Earth Hour: WWF roept op om historische kans te grijpen om natuur terug te brengen naar Europa

Earth Hour: WWF roept op om historische kans te grijpen om natuur terug te brengen naar Europa

Brussel, 23 maart 2023 – Wereldwijd verliezen we kostbare natuur in een ongekend tempo. Europa vormt daarop geen uitzondering: 81% van de natuurlijke habitats is aangetast of verkeert in een slechte staat van instandhouding. Het resultaat: de biodiversiteit gaat snel achteruit. Met Earth Hour herinnert WWF ons eraan dat dit decennium cruciaal zal zijn om natuurverlies een halt toe te roepen. Het is tijd om natuurherstel op de politieke agenda te zetten, met name via een petitie.  

Op zaterdag 25 maart om 20.30 uur – Earth Hour – zullen miljoenen mensen over de hele wereld de oproep van WWF kracht bijzetten: onze toekomst kan niet bestaan zonder bloeiende natuur. Met dit symbolische uur geven we aan dat we nú actie moeten ondernemen om natuurherstelinitiatieven in België en Europa te ondersteunen. Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) herinnerde er ons maandag in zijn syntheserapport opnieuw aan dat er dringend actie moet worden ondernomen tegen de klimaatverandering. In deze strijd is de natuur een kostbare bondgenoot: ze absorbeerde 54% van de broeikasgasemissies die de mens de afgelopen tien jaar veroorzaakte. Om di rol te kunnen blijven spelen, moet de natuur niet alleen worden beschermd, maar ook hersteld. © Vilda - Yves Adams - Het Sigmaplan langs de Schelde in Vlaanderen is een goed voorbeeld van een natuurherstelprogramma in België. Het plan versterkt niet alleen de overstromingsbeheersing, maar leidt ook tot de ontwikkeling van nieuwe natuur, recreatie en de lokale economie. 


De natuur staat onder druk ... maar er is een groot potentieel voor herstel 

De vernietiging van natuurgebieden is meer dan ooit een wereldwijde plaag. In februari 2023 nam de ontbossing in het Amazonegebied weer toe. Maar je hoeft niet naar de andere kant van de wereld om de schade te zien: de staat van instandhouding van 81% van de Europese habitats wordt beoordeeld als 'slecht' of 'onvoldoende' (1).   Ook in België is de toestand van de biodiversiteit zorgwekkend. Vandaag is slechts 15,5% van de landoppervlakte beschermd gebied (2), terwijl de Europese aanbevelingen 30% beogen. En slechts drie soorten habitats zijn momenteel goed beschermd in Wallonië en Vlaanderen: rotsachtige habitats en grotten, wadden (een soort kusthabitat) en bepaalde duinen met zeestruiken. In deze gebieden moeten de instandhoudingsinspanningen dan ook worden voortgezet. Maar andere soorten habitats – zoals rivieren, bossen en waterrijke gebieden – moeten snel worden hersteld. Daarna moeten ze worden beschermd, zodat de voordelen van het herstel maximaal kunnen worden benut.   Het goede nieuws is dat er in ons land een groot herstelpotentieel is, vooral voor waterrijke gebieden, waaronder veengebieden – ecosystemen waarvan de bodem fungeert als een spons voor zowel water als koolstof, een onmisbare troef in de strijd tegen de klimaatverandering en de verwoestende effecten daarvan. In Vlaanderen is sinds de tweede helft van de 20e eeuw 75% van de waterrijke gebieden verloren gegaan.

De natuur herstellen om het voortbestaan van de mensheid te waarborgen  

Natuurherstel houdt in dat we de ecologische toestand verbeteren van ecosystemen die zijn aangetast, beschadigd of vernietigd. Het algemene doel: meer natuur en biodiversiteit in alle ecosystemen – van steden, over bossen, tot mariene milieus. Met natuurherstel geven we de natuur een impulsom haar potentieel aan biologische rijkdom en diversiteit te bereiken.   

Dat is niet alleen goed voor een waaier aan wilde soorten, maar ook noodzakelijk voor het voortbestaan van de mensheid. De natuur beschermt ons tegen droogte en overstromingen, en staat garant voor het ecologisch evenwicht van de planeet. Maar op mondiaal niveau brengt de huidige achteruitgang van de natuur onze voedselproductie al in gevaar. Oorzaak? De achteruitgang van bestuivers, de verarming van de bodem en het verdwijnen van visbroedplaatsen.       

Een historische kans om de natuur terug te brengen naar Europa  

Een wetsvoorstel dat de Europese Commissie in 2022 heeft ingediend, beoogt het herstel van 20% van land en zee en 25.000 km rivieren tegen 2030. Deze wet zal regeringen dwingen actie te ondernemen om de Europese natuur te herstellen, een belangrijke stap in de strijd tegen de biodiversiteits- en klimaatcrisis.   

De komende maanden zullen de Europese Raad en het Parlement over deze tekst beraadslagen. WWF roept op tot meer ambitie, vooral voor het herstel van rivieren, uiterwaarden en veengebieden.

WWF vraagt ook om het mechanisme te versterken dat erover waakt dat elke lidstaat een eerlijke bijdrage levert aan de algemene doelstelling. WWF nodigt burgers uit om via een petitie ministers en Europarlementsleden te vragen om zich uit te spreken voor een ambitieuze wet.

Meer informatie en interview verzoeken

Koen Stuyck, WWF België, [email protected], +32 499 70 86 41 

Persuitnodiging

Wanneer: zaterdag 25 maart 2023 van 16.00 tot 21.30 uur  

Waar: De Grote Markt in Brussel  

Wat: WWF-België zal aanwezig zijn vanaf 16u en zal activiteiten aanbieden om alle generaties samen in actie te laten komen voor de natuur. In het kader van de wereldwijde mobilisatie voor Earth Hour gaan de lichten op de Grote Markt om 20.30 uur uit om plaats te maken voor een akoestisch concert van het Quíron-kwartet.  

Het evenement is gratis en voor iedereen toegankelijk. Het wordt georganiseerd in samenwerking met de stad Brussel.  

Over WWF: 

WWF is een onafhankelijke natuurbeschermingsorganisatie met meer dan 30 miljoen supporters en een wereldwijd netwerk dat actief is in meer dan 100 landen. De missie van WWF bestaat erin de achteruitgang van de natuurlijke omgeving van de aarde een halt toe te roepen en een toekomst op te bouwen waarin de mens in harmonie met de natuur leeft. WWF wil ook de biologische diversiteit van de wereld in stand te houden, ervoor zorgen dat hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen duurzaam worden gebruikt en de vermindering van vervuiling en afval bevorderen.  

Bezoek onze perspagina voor het laatste nieuws en mediabronnen, en volg ons op Twitter @WWF_Belgium

Over Earth Hour: 

Earth Hour is de grootste jaarlijkse mobilisatie voor de planeet in het leven geroepen door WWF! Op 25 maart 2023 om 20.30 uur zullen miljoenen mensen in actie komen of het licht uitdoen om te benadrukken dat onze toekomst niet kan bestaan zonder een bloeiende natuur. Dit is een kans voor individuen, steden en bedrijven om samen te komen en te zorgen voor het huis dat we allemaal delen: de planeet Aarde. Hoe kunnen we dit doen? Door iets voor de natuur te doen: er zijn veel manieren om uw steun voor deze wereldwijde actie te tonen, zowel symbolisch als concreet. Meer informatie: https://wwf.be/nl/campagnes/earth-hour