WWF oceans oceanen header 2 WWF oceans oceanen header 2

Oceanen

Onze planeet heeft maar een oceaan. Die bedekt meer dan 70% van het aardoppervlak, en werkt als een groot systeem. Alles staat in verbinding en een impact aan de andere kant van de wereld kan je ook in de Noordzee voelen.

 

Waarom is het belangrijk om de oceaan te beschermen?

Zonder een gezonde oceaan kan de mens niet overleven. De oceaan herbergt een prachtige biodiversiteit, voorziet ons van de helft van de zuurstof die we ademen, levert ons voedsel, stoffen voor medicijnen en hernieuwbare energie, en de kust biedt ons bescherming tegen overstromingen en stormen. De oceaan regelt de watercyclus en absorbeert broeikasgassen, waardoor hij mee het klimaat regelt. De oceaan is natuurlijk ook een plaats van inspiratie en ontspanning. Daarom willen we graag wonen met zicht op zee, op vakantie gaan aan zee, plezier maken en sporten op, in of aan zee.

Helaas is het bijzonder zorgelijk gesteld met de oceaan. De biodiversiteit neemt af en stromingen wijzigen. De oceaan warmt op en verzuurt, en het klimaat raakt ontregeld. Zonder drastische inspanningen zullen er in 2050 waarschijnlijk nauwelijks tot geen koraalriffen meer zijn en bevindt er zich meer plastic dan vis in de oceaan.

Wat wil WWF voor de oceaan?

WWF wil productieve en veerkrachtige mariene ecosystemen die het menselijk welzijn ondersteunen en de biodiversiteit in stand houden.
Concreet willen we dat tegen 2030:

 • ten minste 30% van de kust- en mariene ecosystemen effectief beschermd zijn;
 • de duurzame visserij verdubbelt in omvang.

Ons werk voor een toekomst met een oceaan vol leven houdt in dat we:

 • de mariene natuur, ecosystemen en soorten die er zijn, ten volle beschermen;
 • de staat van de mariene ecosystemen monitoren en evalueren met meer dan 500 mariene experts verspreid over de hele wereld;
 • samenwerken met alle gebruikers van de oceaan, inclusief NGO’s en beleidsmakers;
 • innoverende technologieën ontwikkelen en stimuleren die de grootste problemen van natuurbehoud in de oceaan kunnen tegengaan;
 • de belangrijkste kust- en mariene ecosystemen herstellen waar nodig zoals duinen, mangroves, zoutmoerassen, koraalriffen, zeegras- en oesterbedden;
 • informeren en sensibiliseren over welke bijdrage mensen kunnen leveren voor het behoud van de biodiversiteit van onze oceaan.

Hoe helpt WWF-België de oceaan?

 1. Ruimte voor Noordzeenatuur

  In onze Noordzee leven meer dan 2 100 soorten planten en dieren in een onderwaterlandschap van zandbanken en grindbedden. Weinig mensen weten dat de Noordzeenatuur niet in een gezonde toestand verkeert en dat we bovendien 36% van onze Noordzee enkel beschermen op papier en niet met effectieve maatregelen of controles op zee. In de beschermde gebieden mogen potentieel schadelijke activiteiten zoals visserij, zandwinning, militaire oefeningen… gewoon plaatsvinden. Dit kan je zien op het Belgisch marien ruimtelijk plan, een kaart die aanduidt waar elke activiteit wel en niet mag plaatsvinden.

  WWF-België ijvert voor voldoende ruimte voor Noordzeenatuur én hernieuwbare energie (4.000MW) op zee. Om de klimaatverandering tegen te gaan, is ruimte voor energie op zee namelijk cruciaal.

 2. Duurzame vistechnieken

  Sinds de Middeleeuwen vissen de Belgische vissers met de boomkor. Een boomkor schraapt letterlijk de zeebodem af en vangt of vernietigt dus alles op zijn pad. Niet enkel de platvis (tong, schol, schar, bot ...) en garnalen die je wil vangen, belanden in het net, maar ook een heleboel ongewenste zaken, wat we bijvangst noemen.

  WWF-België richt zich op het ontwikkelen van duurzame, volwaardige alternatieven voor de boomkor die selectief zijn, minder bodemverstoring veroorzaken en resulteren in minder tot geen bijvangst.

 3. Geen diepzeemijnbouw

  De diepzee is een van de laatste plaatsen op onze planeet waar de menselijke invloed op de natuur nog relatief beperkt bleef. Maar… je vindt er ook niet-hernieuwbare grondstoffen, zoals de metalen mangaan, koper en nikkel die we in onder meer smartphones, elektrische fietsen en windmolens aantreffen. Diepzeemijnbouw zou grote en onomkeerbare ecologische gevolgen hebben, want de bodemverstoring zal de specifieke levensomstandigheden vernielen van organismen die je nergens anders vindt, en de ontstane sedimentstofwolken kunnen lang en ver blijven rondzweven.

  WWF-België streeft naar een wereld waarin diepzeemijnbouw niet nodig is. Dit kan indien verder wordt geïnvesteerd in een circulaire deeleconomie die steunt op een duurzaam ecologisch design en op de principes van maximaal beperken, hergebruiken, opknappen, herstellen en recycleren. Ondertussen hebben we nood aan maatregelen om diepzee-ecosystemen te beschermen tegen negatieve effecten en aan toezicht en controle vanuit een rechtvaardig bestuurssysteem.

Hoe kan jij de oceaan helpen?

Wist je dat jij wel degelijk het verschil kan maken?

  • Dorst? Vul een herbruikbare fles met kraantjeswater.
  • Vis op het menu? Raadpleeg de Viswijzer en kies voor duurzame vis, schaal-of schelpdieren.
  • Wat me-time in de badkamer? Ga voor een douche en gebruik producten zonder microplastics.
  • Energie in huis? Kies voor groene stroom.
  • Even winkelen? Gebruik een herbruikbare tas en vermijd verpakkingen.
  • Net geverfd? Niet doorspoelen, maar met de restjes naar het containerpark.
  • Feestje gevierd? Laat ballonnen niet vrij in de natuur waar dieren ze als voedsel kunnen aanzien of erin verstrikt kunnen raken.
  • Dagje naar zee? Neem je afval terug mee.
  • En vooral: geniet van de natuur!

 

10 tips voor de Noordzee

WWF tips noordzee card

#NorthSeaChallenge

WWF north sea challenge image

Viswijzer

WWF fishguide NL

Simulator van het stijgende zeeniveau

 Flood Firetree

Expert

 • Sarah Vanden Eede

  Beleidsmedewerker oceaan

PUBLICATIES

RAPPORTEN

BRIEFINGS

INFOGRAFIEKEN