1 euro investeren in de natuur in Demerbroeken levert er 8 op

Profile picture for user Laurence Drèze
Profile picture for user Reine Spiessens
Ingediend door Laurence Drèze, Reine Spiessens

Investeren in natuurherstel levert enorm veel op. Dat bewijst een nieuwe studie van de Vlaamse Instelling voor Technologisch onderzoek (VITO) in opdracht van WWF en Natuurpunt. VITO bracht de concrete kosten-batenverhouding in kaart voor natuurgebied Demerbroeken. Wat blijkt? Elke euro geïnvesteerd in natuurherstel levert er acht op. 

De balans is positief

Vito berekende hoe groot de voordelen van de recente natuurinrichtingswerken zijn voor de maatschappij, die in euro’s kunnen uitgedrukt worden. De inrichtingswerken zorgen ervoor dat het gebied nu een bijzonder belangrijke rol speelt om woonkernen langs de Demer in Aarschot en Rotselaar te beschermen tegen overstromingen: jaarlijks wordt €1,19 miljoen aan overstromingsschade vermeden

Voor recreatie was het gebied al een belangrijke trekpleister met 434.000 bezoeken en een financiële meerwaarde van €3,6 miljoen in de recreatiesector, maar de inrichtingswerken voegen daar nog 89.000 bezoeken aan toe, goed voor 18 extra jobs of €743.000. 

De aanwezigheid van de natuur en landbouw zorgt ervoor dat er minder vaak psychische aandoeningen en hart- en vaatziekten voorkomen bij mensen in de buurt. Dit betekent dat buurtbewoners samen minder naar de dokter gaan, minder afwezig zijn op het werk en minder ziektekosten hebben. Dit betekent in totaal een besparing op de ziektekosten voor de overheid en kosten voor bedrijven van €12,8 miljoen per jaar. De recente investeringen dragen hier nog een extra €40.000 per jaar aan toe.

Verder wordt er per jaar nu 300 ton CO2 extra vastgelegd, er is een duidelijk positief effect op de waterkwaliteit door het verwijderen van stikstof,  de erosie vermindert, de waterinfiltratie verhoogt en er wordt maar liefst 375.000 m³ extra water vastgehouden. Al deze in euro’s te beschrijven baten leveren over een periode van 100 jaar, maar liefst €57 miljoen op.

Als we de investeringen en jaarlijkse beheerkosten (samen €39 miljoen, voor de komende 100 jaar) afwegen tegen de baten die we kunnen monetariseren, verdienen we onze investeringen terug na 16 jaar. Over de levensduur van de natuurgebieden (minstens 100 jaar) hebben we een netto contante waarde van €18 miljoen (netto actuele waarde). Jaarlijks hebben we een rendement van onze investering van 8%, wat heel wat beter is dan het huidige rendement op spaar- en beleggingsproducten. Een goede belegging dus! Op lange termijn levert elke geïnvesteerde euro 8 euro op. 

Overtuigend voorbeeld: natuurherstel loont

Dit onderzoek over natuurherstel in de Demerbroeken toont hoe positief de kosten-batenverhouding van natuurherstel kan zijn en is een concreet voorbeeld van wat natuurgebaseerde oplossingen kunnen doen voor onze burgers. We komen dan niet alleen onze internationale engagementen na, maar het is gewoon een van de beste investeringen die we kunnen doen.

Document

Geschreven door