Europa is dan toch ambitieus om ontbossing aan te pakken

Europa is dan toch ambitieus om ontbossing aan te pakken

Naar aanleiding van de stemming over de wet tegen geïmporteerde ontbossing op de Europese markt op 13 september, hebben meer dan 200.000 burgers gepersonaliseerde berichten naar de leden van het Europees Parlement gestuurd met het verzoek om bossen te beschermen, en dat heeft zijn vruchten afgeworpen! De parlementsleden stemden vandaag voor aanzienlijke verbeteringen van het voorstel dat op tafel lag. Een overwinning voor de natuur en voor #Together4Forests!

De afgelopen weken waren er veel partijen die de tekst wilden verzwakken, er bestond dus de vrees dat de ambities van de wet lager zouden uitvallen (recap nodig? Klik hier!). Maar het tegendeel bleek vandaag waar: het parlement  kwam overeen om naast bossen ook "ander bebost land" op te nemen, naast een groter aantal productcontroles, duidelijkere definities voor belangrijke termen zoals "bosdegradatie" en een uitgebreid productassortiment dat meer omvat dan rundvlees, soja, palmolie, rubber, hout, cacao en koffie.

De stemming geeft een krachtig signaal af aan de EU-lidstaten en toont aan dat ambitie mogelijk is en dat het Europees Parlement bereid is de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor de vernietigende voetafdruk van de EU op de natuur en mensenrechtenschendingen die daarmee hand in hand gaan. Ze geeft ook weer dat er naar burgers geluisterd wordt als deze zeggen dat ze niet langer willen bijdragen aan natuurvernieling en ontbossing.

De nieuwe EU-ontbossingswet mist echter nog steeds één belangrijk ingrediënt: het beslaat niet alle andere natuurlijke ecosystemen buiten bossen. Het Europees Parlement heeft het voorstel van de Europese Commissie versterkt door de toepassing van de wet uit te breiden tot niet alleen bossen, maar ook struikgewas en ander bebost land, wat betekent dat grote delen van de Braziliaanse Cerrado zullen worden beschermd. Het laat echter graslanden en wetlands zoals de Pampa's of de Pantanal buiten beschouwing, die nog steeds het risico lopen te worden vernietigd, ook door consumptie in de EU. We blijven de komende maanden, tijdens de trialogen tussen de EU Commissie, Raad en Parlement, campagne voeren in de hoop dit nog te bereiken.

En Béatrice Wedeux, Senior Forest Policy Officer, concludeert: "Vandaag stemde het Europees Parlement over de sterkte wet tegen ontbossing duidelijk voor: voor de vermindering van de Europese voetafdruk, voor de bescherming van bossen en savannes en de rechten van inheemse volkeren, en voor de oproepen van Europese burgers die de vernietiging van de natuur niet willen aanwakkeren door hun consumptie. Laten we hopen dat onze Belgische ministers een even ambitieuze houding zullen aannemen en ernaar zullen streven om savannes op te nemen in de wetgeving tijdens de volgende gesprekken."

Lees ons artikel "Record aantal bosbranden in het Amazonewoud: Wat is de oorzaak?"