BIODIVERSITEITSCOALITIE

De Biodiversiteitscoalitie is een partnerschap dat in november 2020 werd gelanceerd door WWF, samen met BOS+, Greenpeace, Natagora en Natuurpunt. In 2021 sloten Canopea en Bond Beter Leefmilieu aan. De coalitie heeft als missie het verlies aan biodiversiteit in België en zijn voetafdrukgebieden een halt toe te roepen en om te keren door gezamenlijke belangenverdediging bij de Belgische politieke besluitvormers.

Contactpersoon voor de Biodiversiteitscoalitie

Reine Spiessens

[email protected]

Beleidsnota: Nationale biodiversiteitsstrategie post-2020 Biodiversiteitscoalitie

Hoopvol signaal voor onze toekomst – Europees Parlement stemt voor natuurherstelwet

Vandaag heeft het Europees Parlement voor de natuurherstelwet gestemd. Ondanks de aanhoudende desinformatiecampagne de Europese Volkspartij (EVP) nemen de parlementsleden hun verantwoordelijkheid dus op, al was dat maar net op het nippertje.

Lees het artikel

Natuurherstelwet nog steeds aan zijden draadje - plenaire stemming op 12 juli wordt bepalend

Vandaag hervatte de Commissie Milieu, Volksgezondheid en Voedselveiligheid (ENVI) van het Europees Parlement de stemming over de natuurherstelwet. Resultaat? Opnieuw 44-44, zoals op 15 juni, waarmee het ENVI-rapport vandaag verworpen werd. 

Lees het artikel

Natuurherstelwet tóch gered door Europese Raad, ondanks Belgische onthouding

Tijdens de EU-Milieuraad van vandaag verklaarde de meerderheid van de Europese milieuministers zich te kunnen vinden in de compromistekst voor een Europese natuurherstelwet. De compromistekst werd goedgekeurd door 20 lidstaten, die 66,13 procent van de EU-bevolking vertegenwoordigen. België onthield zich. 

Lees het artikel

Natuurherstelwet houdt stand in het Europees Parlement, Belgische Biodiversiteitscoalitie reageert voorlopig opgelucht

De natuur en de steeds langer wordende lijst aan stakeholders die de natuurherstelwet steunen, waaronder de Belgische Biodiversiteitscoalitie, kunnen even opgelucht ademhalen. De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) van het Europees Parlement besloot vanmiddag, met een erg krappe stemming, om het voorstel niet te verwerpen.

Lees het artikel

COP15: globaal akkoord bereikt om natuurverlies te stoppen - Wat moet België doen?

Op 19 december 2022 werd COP15 in Montreal een nieuw wereldwijd kader afgesproken om de biodiversiteitscrisis aan te pakken. Dit akkoord verbindt de wereld ertoe het verlies aan biodiversiteit tegen 2030 te stoppen en terug te draaien - een wereldwijd doel dat wordt geprezen als het equivalent van de 1,5°C- doelstelling van klimaatakkoord van Parijs.

Lees het artikel
Vallée du Zwarte Beek (tourbière après restauration)

Europese natuurherstelwet moet stevige ambitie tonen

De op til zijnde Europese natuurherstelwet is een niet te missen kans voor natuur en klimaat. Maar de ambities moeten wel in verhouding staan tot de enorme uitdagingen van de biodiversiteits- en klimaatcrisis. Daarom sturen Birdlife, EEB en WWF, samen met de Belgische Biodiversiteitscoalitie en meer dan 150 andere Europese natuur- en milieuorganisaties, een open brief naar de bevoegde Eurocommissarissen Frans Timmermans en Virginijus Sinkevičius om hen te herinneren aan de ambities van hun eigen Europese biodiversiteitsstrategie.

Lees het artikel