WWF-onderzoekers stoten op kudde bedreigde Banteng runderen

WWF-onderzoekers stoten op kudde bedreigde Banteng runderen

Een team van onderzoekers van WWF-Cambodja was diersoorten aan het inventariseren in de droge bossen van Mondulkiri toen ze stootten op een kudde Banteng runderen. De Banteng is een van de mooiste en meest gracieuze van alle wilde grazers. Het is waarschijnlijk de voorouder van de gedomesticeerde koeien van Zuidoost-Azië.

 

De meeste van de 8000 nog overblijvende Bantengs leven vandaag in Cambodja. De Banteng populatie staat echter onder aanzienlijke druk door verlies van habitat, onder meer door illegale houtkap, mijnbouw, infrastructuurontwikkeling, economische concessies voor monoculturen zoals rubber en peper, landaantasting en stroperij. Ook ziektes en parasieten die worden overgedragen door gedomesticeerde rundersoorten vormen een ernstige bedreiging voor overleving van de soort.

WWF banteng gallery01

In de ‘Eastern Plains Landscape’ (EPL), in het noordoosten van Cambodja, zijn de beschermingsinspanningen van de laatste jaren er gelukkig in geslaagd de achteruitgang van de populatie bantengs te stabiliseren. WWF-België werkt er mee aan een herintroductieprogramma voor de tijger. In voorbereiding daarvan werkt WWF aan het herstellen van de populaties prooidieren, waaronder de Banteng, om te zorgen dat er opnieuw een ecologisch evenwicht ontstaat, waarin de tijger kan overleven.

Wat kan je zelf doen: Wanneer je naar Zuidoost-Azië vertrekt op vakantie, koop geen souvenirs van hout. De kans is groot dat ze gemaakt zijn uit kostbare houtsoorten zoals rozenhout. Houtkappers die op zoek gaan naar deze houtsoorten trekken diep het bos in en stropen vaak ook de wilde dieren die ze tegen komen. Zowel het kappen van deze zeldzame boomsoorten als het stropen van bedreigde diersoorten is illegaal. Kies eerder voor producten die op een duurzame manier geoogst zijn uit deze bossen door de lokale bevolking zoals honing, rieten manden enz.

Lees meer over ons herintroductieprogramma van de tijger in Cambodja.

Lees meer over onze strijd tegen ontbossing.

WWF banteng gallery02