2023: recordjaar voor Wolf Fencing Team Belgium

2023: recordjaar voor Wolf Fencing Team Belgium

In 2023 maakten wolven 48% minder slachtoffers onder Vlaamse landbouwdieren dan in 2022. Een spectaculaire daling! Hoe we die verklaren? Meer en meer veehouders zetten in op preventieve maatregelen. Dat bewijst dat mensen kunnen samenleven met wolven, met de nodige aanpassingen. Die aanpassingen helpen maken is dan ook de bestaansreden van het Wolf Fencing Team Belgium. En dat team vierde in 2023 een recordjaar: het hielp 70% meer veehouders dan in 2022, mét resultaat.

Preventie werpt vruchten af

In Vlaanderen richtten wolven in 2023 half zoveel schade aan als in 2022. In cijfers: in 2022 kwamen er 73 dossiers over wolvenschade binnen en lieten 149 landbouwdieren het leven. In 2023 daalden die aantallen naar 42 dossiers en 78 dierenslachtoffers. En nee, die opmerkelijke daling kan je niet zomaar toeschrijven aan het overlijden van wolf August, waarvan we eind juli 2023 afscheid moesten nemen. De cijfers begonnen al voor zijn dood af te nemen: de gemiddelde schade per wolf vermindert sinds 2019.

Hoe verklaren we deze overwinning dan wel? Heel wat veehouders spannen zich in om hun omheiningen wolfwerend te maken. Daarvoor krijgen ze ook steun: de Vlaamse Overheid betaalt de materiaalkosten bijna volledig terug via subsidies. En het Wolf Fencing Team Belgium (WFTB) staat veehouders gratis bij met raad en daad – het team geeft advies en helpt de werken uit te voeren.

Het Wolf Fencing Team wordt op handen gedragen in de regio. Dat zien we aan het recordaantal veehouders dat zich liet bijstaan door het team. Hiermee kiezen ze voor de enige duurzame oplossing om hun vee te beschermen en bewijzen we dat conflictarm samenleven met de wolf mogelijk is. In 2024 rusten we niet op onze lauweren: we hameren op onderhoud van de omheiningen en breken weer een nieuw record!

Capaciteit opgeschroefd

Het WFTB bestaat sinds 2019 en heeft al 1.112 veehouders geholpen. In het eerste jaar ging het team langs bij 12 veehouders. In 2022 legde het WFTB 165 bezoeken af; in 2023 stonden er maar liefst 280 bezoeken op de teller. Ook het aantal wolfwerende omheiningen steeg spectaculair: van 4 in 2019 naar 41 in 2023. En wanneer we kijken naar het aantal kilometer aan geplaatste omheining, zien we een verdubbeling op één jaar tijd – van 11 km in 2022 naar 23 km in 2023.

Die aanzienlijke stijgingen kwamen er dankzij extra steun van de provincie Limburg en van het Agentschap voor Natuur en Bos. Zij zorgden dat het WFTB een tweede én derde adviseur kon verwelkomen. De wachttijd voor een adviesbezoek daalde dan ook van meer dan een jaar naar minder dan drie maanden!

Na installatie ook controle

Wolfwerende omheiningen werken: gegevens van het Agentschap voor Natuur en Bos tonen dat er nog nauwelijks schade is binnen goed geïnstalleerde omheiningen. Maar de inspanningen houden niet op bij de installatie. Regelmatige controles en onderhoudsbeurten zijn onmisbaar om te zorgen dat vee veilig blijft. Op vraag van veehouders komt het WFTB dan ook langs om omheiningen te controleren. In 2022 gebeurde dat 300 keer, in 2023 maar liefst 621 keer.

Duitse en Sloveense bevindingen bewijzen dat die combinatie de beste garantie op succes is. Want waar veehouders preventieve maatregelen treffen én actieve begeleiding krijgen voor het goede gebruik en onderhoud van de omheiningen, daalt het aantal schadegevallen. Zelfs als het aantal wolven toeneemt!

Oproep voor 2024

Het WFTB heeft al bergen werk verzet, maar staat ook nog voor heel wat uitdagingen. In het gebied waar de Limburgse wolvenroedel leeft, zijn er minstens 4.000 veehouders. Toch ontving het WFTB in 2023 maar 223 aanvragen; in 2021 en 2022 waren dat er nog telkens een vierhonderdtal. Voorkomen is beter dan genezen. Het WFTB roept veehouders op om zo snel mogelijk een aanvraag in te dienen, en niet te wachten tot een schadegeval in de buurt!

Het Wolf Fencing Team Belgium is een initiatief van WWF-België, Natuurpunt en Natagora. In Vlaanderen krijgt het WFTB financiële steun van het Agentschap voor Natuur en Bos en de provincie Limburg.