Vernietiging van het Bialowiezabos: Polen tot orde geroepen

Vernietiging van het Bialowiezabos: Polen tot orde geroepen

Langs de grens tussen Polen en Wit-Rusland ligt het bos van Bialowieza, een van de oudste en best bewaarde oerbossen van Europa. Deze zeldzame habitat herbergt een uitzonderlijke fauna en flora in Europa, zoals de wolf, de lynx en de majestueuze bizon. Het bos is dan ook ingeschreven in het netwerk van de Natura2000-sites, wordt erkend als UNESCO Werelderfgoed en valt onder de bescherming van de Vogel- en Habitatrichtlijnen van de Europese Unie. Ondanks de bescherming doet de Poolse overheid zich sinds 2016 tegoed aan het kappen van bomen in het bos, onder het voorwendsel dat het bos lijdt onder een plaag schorskevers, kleine insecten die de sparren beschadigen.

 

Na een klacht van WWF en andere ngo’s en nadat de Europese Commissie een inbreukprocedure voerde, heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie eind juli Polen bevolen om de exploitatie van het Bialowiezabos te stoppen. In de gebouwen van WWF-Polen wordt er gejuicht om deze beslissing. Dariusz Gatlowski, biodiversiteitsspecialist, getuigt: ‘Deze uitspraak is heel goed nieuws voor Bialowieza en de gemeenschappen die afhangen van dit bos. Door Polen te vragen om de houtkap stop te zetten, erkent de Europese Unie dat de houtkap er onherstelbare schade aanricht.

We verwachten van de Poolse overheid dat zij de uitspraak van de EU respecteert en onmiddellijk een einde maakt aan de vernietiging van dit bos.

Het verbod op houtkap blijft van kracht tot het eindarrest van het Hof van Justitie. Om de houtkap in het Bialowiezabos te verbieden heeft het Hof tijdelijke maatregelen genomen, die de kap met onmiddellijke ingang verbiedt.

De beslissing bevestigt wat de Europese Commissie, UNESCO, de meerderheid van de wetenschappelijke gemeenschap en WWF altijd bleven benadrukken: niet de schorskevers maar de intensieve houtkap bedreigt het bos en de beschermde soorten die erin leven.

Helaas blijft Polen momenteel doof voor het vonnis. Nieuwe houtkap werd geregistreerd door de organisaties die aanwezig zijn ter plekke.

Béatrice Wedeux, bossenexpert van WWF-België, getuigt: ‘Na de Nature Alert-campagne, die leidde tot het behoud van de Europese natuurwetten en de vraag naar een sterkere toepassing ervan, hopen we dat Polen de uitspraak van het Hof van Justitie strikt zal opvolgen en deze natuurlijke schat zal respecteren. Het zal veel tijd kosten voor het bos om de schade door de dagelijkse houtkap te herstellen.