Wie bepaalt het lot van de wolf in Europa? Op 17/1 is België aan zet

Wie bepaalt het lot van de wolf in Europa? Op 17/1 is België aan zet

Brussel, 16 januari 2024 – Morgen bepaalt België, als voorzitter van de Raad van de Europese Unie, wie zal beslissen of de bescherming van de wolf verlaagd wordt in Europa. De ministers van Landbouw of die van Milieu? Die knoop wordt woensdag doorgehakt door ons land. Wie het ook wordt, essentieel is dat de beschermingsstatus van de wolf behouden blijft. ‘Die bescherming is niet alleen ecologisch van grote waarde, maar weerspiegelt ook hoe belangrijk we biodiversiteit en co-existentie vinden’, benadrukt Reine Spiessens, beleidsmedewerker biodiversiteit van WWF-België. 

Op 20 december lanceerde Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, het voorstel om de beschermingsstatus van de wolf te verlagen in Europa, waardoor wolven, wettelijk gezien, gemakkelijker gedood zouden kunnen worden. WWF roept de betrokken politici op om dit voorstel te verwerpen.  

Decennialang werd de wolf bejaagd en verdreven van het Europese grondgebied. ‘Door de beschermingsmaatregelen kon hij recentelijk terugkeren, maar van de negen subpopulaties, zijn er zes nog steeds bedreigd of kwetsbaar’, legt Reine Spiessens uit. Dat terwijl wolven wel een belangrijke rol spelen voor natuur en biodiversiteit. De populatie opnieuw gaan uitdunnen, doet jarenlange inspanningen teniet en is een slecht idee. 

Betere manieren

‘Er zijn veel betere en efficiëntere manieren om met wolven om te gaan, daar waar ze een risico vormen voor vee', vult Pepijn T’Hooft aan, wolf program manager bij WWF. Dat bewijst het Wolf Fencing Team, in België bijvoorbeeld. In 2023 werden 48% minder minder landbouwdieren gedood door de wolf in vergelijking met 2022, dankzij de wolfwerende omheiningen die veehouders installeerden.  

‘Inzetten op preventieve maatregelen is dan ook de juiste aanpak. De beschermingsstatus van de wolf verlagen om hem gemakkelijker te kunnen bejagen, is dat zeker niet’, besluit Spiessens.   

Zeer binnenkort kennen we het Belgische besluit over de agenda van de Raad van de EU, en weten we dus wie waarover zal beslissen. 

Meer info: 


Contact
Hans Moyson
Media Relations Manager
WWF-België
[email protected] 
+32 (0) 472 01 17 06
+32 (0) 2 340 09 43

Over WWF
WWF is een onafhankelijke natuurbeschermingsorganisatie en een wereldwijd netwerk dat actief is in bijna 100 landen. Onze missie is de aantasting van de natuurlijke omgeving van de planeet een halt toeroepen en een toekomst opbouwen waarin mensen leven in harmonie met de natuur. We willen de biologische diversiteit van de wereld in stand houden en zetten in op het gebruik van hernieuwbare, duurzame natuurlijke hulpbronnen. Ook de vermindering van vervuiling en afval is een van onze belangrijke speerpunten.