Sarah Vanden Eede

SR Oceans Policy Officer

Als beleidsmedewerker voor de oceaan, pleit Sarah voor ruimte voor en bescherming van kust- en mariene ecosystemen, voor duurzame vistechnieken en voor een wereld waarin diepzeemijnbouw overbodig is. Daarnaast neemt ze deel aan alle relevante stakeholderbijeenkomsten, consultaties en workshops, leidt ze bewustmakingscampagnes, en beantwoordt ze vragen over vervuiling, plastic, walvissen, koraalriffen, mariene ruimtelijke planning, offshore energie, kustverdediging… Voor ze bij WWF begon in 2015, behaalde Sarah een doctoraat in de mariene wetenschappen aan de Universiteit van Gent over de impact van strandsuppleties op kustecosystemen en werkte ze 2 jaar bij een adviesbureau gespecialiseerd in milieueffectrapportages.

Twitter: @SarahVandenEede

We moeten een collectief bewustzijn kweken voor de schoonheid en het belang van de oceaan zodat we er allemaal samen voor zorgen en de volgende generaties er ook van kunnen genieten.