Turkije, één jaar na de bosbranden

Turkije, één jaar na de bosbranden

Vorige zomer werd Turkije getroffen door hevige bosbranden. Maar liefst 283.000 hectare natuur ging in rook op, honderden huizen werden vernietigd en 78 mensen kwamen om. De diverse natuur werd zwaar aangetast en verschillende wilde dieren hadden dringend nood aan verzorging. Mede dankzij jullie steun werden er onmiddellijk 100 eerste hulp kits opgestuurd om gewonde dieren te verzorgen en werden de lokale brandweerlui ondersteund tijdens het blussen van de branden. Ook na de bosbranden werd er niet stilgezeten. Ontdek hoe er het afgelopen jaar hard werd gewerkt om de impact van bosbranden te verminderen en mens en dier te beschermen.

Steeds extremere hittegolven en langere perioden van droogte leiden tot branden die elk jaar moeilijker onder controle te krijgen zijn. Hierdoor is er nood aan voldoende materiaal en middelen, maar ook aan een concreet actieplan om branden efficiënt te bestrijden. Sinds de bosbranden van 2021 is WWF-Turkije actief betrokken bij het bestrijden van de branden. Samen met verschillende partners zijn ze betrokken bij het blussen van de branden en het nemen van de nodige maatregelen voor de toekomst. Zo blijft de schade bij toekomstige branden hopelijk beperkt.

Hulp voor de dieren en de brandweer

Dankzij de steun van donoren kon WWF 100 EHBO-kits verdelen over 6 instellingen in de regio rond Antalya, een gebied waar onder andere wolven, bruine beren en caracals leven. Hierdoor konden de verschillende teams van dierenartsen en verzorgers de eerste hulp verlenen aan de dieren die werden binnengebracht voor verzorging. Vervolgens werden ook verschillende kits met het nodige materiaal zoals handdoeken, verband, geneesmiddelen, handschoenen, enz. bezorgd aan universiteiten die verbonden zijn aan reddingcentra.

Uiteraard is het belangrijk om de gewonde dieren zo snel mogelijk naar een verzorgingscentrum te brengen. Daarom werd een voertuig aangekocht dat na een paar aanpassingen werd getransformeerd tot een dierenambulance dat ook gekoppeld werd aan een noodnummer. Hierdoor konden verzorgers snel optreden om dieren in nood te helpen.

Een netwerk van dierenartsen

Een gebrek aan coördinatie en capaciteit maakte het moeilijk om de dieren in de getroffen gebieden te beschermen en te helpen. Daarom werd een netwerk van dierenartsen opgericht, onder de begeleiding van WWF-Turkije in samenwerking met de Istanbulse Kamer van Dierenartsen. Hiervoor kregen ze de steun van WWF-Australië, die enkele jaren geleden zelf werden geconfronteerd met verwoestende branden.

Experten van WWF-Turkije, het Directoraat-Generaal voor Bosbouw, de Kamer van Dierenartsen en universiteiten begeleidde meer dan 70 deelnemers tijdens workshops waarin tips en info werd uitgewisseld over bosbranden, manieren om zichzelf te beschermen en hoe om te gaan met dieren die op de vlucht zijn. Alle deelnemers ontvingen na afloop ook een certificaat.

Daarnaast kregen dierenartsen ook de kans om zich op te geven als vrijwilliger bij de brandweer. In totaal namen 22 dierenartsen en werknemers van WWF-Turkije deel aan de theoretische en praktische opleiding. Alle deelnemers die de opleiding hadden voltooid, kregen een brandvrijwilligersbadge waarmee ze officieel deel uitmaken van het vrijwilligers team.

De toekomst van de natuur in Turkije

Turkije zal in de toekomst nog vaker te maken krijgen met bosbranden, maar met de samenwerking van de verschillende organisaties en het netwerk van dierenartsen en vrijwilligers zijn de eerste stappen gezet om de branden efficiënter te bestrijden en de impact te verminderen. Het is mede dankzij jullie donaties dat dit mogelijk is gemaakt. Bedankt voor jullie steun.

Wil je op de hoogte blijven van onze acties
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief