Ken je Gombotz nog? De beer die je vorig jaar redde…

Ken je Gombotz nog? De beer die je vorig jaar redde…

Vorig jaar arriveerden 14 pasgeboren jongen in het enige berenweeshuis in Roemenië. Mede dankzij jouw donaties, gaat het goed met hen. Ze zijn net ontwaakt uit hun winterrust, en andere welpjes, pasgeboren, hebben zich onlangs bij hen gevoegd. Over een paar maanden kunnen de grotere welpen terugkeren naar het wild!

Op 22 februari 2021 kwam Gombotz (de naam van een typisch Hongaars dessertje) als eerste berenwelp van het jaar aan in het berenweeshuis in Roemenië. Toen we het beertje vonden, was hij alleen, midden in een bos in de bergen. Zijn moeder was waarschijnlijk gevlucht door het rumoer veroorzaakt door houtkapwerkzaamheden die net in het gebied waren gestart.

Ondanks een werkonderbreking en een wachttijd van een paar dagen, is de berin nooit teruggekomen. Na een aantal dagen in het warme huis van Leo (de beheerder van het weeshuis) te hebben doorgebracht, herstelde het koortsige welpje. Hij is nu weer in topvorm en kreeg de naam ‘Gombotz’, een typisch Hongaars dessertje.

Datzelfde jaar voegden 13 andere welpen, met gelijkaardige verhalen, zich bij hem. De intense zorg van de eerste weken om de beertjes in leven te houden, maakte geleidelijk plaats voor meer afstand tot de mens. Week na week leerden ze hun eigen voedsel te vinden, onder het toeziend oog van verzorgers Leo en Gabriel. Dankzij jouw donaties kwamen ze niets te kort.

Een jaar later zijn Gombotz en zijn vriendjes haast onherkenbaar. Na hun winterrust hadden de beertjes veel honger. Ze groeven verschillende holen in de grond en onder de wortels van de bomen in het Bear Again Bos.

Sommige welpen sliepen meer dan anderen, maar nu zijn ze allemaal actief en zijn we weer begonnen ze te voeren met de hulp van de drone.

Vanaf de herfst zullen de oudere welpen, die zo’n 24 maanden in het opvangcentrum hebben doorgebracht, klaar zijn om hun leven in het wild te hervatten.

De nieuwkomers van 2022

Zeg hallo tegen de eerste weesjongen die ons dit jaar zijn toevertrouwd!

De eerste twee, gevonden in februari 2022, zijn een mannetje en een vrouwtje. Ze werden achtergelaten in het hol toen ze nog maar twee kilo wogen. Ze konden hun ogen nog niet eens openen. Het lawaai van de houtkap moet de moeder hebben afgeschrikt waardoor ze helaas niet is teruggekeerd. Vandaag zijn ze in goede conditie en wegen ze bijna 15 kg!

Anderen zijn nog steeds zwak: één van hen kwam zeer mager en koortsig aan en hij moest flesvoeding krijgen. Hij kon niet staan, woog minder dan 4 kg en vertoonde tekenen van neurologisch trauma. Sindsdien gaat het beter met het jong. Hij is nog steeds erg zwak en de dierenartsen zijn voorzichtig over zijn overlevingskansen, maar ze doen alles wat ze kunnen om hem te redden.

Onze nieuwkomers vestigen zich langzaam in het holenhuis. Ze zijn nog een beetje verlegen. Maar mettertijd, zal hun vertrouwen groeien. Weldra zullen zij, zoals Gombotz en zijn vrienden, en zovele anderen vóór hen, op verkenning gaan.

Bruine beertjes dankzij jou gered!

Al deze inspanningen hebben jouw steun nodig. Samen kunnen we de berenweesjes, die het nooit zouden hebben overleefd zonder jouw steun, en het ononderbroken werk van Leo en Gabriel, alle kansen geven. Samen kunnen we ook de meer dan 300 000 hectare oude en oerbossen en oude bossen in het groene hart van Europa beschermen en de biodiversiteit die er zich sinds duizenden jaren ontwikkelt, in stand houden. Dank aan jou, en dank aan Leo en Gabriel.

Wil je graag bijdragen aan de redding en ontwikkeling van de berenweesjes?
Adopteer symbolisch een beer en geef ons de middelen om bruine beren en hun leefgebied te beschermen.