Irrawaddydolfijn

De Irrawaddydolfijn in Cambodja beschermen

Een kleine populatie in groot gevaar

In het hart van het Mekongbekken,  tussen Kratié en de grens met Laos, leeft de laatste populatie Irrawaddydolfijnen van Cambodja.. De Cambodjanen beschouwen deze zoetwaterdolfijnen als heilige dieren, maar ondanks dat worden ze met uitsterven bedreigd. In dit 190 km lange deel van de Mekong blijven er maar zo’n 90 dolfijnen meer over. Ze worden bedreigd door elektrocutievisserij en illegale drijfnetten. Wanneer de dolfijnen verstrikt raken in die fijnmazige netten, sterven ze op slechts enkele minuten tijd door verstikking. 
De gezondheid van de Irrawadydolfijnen hangt ook sterk samen met die van de rivier. De natuurlijke doorstroming van de rivier wordt echter bedreigd door een aantal stuwdamprojecten in de Zuidoost-Aziatische landen.

Hoop voor hun voortbestaan

Tot voor kort vormde een dergelijk stuwdamproject niet alleen een bedreiging voor de laatste populatie walvisachtigen in Cambodja, maar ook voor miljoenen mensen die voor hun voedsel afhankelijk zijn van de rivier.Projecten voor natuurbescherming en bewustmakingsacties voor het behoud van de kwetsbare ecosystemen van de Mekong hebben na meer dan 15 jaar echter vrucht afgeworpen. In april 2020 verwierp de Cambodjaanse regering het Sambor-stuwdamproject. Die beslissing is een stap in de goede richting voor het voortbestaan van de Irrawadydolfijnen. Toch blijft hun situatie precair, net als die van andere dieren in dit kostbare ecosysteem. We moeten onze beschermingsinspanningen dan ook absoluut voortzetten.

WWF in actie:

Vandaag zetten we ons werk op het terrein onverminderd voort. Samen met de lokale bevolking en overheden zetten we ons in voor een duurzame visvangst om de toekomst van de Irrawaddydolfijn te verzekeren. 

  • Door samen met de regionale en nationale overheden toe te zien op de naleving van de wet tegen illegale visvangst.
  • Door de dolfijnenpopulatie dagelijks te monitoren om hun evolutie te bestuderen en de oorzaken van onverklaarbare sterfte bij pasgeboren dolfijnen te begrijpen.
  • Door de rangerpatrouilles te versterken en te ondersteunen, zodat ze kunnen optreden tegen illegale visvangst, met respect voor de mensenrechten.
  • Door bewustmakingscampagnes te organiseren in de lokale scholen, opdat de jongeren begrijpen waarom de bescherming van de dolfijnen en hun leefgebied cruciaal is.
  • Door de Cambodjaanse beleidsmakers te begeleiden en te adviseren over duurzame energieoplossingen.

NAAM VAN HET PROJECT

De Irrawaddydolfijn beschermen

regio

Mekongregio

duur

01/07/17 - 30/06/20

Budget

€ 219 125 in totaal

PARTNERS

WWF-Cambodja

FINANCIËLE STEUN

Giften aan WWF-België, Fonds Marie-Françoise Champion, beheerd door de Koning Boudewijnstichting

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Jaarrapport 2020

ONS DOEL

De Irrawaddydolfijnen monitoren en beschermen in het Cambodjaanse deel van de Mekong, via een versterkte wetgeving, wetenschappelijk onderzoek en bewustmakingscampagnes bij de lokale bevolking.

PROBLEMEN IN VERBAND MET DIT PROJECT

VERDWIJNING EN AANTASTING VAN HUN LEEFGEBIED

Illegale en niet-duurzame exploitatie van de Mekong in Cambodja bedreigt het leefgebied van de Irrawadydolfijn. WWF zet zich wereldwijd in om te voorkomen dat leefgebieden verdwijnen.

Meer info

VERDWIJNING EN AANTASTING VAN HUN LEEFGEBIED

DUURZAME VISVANGST

Illegale drijvende visnetten op de Mekong richten een ravage aan onder de populatie Irrawaddydolfijnen. Ontdek wat WWF hiertegen onderneemt in dit gebied en wereldwijd.

Meer info

DUURZAME VISVANGST

{ "animals": [ {"jaguar": false}, {"lynx": false}, {"brown_bear": false}, {"dolphin": true}, {"elephant": false}, {"tiger": false}, {"forest_cat": false}, {"otter": false}, {"wolf": false}, {"rhinoceros": false}, {"lion": false}, {"bonobo": false}, {"gorilla": false}, {"tetra_lyre": false} ], "urls": [ {"jaguar": "/nl/bedreigde-dieren/bescherm-jaguar"}, {"lynx": "/nl/bedreigde-dieren/bescherm-de-lynx"}, {"brown_bear": "/nl/bedreigde-dieren/bescherm-de-bruine-beer"}, {"dolphin": "/nl/bedreigde-dieren/bescherm-de-dolfijn"}, {"elephant": "/nl/bedreigde-dieren/bescherm-de-olifant"}, {"tiger": "/nl/bedreigde-dieren/bescherm-de-tijger"}, {"forest_cat": "/nl/bedreigde-dieren/bescherm-de-wilde-kat"}, {"otter": "/nl/bedreigde-dieren/bescherm-de-europese-otter"}, {"wolf": "/nl/bedreigde-dieren/bescherm-de-wolf"}, {"rhinoceros": "/nl/bedreigde-dieren/bescherm-de-neushoorn"}, {"lion": "/nl/bedreigde-dieren/bescherm-de-leeuw"}, {"bonobo": "/nl/bedreigde-dieren/bescherm-de-bonobo"}, {"gorilla": "/nl/bedreigde-dieren/bescherm-de-gorilla"}, {"tetra_lyre": "/nl/bedreigde-dieren/bescherm-de-korhoen"} ] }

 

Onze andere projecten:

De vloedbossen van de Mekong beschermen

WWF zet zich samen met de lokale gemeenschappen en overheden in voor de bescherming en het duurzame beheer van de overstromingsgebieden van de Mekong in de regio Kratié.

Hier wil ik meer over weten