De visserij verduurzamen

Bescherm de mariene ecosystemen

Vissersboten kampen met een aantal nadelen waaronder de ongewenste vangt. In hun netten komen niet alleen de gewenste soort vissen, schaal- en schelpdieren terecht die bestemd zijn voor de handel. Heel vaak komen ook andere zeedieren in de netten terecht.

Elk jaar worden er duizenden walvissen, dolfijnen, schildpadden, koraal, zeevogels, haaien en zeehonden gevangen in netten die niet voor hen bestemd zijn. Deze ongewenste vangst hangt nauw samen met het probleem van overbevissing.

Ontdek onze doelstellingen in ons jaarrapport

3 miljard
mensen wereldwijd zijn afhankelijk van de visserij voor hun voedselvoorziening
35%
van de gevangen en gekweekte vis komt niet op ons bord terecht (door verlies en verspilling)

Wat zijn de uitdagingen?

Duurzame visserij biedt oplossingen voor overbevissing en ongewenste vangst. Opdat we in de toekomst verder vis, schaal- en schelpdieren zouden kunnen eten, moeten er voldoende volwassen dieren in zee overblijven. Een duurzame visserij garandeert dat de visbestanden gezond blijven en zich kunnen herstellen.

Wie is verantwoordelijk?

Sinds de middeleeuwen gebruiken vissers boomkorren die de zeebodem afschrapen en alles vernietigen op hun pad. Deze sleepnetten vangen, net als andere technieken zoals ringzegens, alle soorten platvissen (tong, schol, schar, tarbot …) en garnalen, maar ook andere wilde soorten die soms zeldzaam en beschermd zijn. Dat laatste wordt ongewenste vangst genoemd.

PROJECTEN VAN WWF-BELGIË

Twee Irrawaddy dolfijnen springen uit het water in de Mekong

De Irrawaddydolfijn beschermen

De Irrawaddydolfijn beschermen om te voorkomen dat de soort uitsterft in het Cambodjaanse deel van de Mekong, via versterkte wetgeving, wetenschappelijk onderzoek en bewustmakingscampagnes bij de lokale bevolking.

HIER WIL IK MEER OVER WETEN

Gevolgen en oplossingen

Verschillende visserijtechnieken hebben op verschillende manieren een invloed op de oceaan. De boomkortechniek beschadigt bijvoorbeeld de zeebodem doordat het zware vistuig mechanische verstoring veroorzaakt.

Ongewenste vangst bedreigt rechtstreeks het voortbestaan van veel zeedieren. Het is de belangrijkste doodsoorzaak van sommige walvisachtigen, zoals de dolfijn. Hoewel dolfijnen objecten lokaliseren met echolocatie, kunnen ze de lijnen en netten waarin ze kunnen verstrikt raken, niet detecteren. Omdat de dieren als ongewenste vangst beschouwd worden, worden ze gewond of dood terug in zee gegooid.

Ook de vissers hebben last van ongewenste vangst. Ze verliezen veel tijd en geld omdat het materiaal beschadigd raakt en de methoden niet aangepast zijn.

Gelukkig bestaan er oplossingen voor deze problemen. Bijvoorbeeld door vistechnieken te ontwikkelen die een minder grote invloed hebben op de zeebodem. Of door visnetten te gebruiken waarvan de grootte en vorm zijn aangepast zodat jonge dieren, schildpadden of zeezoogdieren kunnen ontsnappen. Om de vogels uit de buurt te houden, kunnen de netten ook voorzien worden van gekleurde linten.

Projecten van WWF-België

WWF werkt aan de bescherming van productieve en veerkrachtige mariene ecosystemen. We helpen bij het ontwikkelen van duurzame alternatieven die minder schadelijk zijn voor de zeebodem en die weinig of geen ongewenste vangst veroorzaken.

WWF steunt het onderzoek naar aangepaste vistechnieken en werkt samen met duizenden vissers om hen te ondersteunen bij het gebruik en de toepassing van vistechnieken die het mariene milieu respecteren. Door bijvoorbeeld gebruik te maken van cirkelhaken kan de ongewenste vangst van schildpadden in de grondbeuglijnvisserij worden verminderd, maar worden er nog altijd evenveel doelsoorten gevangen.

Daarnaast hebben WWF en de ‘National Oceanic and Atmospheric Administration’ (NOAA) een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling en het aanmoedigen van het gebruik van lichten op kieuwnetten. Daardoor daalt de ongewenste vangst van schildpadden met 60 à 70%, zonder dat de vangst van doelsoorten beïnvloed wordt. Uit vooronderzoek is gebleken dat deze methode ook zou kunnen werken bij walvisachtigen.

Ontdek onze doelstellingen in ons jaarrapport

Onze experten over het onderwerp

Wetenschap, engagement, passie en hoop zijn essentieel om de toekomst van de natuur te beschermen. We zullen onze ambitieuze doelstellingen bereiken dankzij de inspanningen van ons team wetenschappers, biologen en experten.

Sarah Vanden Eede

Oceans Policy Officer

Maak kennis

Hoe kan ik het verschil maken?

Dankzij jouw steun kunnen we ons werk verder zetten om de natuur te beschermen en te bouwen aan een wereld waarin de mens in harmonie leeft met de natuur. Een levende en veerkrachtige natuur die we vol trots kunnen doorgeven aan de generaties na ons. Er zijn heel wat manieren om samen in actie te komen!