Laurence Drèze

Biodiversity Policy Officers

Binnen WWF werkt Laurence aan een biodiversiteitsbeleid op internationaal (VN), Europees, federaal en Waals niveau. Haar taak is ervoor te zorgen dat dit beleid onze biodiversiteit zo goed mogelijk beschermt en zo bijdraagt tot het welzijn van onze samenlevingen. Voor ze bij WWF kwam, werkte Laurence aan milieukwesties op Europees, federaal en Waals niveau. Op academisch vlak heeft ze een master in Publieke Administratie met een specialisatie in Europees en duurzaamheidsbeleid.

Biodiversiteit is het "web of life" waarin alles met elkaar verbonden is: bescherming van de biodiversiteit betekent dat tegelijk klimaat-, milieu- en maatschappelijke problemen moeten worden aangepakt. Biodiversiteit is een dynamisch systeem dat al deze zaken omvat die elkaar wederzijds beïnvloeden.