WWF oceans oceanen header 2 WWF oceans oceanen header 2

Oceanen

De zee is een van de grootste levensbronnen ter wereld. Ze levert ons voedsel, zuurstof, regelt het klimaat en bezit een ongelofelijk rijke biodiversiteit. Maar er blijft steeds minder voedsel over in zee. Biodiversiteit neemt af. Oceanen warmen op en worden zuur, en het klimaat raakt ontregeld.

 

Qua biodiversiteit zijn oceanen ongeëvenaard. Oceanen bezitten de grootste diversiteit aan leven op aarde, meer dan op het land, van de ijskoude poolgebieden tot in de warme tropische wateren.

Ook voor de productie van zuurstof zijn oceanen minstens even belangrijk als bossen. Ze zorgen voor meer dan de helft van de zuurstof en zijn in feite de ‘blauwe long’ van de wereld. Ze zijn tegelijk ook ’s werelds grootste opslagplaats van koolstof. Naar schatting circuleert 83% van de wereldwijde koolstof door de mariene wateren. Verder regelen oceanen het wereldwijde klimaat. Ze matigen de temperaturen en liggen aan de basis van de mondiale waterkringloop. Ze bepalen dus de regelval, sneeuw, droogte en overstromingen.

Maar ook voor tewerkstelling en voedselvoorziening zijn oceanen onmisbaar voor de mens. Over de hele wereld zijn miljoenen mensen werkzaam in de visserij en het toerisme. Bijna 3 miljard mensen zijn van vis afhankelijk voor hun voedsel en halen het grootste deel van de noodzakelijke proteïnen uit vis en andere zeeproducten. De oceaan hoort bij de top van de grootste economieën ter wereld.

Wat staat er op het spel?

Toch is het bijzonder zorgelijk gesteld met het leven in onze oceanen. Tussen 1970 en 2012 namen de mariene gewervelde populaties gemiddeld met 49% af. Overexploitatie is de belangrijkste bedreiging voor de biodiversiteit in de oceanen.

Naast de crisis die de overbevissing teweegbrengt bij de vispopulaties is er ook een sterke achteruitgang te zien bij koraalriffen, mangrovewouden en zeegrassen, door de opwarming van het klimaat. Koraalriffen verbleken zodra de temperatuur een paar graden stijgt en sterven vervolgens af. Toch zijn deze ecosystemen cruciaal voor vele vissoorten als voedselbron en kraamkamer. Meer dan een derde van alle vis hangt rechtstreeks af van koraalriffen. Onderzoek toont aan dat we door de klimaatverandering alle koraalriffen op de wereld zouden kunnen verliezen tegen 2050.

Klimaatverandering veroorzaakt ook een stijging van de zeespiegel, en opwarming en verzuring van het zeewater. Dat vormt een grote bedreiging voor al het leven in zee. Als de uitstoot van broeikasgassen aan het huidig tempo blijft toenemen, dan zal een groot deel van de soortenrijkdom in de oceanen verdwijnen.

Wat zijn de doelstellingen van WWF?

WWF wil dat de belangrijkste mariene ecosystemen en visserijen ter wereld productief zijn en duurzaam beheerd worden, dat de mariene biodiversiteit stijgt en de levensmiddelen van de betrokken gemeenschappen verbeteren.

Concreet willen we:

 • een netwerk ontwikkelen van mariene beschermde gebieden dat 20% van alle oceanen en kusten ter wereld omvat, dat bijdraagt aan het welzijn van de mens en aan de bescherming van de biodiversiteit;
 • dat de belangrijkste visserijen duurzaam zijn of dit worden en zo de biodiversiteit behouden en het levensonderhoud van de mens ondersteunen;
 • illegale en vernietigende vistechnieken elimineren in de belangrijkste visserijen.

Hoe bereiken we deze doelen?

Om dit doel te bereiken gaan we partnerschappen aan, gebruiken we innovatieve technologie, stimuleren we markten, meten we onze impact, zetten we in op de veerkrachtigheid van ecosystemen en pakken we wereldwijd milieuproblemen aan.

Ons werk voor een toekomst met oceanen vol leven houdt in dat we:

 • de staat van de mariene ecosystemen monitoren en evalueren – met meer dan 500 mariene experts verspreid over de hele wereld;
 • partnerschappen aangaan op alle niveaus – met vissers, verwerkingsbedrijven, verdelers, handelaars, multilaterale- en intergouvernementele organisaties en overheden;
 • samenwerken met de grootste handelaars, hun leveranciers en financiers – om hun ecologische voetafdruk te verkleinen en de mariene voedselmarkten wereldwijd te transformeren;
 • innoverende technologieën ontwikkelen en stimuleren – die de grootste problemen van natuurbehoud in de oceanen kunnen tegengaan;
 • de belangrijkste mariene ecosystemen herstellen waar nodig – zoals mangroves, zoutmoerassen, koraal en zeegras. Mangroves zijn bijvoorbeeld cruciaal als kustverdediging, om de intensiteit van stormen te dempen, al dan niet ontstaan als gevolg van de klimaatverandering.

Viswijzer

WWF fishguide NL

Simulator van het stijgende zeeniveau

 Flood Firetree

Expert

 • Sarah Vanden Eede

  Oceans & Fisheries Policy Expert

PUBLICATIES

RAPPORTEN

POSITION PAPERS

BRIEFINGS

INFOGRAFIEKEN

RICHTLIJNEN

BROCHURES