

Illegaal en niet-duurzaam landgebruik bedreigt de fauna en integriteit van de belangrijkste landschappen in de Mekongregio. WWF zet zich wereldwijd in om te voorkomen dat leefgebieden verdwijnen.

Meer info

VERDWIJNING EN AANTASTING VAN HET LEEFGEBIED

STROPERIJ EN ILLEGALE HANDEL

Illegale jacht en visvangst bedreigen de overstromingsgebieden van de Mekong. Ook hier zet WWF zich in op het terrein om de illegale handel in wilde dieren te bestrijden.

Meer info

STROPERIJ EN ILLEGALE HANDEL

{ "animals": [ {"jaguar": false}, {"lynx": false}, {"brown_bear": false}, {"dolphin": true}, {"elephant": false}, {"tiger": false}, {"forest_cat": false}, {"otter": false}, {"wolf": false}, {"rhinoceros": false}, {"lion": false}, {"bonobo": false}, {"gorilla": false}, {"tetra_lyre": false} ], "urls": [ {"jaguar": "/nl/bedreigde-dieren/bescherm-jaguar"}, {"lynx": "/nl/bedreigde-dieren/bescherm-de-lynx"}, {"brown_bear": "/nl/bedreigde-dieren/bescherm-de-bruine-beer"}, {"dolphin": "/nl/bedreigde-dieren/bescherm-de-dolfijn"}, {"elephant": "/nl/bedreigde-dieren/bescherm-de-olifant"}, {"tiger": "/nl/bedreigde-dieren/bescherm-de-tijger"}, {"forest_cat": "/nl/bedreigde-dieren/bescherm-de-wilde-kat"}, {"otter": "/nl/bedreigde-dieren/bescherm-de-europese-otter"}, {"wolf": "/nl/bedreigde-dieren/bescherm-de-wolf"}, {"rhinoceros": "/nl/bedreigde-dieren/bescherm-de-neushoorn"}, {"lion": "/nl/bedreigde-dieren/bescherm-de-leeuw"}, {"bonobo": "/nl/bedreigde-dieren/bescherm-de-bonobo"}, {"gorilla": "/nl/bedreigde-dieren/bescherm-de-gorilla"}, {"tetra_lyre": "/nl/bedreigde-dieren/bescherm-de-korhoen"} ] }

 

Onze andere projecten:

Twee Irrawaddy dolfijnen springen uit het water in de Mekong

De Irrawaddydolfijn beschermen

De Irrawaddydolfijn beschermen om te voorkomen dat de soort uitsterft in het Cambodjaanse deel van de Mekong, via versterkte wetgeving, wetenschappelijk onderzoek en bewustmakingscampagnes bij de lokale bevolking.

Hier wil ik meer over weten
Volwassen tijger liggend in een rivier onder een boomstam

Mondulkiri

WWF beschermt de wilde dieren, verbindt de droge bossen met elkaar en herstelt het leefgebied van de tijger om de soort opnieuw te introduceren in de oostelijke vlakten van Cambodja.

Hier wil ik meer over weten