Geen diepzeemijnbouw

Onze mariene rijkdommen beschermen

De diepzee is de meest mysterieuze plek van onze planeet. Deze grotendeels onbekende en onontgonnen wereld bedekt ongeveer de helft van de oppervlakte van de aarde. Eigenaardig genoeg weten we meer over de oppervlakte van de maan dan over de diepzee. De diepzee ligt ver weg van de mens en is een donkere wereld waar het licht nooit binnendringt. Nochtans herbergt de diepzee een zeer grote verscheidenheid aan soorten en uiterst broze en kwetsbare ecosystemen.

De oceaan heeft zwaar te lijden onder de klimaatverandering, overbevissing, vervuiling, verzuring, geluidsoverlast... Deze bedreigingen hebben gevolgen voor de gezondheid van de soorten en ecosystemen – rijk aan biodiversiteit – die de oceaan herbergt. Daarbij komt nog dat de ontginning van de zeebodem onomkeerbare ecologische gevolgen zal hebben.

Lees meer over onze doelstellingen in ons jaarrapport

0,0001%
van de diepzee is tot op vandaag onderzocht.
90%
van de diersoorten die in de diepzee leven en recent onderzocht werden, zijn nieuw voor de wetenschap.

Wat zijn de uitdagingen?

De diepzee is één van de laatste plekken op onze planeet waar de invloed van menselijke activiteiten nog relatief beperkt is. Ze is echter ook rijk aan grondstoffen. Denk maar aan metalen zoals mangaan, koper, kobalt en nikkel die gebruikt worden voor onze smartphones, elektrische fietsen en windturbines.

De ontginning van deze grondstoffen zou de zeebodem verstoren en de ecosystemen van organismen die we nergens anders vinden, vernietigen. De sedimentstofwolken die daarbij zouden ontstaan, kunnen bovendien gevolgen hebben op zeer lange termijn en over gigantische afstanden. Omdat mariene ecosystemen geen duidelijke fysieke grenzen hebben, kan diepzeemijnbouw niet geïsoleerd gebeuren. De verstoringen kunnen makkelijk ecologische en geografische grenzen overschrijden. Het resultaat? Onvoorspelbare en niet-kwantificeerbare gevolgen, zelfs tot op het vasteland. De visserij kan wereldwijd getroffen worden waardoor de belangrijkste bron van eiwitten van drie miljard mensen en de bestaansmiddelen van ongeveer 200 miljoen mensen bedreigd worden.

Projecten van WWF-België

Een circulaire deeleconomie ontwikkelen

WWF-België streeft naar een wereld zonder diepzeemijnbouw. We willen dat er op grote schaal geïnvesteerd wordt in een circulaire deeleconomie die steunt op duurzaamheid en op de principes van beperken, hergebruiken, opknappen, herstellen en recycleren. We hebben ook nood aan strikte maatregelen om diepzee-ecosystemen te beschermen en aan een rechtvaardig toezichts- en controlesysteem.

Deze acties worden uitgevoerd met de steun van het educatieve platform BlueCourses.

Deep seabed mining – a new threat to ocean health

Say no to deep seabed mining - reduce, reuse, recycle

Hoe kan ik het verschil maken?

Dankzij jouw steun kunnen we ons werk verder zetten om de natuur te beschermen en te bouwen aan een wereld waarin de mens in harmonie leeft met de natuur. Een levende en veerkrachtige natuur die we vol trots kunnen doorgeven aan de generaties na ons. Er zijn heel wat manieren om samen in actie te komen!