China's verbod op ivoor, een mijlpaal om onze majestueuze olifanten te redden

China's verbod op ivoor, een mijlpaal om onze majestueuze olifanten te redden

30 december 2017 – Met de start van het nieuwe jaar 2018, sluit China zijn legale binnenlandse ivoormarkt. Dit is een belangrijke stap die een enorme stimulans zou moeten zijn voor alle inspanningen om olifanten te beschermen in Afrika. Maar terwijl de wereld dit blijk van Chinees leiderschap in een regio vol illegale handel met wilde dieren omarmt, blijft de enorme omvang van de taak die voor ons ligt indrukwekkend, zowel in China als in Afrika.

 

Volgens recente tellingen uitgevoerd in vier Centraal-Afrikaanse landen, is de populatie van bosolifanten in slechts acht jaar met ongeveer 66 procent gekelderd.

De dramatische achteruitgang van olifantenpopulaties in veel delen van Afrika wordt toegeschreven aan de vraag naar ivoor in China. In het belang van Afrikaans natuurbehoud, zijn we heel blij de deuren te zien sluiten van 's werelds grootste ivoormarkt en kijken we uit naar het effect dat deze belangrijke maatregel zal hebben op de toekomst van de Afrikaanse olifant.

Recente enquêtes vrijgegeven door TRAFFIC en WWF stelden vast dat er brede steun bestaat in China voor het verbod, maar de meerderheid van de burgers is zich nog steeds niet van bewust van het probleem. Opdat het verbod echt effect zou hebben, zal het de komende maanden van cruciaal belang zijn om dat draagvlak in de strijd te gooien tijdens het bekend maken ervan. Het verbod legt ook de weg open naar het uitschakelen van de illegale ivoorhandel die vele jaren naast de legale handel bestond.

In Afrika blijven we onze inspanningen om het stropen te stoppen opvoeren. We erkennen het feit dat er geen eenvoudige oplossingen zijn om olifanten te beschermen, evenals hun leefgebieden en de rijke biodiversiteit die ze ondersteunen. Voor een organisatie als WWF die deze problemen holistisch benadert, is de sluiting van ivoormarkten en vermindering van de vraag in een deel van de wereld slechts een van de – zij het cruciale – antwoorden, in een hele reeks onderling gerelateerde oplossingen voor het redden van olifanten.

We moeten dus het verbod aanvullen en voortbouwen op het momentum om onze conservatieaanpak te promoten bij regeringen en alle geïnteresseerde partners. Cultuur, economie, attitudes en klimaatverandering vergroten de risico's voor olifantenpopulaties en elk van deze uitdagingen moet systematisch worden aangepakt.

We halen inspiratie uit oplossingen die hebben gewerkt in andere delen van de wereld zoals de succesvolle implementatie van de nultolerantie voor stroperij in Nepal. Door duurzame partnerschappen te smeden, kunnen we ons aanpassen en de inzet van deze oplossingen maximaliseren. De strategie tegen de handel in wilde dieren en planten van de Afrikaanse Unie biedt duidelijk een coherente routekaart en wijst de richting aan die Afrikaanse landen kunnen nemen om het Chinese ivoorverbod effectief te maken op het terrein. Het versterken van de voordelen van conservatie voor de gemeenschappen die met en naast olifanten leven is een belangrijk onderdeel van die strategie.

We verwelkomen innovaties en technologieën die ons helpen een stap voor te blijven op stropers. Nieuwe manieren van denken moeten gelijke tred houden met de voortdurend veranderende tactieken van de goed gefinancierde internationale criminele syndicaten die aan de touwtjes trekken in de illegale handel in wilde dieren en planten.

We zullen ons werk in China en in de buurlanden voortzetten. We zullen consumenten blijven mobiliseren om van de sluiting van alle markten van ivoor en andere illegale natuurproducten een succes te maken.

Het in werking treden van dit verbod is een grote overwinning voor olifanten en diegenen die elke dag onvermoeibaar werken om hen te beschermen. Toch is de reis nog lang niet afgelopen. Dit is nog maar het begin van een grotere wereldwijde respons om een toekomst veilig te stellen voor olifanten in het wild. Vandaag vieren we deze overwinning en halen inspiratie uit de inspanningen van allen die werken om de prachtige flora en fauna van Afrika te behouden.

Fred Kumah, WWF-directeur voor Afrika

WWF Fred Kumah