De politieke eisen van WWF

Een gezonde landbouw voor mens en natuur

Om een voor mens en natuur gezonde landbouw te bevorderen, vraagt WWF aan de volgende regering:

DE GOEDKEURING EN UITVOERING VAN AMBITIEUZE REGIONALE STRATEGISCHE PLANNEN IN HET KADER VAN HET NIEUWE GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID (GLB); DEZE STRATEGISCHE PLANNEN VOORZIEN IN:

  • het aanwenden van 50% van de Europese subsidies om de overgang naar een meer duurzame landbouw te ondersteunen;
  • de landbouwers financieel motiveren om permanente graslanden en natuurlijke landschapselementenn (hagen, bomen, vijvers, enzovoort) te onderhouden om de biodiversiteit en de weerstand tegen klimaatverandering te vergroten;
  • het ondersteunen van een meer extensieve veeteelt door meer zelfvoorzienend te worden qua voedsel, met name door begrazing en de lokale teelt van peulvruchten.

DE UITWERKING EN UITVOERING VAN REGIONALE ACTIEPLANNEN VOOR EEN DUURZAMERE VEETEELT; DEZE PLANNEN VOORZIEN IN:

  • het opzetten van een sectoroverschrijdend platform (landbouw, volksgezondheid, onderzoek en innovatie, milieu en consumentenverenigingen) om de overgang van de veehouderij te begeleiden;
  • het promoten van gemengde landbouwbedrijven (type polycultuur-veehouderij) die grondgebonden zijn;
  • het opleiden en financieel ondersteunen van landbouwers die willen omschakelen naar veehouderij met minder productiemiddelen (gewasbeschermingsmiddelen, kunstmest en krachtvoer).

DE GARANTIE DAT DE BELGISCHE INVOER (ONDER MEER VAN PALMOLIE, CACAO EN SOJA) GEEN ONTBOSSING EN VERNIETIGING VAN NATUURLIJKE HABITATS TOT GEVOLG HEEFT, DOOR:

  • het opzetten en ondersteunen van overlegplatforms (met vertegenwoordigers van de overheid, de private sector en ngo's) om zo de engagementen, de duurzaamheid en de transparantie te vergroten van de waardeketens voor verschillende grondstoffen die mogelijk verband houden met ontbossing;
  • het bieden van financiële en technische hulp aan producerende landen om hun landbouwproductie los te koppelen van ontbossing en aantasting van bossen, en tegelijk het bestuur en het respect voor de rechten van de lokale bevolking te verbeteren;
  • het uitwerken op Europees niveau, samen met de andere lidstaten, van een wetgeving en actieplan ter bestrijding van ontbossing en aantasting van bossen.

Samen vooruit

Onze experten zijn beschikbaar om u te helpen

Monica Schuster

Beleidsmedewerker Voeding & Landbouw

 

Béatrice Wedeux

Beleidsmedewerker Bossen

Geef je stem voor de planeet

Op 2019 trokken we naar de stembus om nieuwe politieke besluitvormers te kiezen. Velen van jullie hebben hun bezorgdheid geuit over de natuur in België en elders.

Brochure