Belgische bedrijven ondersteunen onvoldoende duurzame palmolie, zegt nieuwe WWF-barometer

Belgische bedrijven ondersteunen onvoldoende duurzame palmolie, zegt nieuwe WWF-barometer

Brussel, 16 januari 2020 – Aan de vooravond van het World Economic Forum in Davos, waar bedrijven samenkomen om de agenda voor een duurzamere wereld te bepalen, publiceert WWF een palmoliebarometer (Scorecard Palm Oil Buyers 2019). De inkooppraktijken van 173 bedrijven werden beoordeeld. Als gevolg hiervan hebben de meeste nog een lange weg te gaan om meer verantwoorde en ontbossingsvrije palmolie te ondersteunen. Van de Belgische bedrijven bereikt niemand de top van het klassement.

Elf Belgische bedrijven zijn opgenomen in de barometer. Niemand bereikt de top van het klassement (‘leading the way’). Vandemoortele en Lotus zijn ingedeeld in de groep geavanceerd (‘Well on the path’). Het merendeel van de Belgische bedrijven is halverwege qua duurzame palmolie (‘Middle of the path’): fabrikanten Royale Lacroix, Lutosa en Aigremont strijden om een plaats tegen Colruyt Group -supermarkten, maar ook massaketens Carrefour- en Delhaize. Aan het einde van de ranglijst (‘Lagging behind’) lopen de bakkerijen van Puratos, Wouters en La Lorraine duidelijk achter op de duurzaamheid van hun palmolie. Merk op dat twee Belgische bedrijven (supermarkten Culinor en Louis Delhaize) niet hebben gereageerd op verzoeken van WWF.

Béatrice Wedeux, beleidsmedewerker bossen bij WWF-België: “We hebben de lat hoger gelegd voor bedrijven door hen te vragen om evenredige en versnelde maatregelen te nemen in antwoord op de groeiende uitdagingen op milieu- en klimaatgebied. Elk Belgisch bedrijf heeft dringende dingen te verbeteren, hetzij bij de aankoop van 100% duurzame en traceerbare palmolie, hetzij om een ​​positieve rol te spelen buiten zijn eigen toeleveringsketen. De bedrijven bovenaan de ranglijst laten zien dat het haalbaar is."

De door WWF geëvalueerde criteria komen grotendeels overeen met de criteria die het ‘Belgische Alliantie voor duurzame palmolie’-bedrijfsplatform zichzelf vrijwillig heeft gesteld voor 2020. De Palm Oil Scorecard suggereert dat BASP-leden achterblijven bij hun verplichtingen en acties op duurzame palmolie die verder gaat dan certificering alleen. Van de 7 BASP-lidbedrijven die zijn opgenomen in de Scorecard Palmolie-kopers 2019, loopt alleen Ferrero voorop als het gaat om duurzame palmolie, en staat daarom in de top 10%.

Béatrice Wedeux voegt eraan toe: "Omdat de natuur onder ongekende druk staat, moeten overheden, bedrijven en consumenten in 2020 samenwerken om een ​​einde te maken aan de destructieve impact van onze consumptie op de natuur.” Geconfronteerd met schendingen van vrijwillige verbintenissen door bedrijven en de biodiversiteitscrisis, pleit WWF voor de snelle invoering van nieuwe Europese wetgeving die ervoor zorgt dat producten die de Europese markt binnen komen niet in verband kunnen worden gebracht met ontbossing of de vernietiging van natuurlijke ecosystemen. Het is zelfs een van de maatregelen van de Europese Green Deal, gepresenteerd door de voorzitter van de Europese Unie Ursula von der Leyen.

 

Voor meer informatie:

De Palm Oil Buyers Scorecard 2019 kan worden bekeken en gedownload van palmoilscorecard.wwf.panda.org. Het volledige prestatieprofiel van elk geëvalueerd bedrijf wordt gedeeld op de website, evenals gedetailleerde en filterbare tabellen met de prestaties van bedrijven in vergelijking met andere bedrijven in hun sector.

 

Contact voor interviews:

Béatrice Wedeux, beleidsmedewerker bossen, [email protected] of +32478780117.

 

 

Opmerkingen:

Oliepalmplantages, voornamelijk in de lage tropische gebieden van Zuidoost-Azië, maar in toenemende mate in Afrika en Latijns-Amerika, produceren 65 procent van de plantaardige olie die wereldwijd wordt verhandeld. Palmolie is een belangrijk ingrediënt in veel voedingsmiddelen, cosmetica, zeep en wasmiddelen en wordt steeds vaker gebruikt als biobrandstof. Volgens IUCN zal de wereldwijde vraag naar plantaardige olie tegen 2050 naar verwachting verdubbelen. Dit betekent  een forse toename van de vraag naar palmolie, momenteel de meest populaire plantaardige olie ter wereld. Bij niet-duurzame productie oefent palmolie druk uit op tropische bossen en biodiversiteit, wat mogelijk kan leiden tot gevaarlijke broeikasgasemissies door tropische veengebieden en toenemende gemeenschapsconflicten. Maar het is niet onvermijdelijk dat de industrie zich zo ontwikkelt. De ‘Round Table for Responsible Palm Oil’ (RSPO) laat zien dat palmolie zich op een meer verantwoorde manier kan ontwikkelen. Een essentiële stap die grote retailers en fabrikanten kunnen nemen, is lid worden van de RSPO en alleen duurzame palmolie kopen die is gecertificeerd door de RSPO.

De weg naar een meer duurzame palmolie stopt niet bij de RSPO. Andere hulpmiddelen zijn nodig voor de palmolie-industrie om ontbossing of conversie uit te sluiten en verantwoordelijk te werken. Vrijwillige certificeringssystemen zoals de RSPO moeten worden aangevuld met maatregelen zoals effectieve wetshandhaving, duurzame en transparante ruimtelijke ordening, rechtsgebied benaderingen, de ontwikkeling van financierings- en investeringscriteria en consumenteneducatie.

De Palm Oil Buyers Scorecard-gegevens zijn door de geëvalueerde bedrijven aan RSPO of WWF verstrekt en werden naar best vermogen geverifieerd. Ondertussen is de informatie over de toeleveringsketens van palmolie gebaseerd op rapporten van de bedrijven aan de RSPO, deze kon niet onafhankelijk worden geverifieerd. WWF moedigt consumenten, bedrijven en investeerders aan om de informatie te lezen, te beoordelen en te delen om een ​​cultuur van transparantie rond het gebruik van palmolie door bedrijven te helpen opbouwen.

WWF geeft bedrijven de kans om aan te tonen dat ze de juiste actie ondernemen wanneer het eind 2020 een nieuwe editie van de Palm Oil Buyers Scorecard publiceert.

In 2020 hebben we een ongelooflijke kans om een ​​ambitieuze wereldwijde verbintenis aan te gaan om de natuur te herstellen: een New Deal voor natuur en mensen. De New Deal heeft tot doel de natuur te beschermen en te herstellen ten behoeve van de mens en de planeet - door voor te stellen om natuurlandschappen niet langer om te zetten of te vernietigen en de negatieve ecologische effecten van productie en consumptie te halveren. Dit zal ons in staat stellen om voldoende voedsel en water te leveren voor een wereldbevolking die de komende decennia de negen miljard zal bereiken, ter ondersteuning van inspanningen om een ​​stabiel klimaat te creëren en het massaal uitsterven van dieren in het wild en flora terug te draaien. De eerste stap zal zijn om met regeringsleiders samen te werken om hun steun voor een New Deal veilig te stellen. Dit moet worden gevolgd door versterkte toezeggingen en uitvoeringsmechanismen voor het Verdrag van de Verenigde Naties inzake biodiversiteit, naast een versterkte inzet van de particuliere sector om actie te ondernemen. Tegelijkertijd moeten we onze inspanningen verdubbelen om de huidige VN-overeenkomsten over de bestrijding van klimaatverandering en het bevorderen van duurzame ontwikkeling uit te voeren - het lot van klimaat, menselijke ontwikkeling en de natuur zijn met elkaar verbonden.