Top 10 overwinningen voor de natuur in 2017

Top 10 overwinningen voor de natuur in 2017

Ieder jaar werkt WWF hard aan de bescherming van onze dierbare en broodnodige flora en fauna. Deze lijst met belangrijke successen voor het behoud van de natuur in 2017 was zonder jouw steun niet mogelijk geweest!

 

10. Het zwijnshert keert terug in Cambodja

Het zwijnshert is gespot geweest in Cambodja, een soort waarvan men lang dacht dat het niet meer voorkwam in het land. Met de terugkomst van het bedreigde zwijnshert kunnen we verder stappen ondernemen om een beschermd gebied te maken van hun habitat.  

WWF victoires successen 2017 gallery10

9. Polen moet kappen van oerbos staken

In 2016 is Polen begonnen met het kappen van het waardevolle oerbos van Bialowieza. In 2017 groeide het protest tegen de kap van dit bos. Eind juli sprak ook het Europese hof van Justitie zich uit tegen de kap en moest de boskap onmiddellijk stoppen. Hoewel er al veel schade is aangericht blijft de beslissing van de Europese rechters hoopgevend. 

WWF victoires successen 2017 gallery09

8. Geboorte van 6 Irrawaddydolfijnen in Cambodja

Feest in de provincie Kratie in Cambodja: zes kleine Irrawaddydolfijnen zagen dit jaar het daglicht in de Mekongrivier. Dat is groot nieuws omdat de Irrawaddydolfijnen in de Mekong met uitsterven bedreigd is. Sinds 2015 steunt WWF-België het lokale team in Kratie. De geboorte van 6 dolfijnen geeft dan ook hoop voor de toekomst van deze dieren in de regio!

WWF victoires successen 2017 gallery08

7. Internationaal belang van wetland in Ecuador erkend

In Ecuador is 770 000 hectare wetland opgenomen in de Lijst van Wetlands van Internationaal belang. Daarmee wordt het belang van de honderden diersoorten als de roze rivierdolfijn, de reuzenotter en de Amazonezeekoe in de regio erkend! WWF heeft samen met partners hard gewerkt voor deze erkenning, die extra gewicht in de schaal legt voor een betere bescherming van het gebied.

WWF victoires successen 2017 gallery07

6. Europese oerbossen worden UNESCO Werelderfgoed

UNESCO erkende dit jaar een aantal oerbossen in Europa als werelderfgoed, waaronder een deel van het Zoniënwoud in België. Ook in Oost-Europa zijn 33 intacte beukenbossen op de lijst van UNESCO geplaatst, die alle kenmerken vertonen van de complexe natuurlijke processen die dergelijke bossen uniek maken. De WWF-experten ter plaatse hebben een belangrijke rol gespeeld in de stappen die geleid hebben tot deze erkenning. WWF-België steunt het werk in de regio al 5 jaar en is verheugd over deze beslissing, maar blijft waakzaam tegenover de druk die nog steeds op deze kwetsbare bossen ligt.

WWF victoires successen 2017 gallery06

5. Beheer van beschermde gebieden in Bhutan wordt permanent gegarandeerd

Bhutan, het kleine Aziatische land dat voor 70% uit bos bestaat, gaat haar natuur nog beter beschermen. Het project Bhutan for Life, dat gesteund wordt door de overheid van Bhutan, WWF en partners, zal ervoor zorgen dat Bhutans beschermde gebieden van 2 miljoen ha – oftewel de helft van het land – permanent efficiënt beheerd worden tegen houtkap, stropers en andere bedreigingen. Zo maakt WWF een verschil!

WWF victoires successen 2017 gallery05

4. Congo krijgt grootste beschermd waterrijk gebied ter wereld

De creatie van het grootste beschermde waterrijk gebied ter wereld in de Democratische Republiek Congo, het Lufirabekken, is een nieuwe overwinning voor de natuur. Met 4,5 miljoen hectare is het nieuwe natuurgebied groter dan België. Het Lufirabekken is van groot belang voor de biodiversiteit en het behoud van zoetwater, niet alleen voor het Congobekken, maar voor heel Afrika.

WWF victoires successen 2017 gallery

3. Opschorting van olie-activiteiten in het rif van Belize

Het Barrièrerif van Belize is met bijna 1400 soorten een van de meest diverse ecosystemen van de wereld. Het is sinds 1996 door UNESCO als Werelderfgoed erkend, maar werd al lange tijd bedreigd door olieboringen voor de kust. De overheid van Belize heeft dit jaar besloten de olie-activiteiten in en om het rif op te schorten. Een belangrijke stap vooruit!

WWF victoires successen 2017 gallery03

2. 60 miljoen ha tropisch bos in Brazilië beschermd

15 jaar na de oprichting van het ARPA-programma door WWF en de Braziliaanse overheid is het doel om 60 miljoen hectare tropische bossen te beschermen gehaald! Het gebied is een aaneenschakeling van beschermde gebieden waarin nauw wordt samengewerkt met de lokale gemeenschappen. Op deze manier worden de gebieden tegen ontbossing beschermd en blijft de biodiversiteit intact. 

WWF victoires successen 2017 gallery02

1. China verbiedt ivoorhandel

Wat China begin 2017 aankondigde, werd op 1 januari 2018 een feit: het land sluit zijn binnenlandse ivoormarkt. Het in werking treden van dit verbod is een grote overwinning voor olifanten en diegenen die elke dag onvermoeibaar werken om hen te beschermen. Toch is dit nog maar het begin van een grotere wereldwijde respons om een toekomst veilig te stellen voor olifanten in het wild. Vandaag vieren we deze overwinning en halen we inspiratie uit de inspanningen van allen die werken om de prachtige flora en fauna van Afrika te behouden.

WWF victoires successen 2017 gallery01