Ernstig bedreigde vogelsoort neemt hoge vlucht in Cambodja

Ernstig bedreigde vogelsoort neemt hoge vlucht in Cambodja

Goed nieuws uit Cambodja! De witschouderibis (Pseudibis davisoni) – de meest bedreigde watervogel in Zuidoost-Azië – is bezig aan een opmars. Hoe we dat weten? Elk jaar vindt er een telling plaats, tijdens het regenseizoen. En het resultaat van 2022 stemt ons optimistisch: 792 witschouderibissen, dat is een stijging van 5% ten opzichte van 2021. De populatie groeit zo voor het vierde jaar op rij! 

De natuurbehoudsinspanningen van WWF en zijn partners lijken hun vruchten af te werpen. Sinds 2019 telt de Cambodian Ibis Working Group (CIWG) elk jaar meer witschouderibissen. In de regentijd van 2022 telde de werkgroep maar liefst 792 individuen: dat is een stijging van 5% ten opzichte van 2021! 

Nu ingrijpen om deze ernstig bedreigde vogel te redden

Van Maleisië tot Indonesië: ooit was de witschouderibis wijdverspreid over Zuidoost-Azië. Vandaag vind je deze grote watervogel enkel nog in de droge wouden in het noorden en oosten van Cambodja, en in mindere mate in Borneo. Wereldwijd wordt het aantal witschouderibissen geschat op een duizendtal: dat betekent dat Cambodja 80% van alle individuen van de soort huisvest. WWF sloeg dus de handen in elkaar met de Cambodjaanse overheid en de CIWG om de witschouderibis voor uitsterven te behoeden. 

Meten is weten: jaarlijkse telling om trends in kaart te brengen

Sinds 2009 trekken de partners van de Cambodian Ibis Working Group in het regenseizoen naar de roestplaatsen van de witschouderibis. Van juli tot oktober tellen ze maandelijks het aantal vogels dat ’s avonds naar de roestplaats vliegt en ’s morgens de roestplaats weer verlaat. Doel: schatten hoeveel witschouderibissen er nog zijn, en de populatietrends in kaart brengen. 

De eerste telling leverde alarmerende resultaten op: de deelnemers zagen maar 310 witschouderibissen. Dat aantal steeg daarna gelukkig, en bereikte met 973 vogels een hoogtepunt in 2013.  

Ontbossing, habitatverstoring en menselijke inmenging

Helaas ging het daarna snel bergaf. Tegen 2018 nam de populatie af met 47% en telden de partners nog maar 531 witschouderibissen. In die vijf jaar kende de Cambodjaanse overheid veel economische landconcessies toe, wat leidde tot een hoge ontbossingsgraad. Dat had drastische gevolgen, ook voor de witschouderibis: zijn habitat werd verstoord of zelfs vernietigd. 

Daarbij komt dat de lokale bevolking niet wist hoe slecht het gesteld was met de witschouderibis. De vogels kregen dan ook niet de nodige bescherming: nesten werden geplunderd, roestplaatsen werden het slachtoffer van illegale boskap …   

WWF werkt samen met lokale gemeenschappen om de witschouderibis te redden

Samen met de Cambodjaanse overheid ging WWF naar de lokale gemeenschappen. Ze informeerden hen over de kritieke toestand van de witschouderibis, en over de bedreiging die de mens vormt voor de vogels. 

WWF zette ook een nest- en habitatbeschermingsprogramma op poten, in samenwerking met de Cambodjaanse Forestry Administration. Dankzij dat programma krijgen lokale gemeenschappen een basisopleiding over hoe ze de nesten en leefgebieden van de vogels kunnen beschermen, en krijgen ze een vergoeding voor hun werk.  

Bovendien trekt de witschouderibis toeristen aan: de vogel beschermen helpt dus bij de ontwikkeling van ecotoerisme in hun leefgebieden. En die sector zorgt dan weer voor werkgelegenheid. Een win-winsituatie, dus! 

Reden te meer om dit project, waarmee we voorkomen dat de witschouderibis op uitsterven afvliegt, verder te zetten.

Wat kan jij doen om de witschouderibis te beschermen? 

Dankzij jouw steun kan WWF voorkomen dat bedreigde soorten, zoals de witschouderibis, verdwijnen. Ontdek hoe jij in actie kan komen voor onze planeet

luister naar het geluid van de ibis