COP15: hoop op een biodiversiteitsakkoord om de natuur te redden

COP15: hoop op een biodiversiteitsakkoord om de natuur te redden

Op woensdag 7 december start in Montreal COP15, de biodiversiteitsconferentie van de VN (7-19 december). In deze periode van versnellend biodiversiteitsverlies en groeiende voedselonzekerheid, eisen we een ambitieus globaal biodiversiteitsakkoord dat de levensaders

De natuur gaat sneller achteruit dan ooit. Ons laatste Living Planet Rapport toont dat de gemiddelde populatiegrootte van wilde soorten 69% gedaald is in de laatste halve eeuw, en een miljoen soorten zijn momenteel met uitsterven bedreigd. Vergelijkbaar met de afgelopen klimaattop COP27, hebben de Verenigde Naties ook een globale conferentie over de biodiversiteit.

De vijftiende editie van de COP Conventie over de Biologische Diversiteit (CBD) start woensdag 7 december in Montreal. Ze wordt voorgezeten door China, waar COP15 normaal in 2020 zou hebben plaatsgevonden. Dit is een eens-per-decennium kans om de wereld op het pad van natuurherstel te zetten. En dat is dringend nodig.

COP15: de weg naar een natuurpositieve wereld in 2030

De uitdaging is enorm: We moeten biodiversiteitsverlies onmiddellijk stoppen en de trend omkeren zodat er op het einde van dit decennium meer natuur is dan vandaag. Daarvoor is er een akkoord nodig dat zich kan meten met het Parijs-akkoord over klimaatverandering uit 2015. Toen hebben alle landen ambitie getoond en zich geëngageerd om klimaatverandering tegen te houden. Het vorige biodiversiteitsakkoord uit 2010, waar de zogenaamde ‘Aichi-Targets’ werden afgekondigd, werd in 2020 tegen het licht gehouden. De balans was dramatisch: geen enkele van de doelen om de natuur te beschermen is in het afgelopen decennium gehaald.  

In aanloop naar COP15 hebben meer dan 90 wereldleiders de Leaders Pledge For Nature ondertekend. Daarin engageren ze zich om natuurverlies te stoppen tegen 2030. België is een van de ondertekenaars en we verwachten dus ook dat onze delegatie zich als voorvechter van ambitieuze doelen zal opstellen. 

  • Prioriteit 1: 30% van alle ecosystemen effectief beschermen 

Onder natuurbehoudsorganisaties en de wetenschappelijke wereld is er consensus dat minimum 30% van het land, de oceaan en de binnenwateren zoals meren en rivieren op de planeet effectief beschermd moeten zijn om stabiele ecosystemen te hebben. In dit doel moet voor WWF bevat zitten dat de rechten van inheemse volkeren en lokale gemeenschappen gevrijwaard moeten zijn.  

  • Prioriteit 2: De overige natuur duurzaam beheren 

Tegelijkertijd moet de overige 70% van de planeet op een duurzame manier beheerd en hersteld worden, waarbij de oorzaken van biodiversiteitsverlies aangepakt moeten worden. De wetenschap is het erover eens dat de huidige productie- en consumptiepatronen onhoudbare roofbouw plegen op de planeet en een bedreiging vormen voor de natuurlijke systemen die ons van lucht, water en vruchtbare grond voorzien. Om deze systemen te vrijwaren, zal het nodig zijn dat we de voetafdruk van onze voedselsystemen halveren tegen het einde van het decennium. 

  • Prioriteit 3: Een efficiënte implementatie 

Wat het voorbije verdrag pijnlijk duidelijk heeft gemaakt, is dat een akkoord zonder een afgesproken implementatiemechanisme vaak dode letter blijft. Dat is dus een vereiste voor het nieuwe akkoord en voor het opvolgen van de gemaakte vooruitgang.  

  • Prioriteit 4: Een slimme financiering 

We hebben berekend  dat er momenteel een wereldwijde kloof van 700 miljard dollar is tussen het geld momenteel bestemd voor biodiversiteit en de investering die nodig is om natuurpositief te zijn tegen 2030. Dit bedrag is wel maar een peulschil vergeleken met de voorspelde kosten van de risico’s verbonden aan niets doen, zoals degene die we al meemaken in België zoals droogte en overstromingen.  

  • Prioriteit 5: gebruik maken van nature-based-solutions 

De oplossingen om deze risico’s beheersbaar te maken zijn vaak op de natuur gebaseerd. Zo is meer ruimte geven aan rivieren door oevers te ontharden en de bedding te verbreden een uitstekende oplossing voor overstromingsrisico’s. Op de natuur gebaseerde oplossingen zijn prioritair!  

Een gedroomde kans om natuur terug naar Europa te brengen

Terwijl COP15 over de mondiale schaal gaat, heeft een ander overleg over de natuur op Europese schaal momenteel plaats. In Europa heeft een nieuw wetsvoorstel over natuurherstel het potentieel om een reële impact te hebben. Deze toekomstige wet stelt juridisch bindende EU-doelstellingen voor om de biodiversiteit en de aangetaste ecosystemen te herstellen (81% van de EU-ecosystemen verkeert in slechte staat). Dit biedt een enorme kans om natuur terug te brengen in Europa, wat zowel de biodiversiteit, het klimaat, als de mensen ten goede komt. We hopen dat de komende maanden een ambitieuze natuurherstelwet werkelijkheid wordt.  

Falen is geen optie

"De natuur heeft antwoorden op veel van 's werelds meest dringende uitdagingen. Falen op COP15 is geen optie. Het zou ons een verhoogd risico op pandemieën geven, de klimaatverandering verergeren waardoor het onmogelijk wordt om de opwarming van de aarde tot 1,5°C te beperken, en de economische groei belemmeren, waardoor de armste mensen kwetsbaarder worden voor voedsel- en wateronzekerheid.” verklaart Antoine Lebrun, algemeen directeur van WWF-België.

Om de natuurcrisis aan te pakken, moeten landen het eens worden over een natuurpositief doel dat de wereld verenigt om meer van de natuur op Aarde te beschermen en te herstellen, en om onze productie te transformeren zodat ze met de natuur samenwerkt, en niet ertegen. Na vele toezeggingen en beloftes is het in Montreal de hoogste tijd voor wereldleiders om te presteren voor mens en planeet.” 

We houden jullie op de hoogte van het verloop van COP15 via onze kanalen!  

Schrijf je in op onze nieuwsbrief