Wolven doden? WWF wijst op veel betere oplossing

Wolven doden? WWF wijst op veel betere oplossing

Ook meerderheid Europese plattelandsbewoners is voor behoud beschermingsstatus

Brussel, 20 december 2023 – Vandaag heeft de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, de EU-lidstaten voorgesteld om de beschermingsstatus van de wolf te verlagen, ondanks het gebrek aan wetenschappelijke data om zo’n drastische beslissing te rechtvaardigen. WWF roept de EU-lidstaten, inclusief België, op om dit voorstel te verwerpen. Er bestaan immers betere en efficiëntere methoden om met de wolf om te gaan.  

Von der Leyens initiatief, gestoeld op zuiver politieke doeleinden, staat haaks op de publieke opinie, aangezien het in schril contrast staat met het onlangs gepubliceerde onderzoek naar de perceptie bij plattelandsbewoners over co-existentie met grote carnivoren, zoals wolven. De meerderheid van de Europese plattelandsbewoners vindt dat wolven strikt beschermd moeten worden. 

Voor een wijziging van het Verdrag van Bern, waarover het hier gaat, is een besluit van de Raad nodig en dus een gekwalificeerde meerderheid van EU-lidstaten die het voorstel van de Commissie steunen.  

België, dat vanaf 1 januari voor 6 maanden het voorzitterschap van de Raad van de EU zal bekleden, zal dus een belangrijke verantwoordelijkheid dragen tijdens het besluit over het voorstel. 

Wolf Emma

Ook in België mogen we in de nabije toekomst opnieuw meer wolven verwachten. Eerder deze maand leerden we dat wolf Emma, uit Antwerpen, een partner heeft. Ze wordt sinds kort immers vergezeld door een mannelijke wolf, waarmee ze rondloopt in de Noorderkempen. Na een lange periode van afwezigheid zouden er nu zo’n 25 wolven in ons land zijn, in Limburg, de Hoge Venen en Antwerpen.  

Die terugkeer van de wolf zorgt soms voor ophef, want hij durft weleens weidedieren aanvallen. Het gebeurde al in Vlaanderen en Wallonië, maar ook in andere Europese regio’s. Betekent dat nu dat de Europese plattelandsbevolking de wolf liever kwijt dan rijk is? En dat wolven doden de beste strategie is om met de risico’s om te gaan? Het antwoord is twee keer duidelijk neen. 

Strikte bescherming

Uit een nieuwe studie van Savanta voor Eurogroup for Animals, uitgevoerd in november 2023 bij de plattelandsbevolking in 10 verschillende Europese landen, waaronder België, blijkt dat 72% van de respondenten ervan overtuigd is dat grote carnivoren hun plaats verdienen in de EU.

Een wolf in Limburg, België (augustus 2023). © Michael Moens

Bijna 7 op de 10 respondenten (68%) pleiten voor het behoud van de strikte beschermingsstatus van grote carnivoren, inclusief wolven. Ook 65% van de landbouwers steunt deze strikte bescherming, net zoals 61% van de schapenhouders trouwens. 

66% van de respondenten sprak de sterke wens uit dat besluitvormers, ook op Europees niveau, prioriteit geven aan de conservatie van biodiversiteit en grote carnivoren.

Beschikbare maatregelen

De overgrote meerderheid van de respondenten (75%) zegt dat veehouders de beschikbare maatregelen moeten nemen om hun dieren te beschermen tegen grote carnivoren.  

Een van die beschikbare maatregelen om dieren te beschermen is ‘wolf fencing’: het wolfwerend maken van omheiningen. Een paar jaar geleden richtte WWF samen met Natuurpunt en Natagora het Wolf Fencing Team Belgium op, om oplossingen aan te reiken die co-existentie met de wolf mogelijk maken.  

‘Het Wolf Fencing Team hielp intussen al meer dan 1.000 dierenhouders in België, de meerderheid daarvan met advies, én kreeg heel positieve feedback’, geeft Corentin Rousseau aan, bioloog bij WWF-België. Hoe het Belgische Wolf Fencing Team te werk gaat, lees (en zie) je hier

Sophie Clesse van het Wolf Fencing Team en Corentin Rousseau van WWF-Belgie. © Hans Moyson / WWF-België

Wallonië

De voorbije jaren was het Wolf Fencing Team voornamelijk in Vlaanderen aan de slag, maar de bedoeling is om ook in Wallonië de activiteiten op te schalen, want daar ligt nog heel wat werk op de plank. In de Hoge Venen leven momenteel een twintigtal wolven.  

In 2023 vonden er in die regio vermoedelijk 13 aanvallen door wolven plaats, waarbij 25 boerderijdieren stierven. Veel veehouderijen in dit gebied beschikken nog niet over omheiningen die zijn aangepast aan de aanwezigheid van de wolf, die er dan ook gemakkelijk kan binnendringen. 

Biodiversiteit

Eerder deze week schreven bijna 300 organisaties, waaronder WWF, een open brief aan de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen, met de oproep om de beschermingsstatus van de wolf niet te wijzigen. Dat Von der Leyen nu toch dit voorstel lanceert, betreuren we. Nooit eerder stelde een Commissievoorzitter voor om de beschermingsstatus van een bedreigde diersoort te verlagen.

Wolven spelen een belangrijke rol voor natuur en biodiversiteit (meer daarover hier). En waar wolven een risico vormen, zijn beschermingsmaatregelen zoals wolf fencing efficiënter dan het doden van wolven. Want wolven schieten kan averechts werken. Als je een vader- of moederdier doodt, valt de roedel uit elkaar en verspreiden de dieren zich over een groter gebied. 

‘Dierenhouders zullen blijvend nood hebben aan wolfwerende omheiningen. Het is een efficiënte en duurzame methode. Leren samenleven met de wolf is dan ook de échte oplossing’, besluit Corentin Rousseau.  

Contact
Hans Moyson
Media Relations Manager
WWF-België

[email protected] 
+32 (0) 472 01 17 06
+32 (0) 2 340 09 43

Over WWF
WWF is een onafhankelijke natuurbeschermingsorganisatie en een wereldwijd netwerk dat actief is in bijna 100 landen. Onze missie is de aantasting van de natuurlijke omgeving van de planeet een halt toeroepen en een toekomst opbouwen waarin mensen leven in harmonie met de natuur. We willen de biologische diversiteit van de wereld in stand houden en zetten in op het gebruik van hernieuwbare, duurzame natuurlijke hulpbronnen. Ook de vermindering van vervuiling en afval is een van onze belangrijke speerpunten.