Wanneer een industriële haven een vogelparadijs wordt

Wanneer een industriële haven een vogelparadijs wordt

Met grote trots voltooien we nu een aantal jaren werk om een ​​waar vogelparadijs te creëren nabij de haven van Antwerpen, in het natuurgebied De Kuifeend. Het resultaat van een fijne samenwerking tussen WWF-België en Natuurpunt, biedt het nu verbeterde reservaat de vele trekvogels, soms zeldzaam, een rijke basis om de winter door te brengen of op krachten te komen voordat ze hun weg vervolgen.

Al meer dan 30 jaar wordt het natuurgebied “De Kuifeend” beschermd als onderdeel van een gebied in het kader van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. Het maakt daarom deel uit van het internationale Natura 2000-netwerk.

Het reservaat is ideaal gelegen aan een goed bereisde trekroute en herbergt het hele jaar door vele belangrijke vogelsoorten op regionaal, nationaal en internationaal niveau. Roerdompen, lepelaars, shovelers, krakeenden en blauwe keel, om er maar een paar te noemen, hebben hier een royaal toevluchtsoord gevonden voor voedingsstoffen, met een overvloed aan muggenlarven.

Hoewel het altijd een favoriete bestemming voor vogels is geweest, had het reservaat De Kuifeend wat van zijn pracht verloren door de graafwerken bij de bouw van de haven van Antwerpen. Inderdaad, de overtollige grond werd daar gestort, waardoor het fragiele en weelderige ecosysteem dat daar bloeide, werd vernietigd.

Vandaag hebben de werken het mogelijk gemaakt om vruchtbare vijvers te recreëren, zonnepompen te installeren om droogte te voorkomen en zelfs de overtollige grond te gebruiken als buffer tegen geluid en visuele verstoringen in de haven van Antwerpen.

Deze dure operaties waren belangrijk bij het aantrekken van vogels, maar niet alleen. Het is ook een ideaal instrument voor waterregulering: het gebied kan water vasthouden bij droogte en absorberen bij hevige regenval. In totaal zijn er vorig jaar 79 vogelsoorten waargenomen in reservaat De Kuifeend.