Verwoestende overstromingen in Pakistan: wanneer natuur en klimaat hun stem verheffen

Verwoestende overstromingen in Pakistan: wanneer natuur en klimaat hun stem verheffen

Sinds juni 2022 wordt Pakistan geteisterd door verwoestende overstromingen. De cijfers zijn dramatisch: een derde van het land onder water, 33 miljoen mensen getroffen en minstens 1400 doden. Ook de vele natuurbeschermingsprojecten van WWF werden er zwaar getroffen. Vandaag wordt er volop ingezet op hulpverlening, maar het is belangrijk dat we ook al naar de toekomst kijken: er is nood aan duurzaam herstel, rekening houdend met de natuur. 

Sinds afgelopen juni wordt Pakistan geconfronteerd met een ernstige humanitaire crisis als gevolg van recordregens in de moesson en smeltende gletsjers die alle regio's van het land hebben getroffen. De ramp maakte al duizenden slachtoffers onder mensen en dieren, beschadigde de infrastructuur en de economie en vormt een ernstige bedreiging voor de biodiversiteit.   

De cijfers zijn schokkerend: 33 miljoen mensen zijn getroffen, dat is ongeveer 15% van de bevolking. Daarnaast zijn ook al meer dan 1400 mensen omgekomen.   

Ook onze collega's hebben het zwaar te verduren: 130 WWF-medewerkers zijn rechtstreeks getroffen door de impact van de overstromingen, velen van hen zijn dakloos. Onze gedachten gaan uit naar onze collega's, partners en alle inwoners van Pakistan in deze bijzonder moeilijke tijd. 

Inondations au Pakistan

WWF-noodhulp 

Momenteel richt WWF-Pakistan zich op het verlenen van noodhulp en materialen om de getroffen gemeenschappen te helpen. We verlenen hulp waar geen enkele humanitaire organisatie is gekomen, bijvoorbeeld in de Indus-delta langs de kustlijn. De schade aan de gewassen is onvoorstelbaar en het zal minstens een generatie duren voordat deze weer is opgebouwd.   

Maar momenteel wordt Pakistan nog steeds overstroomt. Het zal dus nog erger worden. Deze eerste hulp is dus nog maar het begin, en we zullen de steun zo ver mogelijk uitbreiden.   

éboulement de boue au Pakistan
Champ inondé Pakistan

Een ramp voor de natuur 

Naast de menselijke, sociale en economische gevolgen brengt de huidige noodsituatie ook de collectieve inspanningen van WWF en de Pakistaanse regering om de natuur in stand te houden in gevaar.  

Met name in Balochistan, de zwaarst getroffen regio van het land, werkt WWF rechtstreeks samen met duizenden katoenboeren. Volgens de huidige schattingen hebben de overstromingen een kwart van dit gebied, dat 30.350 hectare groot is, onherstelbaar beschadigd en 30 tot 40% van de bevolking getroffen.   

Deze ramp bedreigt ook de levens van vissers en andere gemeenschappen die betrokken zijn bij onze beschermingsprojecten- zoals ons wereldwijde initiatief voor rivierdolfijnen - waardoor het aantal dolfijnen, een bedreigde soort, in de Indus-rivier bijna is verdubbeld.   

Sauvetage d'un dauphin de l'Indus

Klimaatverandering en veerkracht 

Natuurlijk heeft de onmiddellijke reactie op de noodsituatie prioriteit.   

Maar steun op lange termijn is net zo essentieel. Want hoewel Pakistan verantwoordelijk is voor minder dan 1% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen, staat het, volgens de NGO Germanwatch, op de achtste plaats van landen die het meest worden bedreigd door extreme weersomstandigheden. 

Deze ramp heeft duidelijk gemaakt dat Pakistan weerbaar moet worden gemaakt tegen de gevolgen van klimaatverandering en klimaatgerelateerde risico's. In het bijzonder door de natuur meer haar werk te laten doen als doorlaatbare buffer; door bebouwing in overstromingsgevoelige gebieden te vermijden en door vervallen infrastructuur te herstellen. Dit zijn voorbeelden waarmee we zelf recent te maken hebben gehad, wanneer we terugdenken aan de rampzalige overstromingen van de zomer van 2021. In beide gevallen wordt duidelijk dat de natuur ons kan helpen: natuur en klimaat zijn twee kanten van dezelfde medaille. Zoals uit onze laatste studie over dit onderwerp is gebleken, kunnen op de natuur gebaseerde oplossingen de intensiteit van klimaat- en weerrisico's met 26% verminderen. 

Het herstel van Pakistan: rekening houden met de natuur 

Pakistan zal lange termijnplannen voor wederopbouw en herstel nodig hebben, en voortdurende steun. ReCharge Pakistan, bijvoorbeeld, is een ambitieus initiatief voor grootschalige natuuroplossingen. Onder leiding van de Pakistaanse regering en WWF zal dit project de gezondheid van het stroomgebied van de Indus verbeteren, waterrijke gebieden herstellen en, wat het belangrijkst is, de gevolgen van overstromingen voor 10 miljoen mensen verzachten.   

Het herstel op lange termijn voor de Pakistaanse bevolking en het milieu zal ongetwijfeld een uitdaging worden die aanhoudende steun vereist.   

Dauphin de l'Indus

WWF in het Verenigd Koninkrijk heeft een noodoproep gedaan ter ondersteuning van de hulpverlening in Pakistan. Voor meer informatie kun je terecht op Pakistan Floods Appeal.

Wil je op de hoogte blijven van onze acties?
Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief