Vijf redenen waarom onze bossen wolven nodig hebben

Vijf redenen waarom onze bossen wolven nodig hebben

Dat de wolf een ontzagwekkend dier is, staat buiten kijf. Toch wordt hij al eeuwen vervolgd en verdreven, hoewel hij een sleutelrol speelt in de Europese bosecosystemen. Hieronder ontdek je vijf redenen waarom deze carnivoor cruciaal is voor onze bossen. 

Vorige week kwam de bescherming van de wolf in Europa op losse schroeven te staan. Zowel de Europese Commissie als Frankrijk gooiden de discussie open. Waarom? Omdat wolf en veeteelt niet altijd vlekkeloos samengaan. 

Maar in Azië leven mensen samen met tijgers, in Afrika met leeuwen, en in Zuid-Amerika met jaguars. Natuurlijk kunnen die roofdieren gevaarlijk zijn. Toch zou niemand aanvaarden dat we ze allemaal uitroeien. 

Dieren doden bij het minste struikelblok roept niet enkel ethische, maar ook ecologische vragen op. Want als roofdier vervult de wolf tal van nuttige taken in zijn ecosysteem. 

Dat bewijzen we met vijf glasheldere voorbeelden. 

De wolf als voedselbank 

In Wallonië doden jagers zo'n 50.000 dieren per jaar. En de kadavers, die nemen ze mee. Wolven laten hun prooien daarentegen liggen. Die kadavers zijn voedselbronnen voor andere dieren, wat een boost geeft aan onze biodiversiteit. Denk maar aan de mees, die in de winter afhangt van de vetrestjes die de wolf achterlaat. 

De wolf als regulator van middelgrote roofdieren 

Lynxen en wolven houden van nature de populaties middelgrote roofdieren onder controle. En daar zijn kleinere dieren blij mee! Als er bijvoorbeeld niet te veel marters, vossen en wasberen zijn, is dat goed voor korhoenders.  

Korhoender

De wolf als bosverjonger 

Waar wolven leven, vermijden planteneters gebieden waar ze moeilijk kunnen wegvluchten. Denk maar aan dichte bossen met veel dood hout en kleine struiken. Op die plaatsen kan het bos dan verjongen zonder voortdurend vertrappeld of beknabbeld te worden. 

De wolf houdt planteneterpopulaties gezond 

Wolven kunnen hun prooien mijlenlang achtervolgen. Ze vangen vooral zieke, verzwakte of oudere dieren. Dankzij die natuurlijke selectie houden ze de planteneterpopulaties gezond, want ziektes krijgen minder kansen om zich te verspreiden. En dat is goed voor de weerstand van het ecosysteem! 

ree

De wolf voorkomt verkeersongevallen 

Studies uit de Verenigde Staten tonen aan dat planteneters gebieden rond wegen vermijden als er wolven in de buurt zijn. Daardoor daalt het aantal verkeersongevallen met wilde dieren aanzienlijk. Tot grote vreugde van verzekeringsmaatschappijen, want zij besparen zo heel wat geld – tot 63 keer meer dan wat het kost om veehouders te compenseren voor wolfaanvallen op hun dieren! 

Samenleven met wolven vormt een uitdaging voor veehouders, dat klopt. Maar deze roofdieren zijn essentieel voor onze ecosystemen. Wolven helpen het natuurlijke evenwicht behouden en zorgen voor diversiteit onder wilde soorten. We moeten de wolf beschermen, zodat hij zijn onmisbare rol in onze Europese bossen kan blijven vervullen. 

Meer informatie over de wolf