WWF deforestation ontbossing header2 WWF deforestation ontbossing header2

Ontbossing

De bossen bedekken 31% van het wereldwijde aardoppervlak. Als cruciale bron van zuurstof, zijn ze thuis van een uitzonderlijke biodiversiteit en een aanzienlijk deel van de mensheid. Maar we verliezen onze bossen: elk jaar verdwijnt er 6,5 miljoen hectare natuurlijk bos, wat overeenkomt met 17 voetbalvelden per minuut.

 

De ontbossing is vandaag een van de grootste bedreigingen die weegt op onze planeet. De meest voorkomende oorzaken van ontbossing en degradatie van de bossen zijn landbouw, overexploitatie van de bossen, mijnbouw, de ontwikkeling van infrastructuur en bosbranden. De ontbossing is beduidend verbonden met de productie van etenswaren, die geëxporteerd worden naar geïndustrialiseerde regio’s waaronder Europa. Tussen 1990 en 2008 heeft de Europese consumptie geleid tot het verdwijnen van 9 miljoen hectare bos – een oppervlakte die even groot is als Portugal.

Samen met de bomen verdwijnt er een heel ecosysteem. Ontnomen van hun habitat, worden diersoorten ook meer blootgesteld aan de stroperij. Ontbossing leidt ook tot een verhoogde uitstoot van broeikasgassen. De bomen slaan namelijk koolstof op en zijn ware opslagplaatsen van koolstofdioxide. In het geval van ontbossing, wordt de koolstof vrijgelaten in de atmosfeer, wat bijdraagt aan de klimaatverandering. De tropische bossen worden het meest getroffen door de ontbossing. Dat is een groot probleem omdat deze bossen momenteel meer dan de helft van de biodiversiteit op aarde huisvesten en 50% meer koolstof absorberen dan andere bossen.

De ontbossing verstoort ook de levensstijl van de bevolking. Vandaag de dag leven er 300 miljoen mensen in bossen en een vijfde van de wereldbevolking hangt rechtstreeks af van de bossen en hun natuurlijke bronnen. De nood om snel in te grijpen is tastbaar. WWF werkt al meer dan 50 jaar aan de bescherming van de bossen en verhoogt het aantal projecten gericht op beschermde bosgebieden, duurzaam bosbeheer, duurzame landbouw en de strijd tegen illegale houtkap.

  • WWF Campagne FSC grenouille kikker WWF Campagne FSC grenouille kikker

    Ontdek de FSC-campagne

    Bescherm het bos, kies voor duurzame houtproducten met het FSC-label.

Verbruik minder en beter, het is mogelijk!

WWF Consommer consumeren

WWF leidt vandaag meer dan 1000 projecten over de hele wereld. Ontdek er hier enkele van.

Steun onze terreinprojecten