Bescherming van een groter waterrijk gebied dan België in het Congobekken

Bescherming van een groter waterrijk gebied dan België in het Congobekken

Het unieke Lufira-bassin in het zuidoosten van de Democratische Republiek Congo (DRC) krijgt internationale bescherming door de Ramsar-conventie. Met een oppervlakte van 4.470.993 hectare wordt het Lufira-bekken een van de grootste beschermde waterrijke gebieden ter wereld, 30% groter dan de oppervlakte van België. Volgens WWF is dit een belangrijke stap om niet alleen de biodiversiteit te beschermen maar ook om de belangrijkste zoetwaterbron van heel Afrika veilig te stellen.

 

Het Lufira-bassin maakt deel uit van het Congobekken en omvat vier nationale beschermde gebieden. Het biedt onderdak aan een rijke verscheidenheid aan dieren in het wild. Dit bekken is ook een waardevolle watervoorziening voor lokale gemeenschappen en de natuur.

"We zijn erg blij met de bescherming van dit waterrijk gebied omdat WWF-België jarenlang de identificatie van de te beschermen gebieden in de DRC heeft gesteund. Het Lufira-bekken is van groot belang voor de biodiversiteit en het behoud van zoet water, niet alleen voor het Congobekken, maar voor heel Afrika" zei Isabelle Vertriest, directeur internationale programma's van WWF-België.

Meer dan 105 miljoen hectare al beschermd onder Ramsar

Waterrijke gebieden zijn de meest uiteenlopende ecosystemen op aarde. Ze helpen de CO2-uitstoot te verminderen en kunnen de impact van extreme overstromingen tot een minimum beperken door een cruciale rol te spelen bij overstromingsbeheer. In regentijd fungeren ze als natuurlijke sponzen die overtollig regenwater absorberen en opslaan. Ze geven dan het opgehoopte water vrij tijdens het droge seizoen. Deze actie vermindert watertekorten en vertraagt het begin van droogtes.

De oprichting van het Lufira-bekken als een van de 15 belangrijkste beschermde waterrijke gebieden komt een paar weken na de COP 23. Dit is een belangrijke stap in de richting van bewustwording van het belang van gezonde waterrijke gebieden in de strijd tegen klimaatverandering. In de afgelopen 20 jaar heeft WWF de bescherming ondersteund van meer dan 105 miljoen hectare wetlands wereldwijd onder de Ramsar-conventie.

Ook in België zijn verschillende natuurgebieden erkend onder de Ramsar conventie, zoals de Hoge Venen (6000 hectare) en de Kalmthoutse heide (2200 hectare).

ICCNMap FinalDraft