Tijgers als sleutel tot natuurherstel

Tijgers als sleutel tot natuurherstel

Volgens een nieuw rapport van WWF zou het leefgebied voor tijgers met 1.7miljoen km2 kunnen toenemen bovenop het huidige gebied. Dit extra gebied ligt verspreid over 15 landen, waaronder alle huidige landen waar tijgers voorkomen en vijf waarvan wordt aangenomen dat ze er zijn uitgestorven - Cambodja, Kazachstan, Laos, Pakistan en Vietnam. Samen is dit gebied meer dan tweemaal zo groot als het huidige leefgebied van ze tijgers, of half zo groot als India.

Het rapport, Restoring Asia's Roar: Opportunities for tiger recovery across their historical range, benadrukt dat veel van deze herstelgebieden, zoals het Cardamom geberchte in Zuidwest Cambodja, cruciaal zijn voor de opslag van CO2. De bescherming van deze bolwerken van biodiversiteit en andere belangrijke landschappen voor het herstel van tijgers, zou niet alleen bijdragen aan de wereldwijde doelstellingen voor de beperking van klimaatverandering, maar zou ook grote ecologische voordelen opleveren voor mensen, wilde dieren en de planeet.

Lokale bevolking onmisbaar voor natuurherstel

Het herstel van de tijgerpopulaties  in deze landschappen zal alleen succesvol zijn met de volledige steun en samenwerking van de lokale gemeenschappen, benadrukt het rapport.

Bij de conclusie dat er 1,7 miljoen km2 extra beschikbaar is, is de menselijke impact in het gebied een belangrijke factor geweest. De combinatie van zowel sociale (met inbegrip van inheemse volkeren en lokale gemeenschappen) als politieke steun voor natuurbehoud is een essentieel onderdeel van elke afspraak die wordt gemaakt voor tijgerherstel.

Smriti Dahal, Community Lead bij WWF's Tigers Alive Initiative: "Het bestuderen van het sociale landschap van gebieden waar tijgers zouden kunnen gaan leven en het vroegtijdig betrekken van lokale gemeenschappen als gelijkwaardige partners in het proces, is van cruciaal belang. Het terugbrengen van tijgers moet iedereen evenredig ten goede komen. Willen we de herstelgebieden voor tijgers zeker stellen dan zullen in samenwerking met de lokale gemeenschappen op hen toegesneden gebiedsgebonden beschermingsmaatregelen moeten worden ingevoerd.”

De natuurlijke beweging van tijgers

Volgens het rapport zou de uitbreiding van het tijgergebied in veel landschappen grotendeels het gevolg kunnen zijn van de bewegingen die tijgers toch al maken tussen gebieden. In elk land waar de tijger momenteel voorkomt behalve China, bevinden de meeste 'nieuwe' gebieden zich binnen 100 km van waar de huidige tijgerpopulaties zitten - ruim binnen de afstand waarover tijgers zich kunnen verspreiden.

Recente bewijzen van dergelijk gedrag komen uit de uitlopers van de Himalaya in Bhutan en Oost-Nepal. In 2020 hebben camera's in het Ilam-district van Nepal een tijger geregistreerd op een hoogte van 3165 meter - de hoogste hoogte die voor tijgers in het land is gedocumenteerd en 250 km ten oosten van het bekende tijgergebied van Nepal.

In potentiële herstelgebieden waar tijgers zijn uitgestorven, zoals Cambodja, Kazachstan en de Democratische Volksrepubliek Laos, is actieve herintroductie misschien de enige optie voor het herstel van tijgers. Inspanningen om een baanbrekend plan te verwezenlijken om de tijgers in Kazachstan tegen 2025 te herstellen zijn reeds aan de gang, te beginnen met het herstel van de prooidieren en overleg met de plaatselijke gemeenschappen.

De toekomst van de tijgers

Tijgers hebben het lange tijd zwaar te verduren gehad. In 100 jaar tijd zijn 95% van alle tijgers verdwenen- van 100 000 naar minder dan 4000. Daarom is er de afgelopen jaren ingezet op de bescherming van de tijgers met als hoofdpunten: bestrijding van habitatverlies, een einde maken aan stroperij en bemiddelen tijdens mens-dierconflicten.

Deze inspanningen lonen, want in Bhutan, China, India en Rusland is het aantal tijgers aan het stijgen en Nepal heeft het aantal tijgers in zijn land zelfs verdubbeld. Investeren in de bescherming van de tijgers en de natuur loont dus!

Thomas Gray, Tiger Recovery Lead bij het Tigers Alive Initiative van het WWF, verklaarde: "Tijgers zijn als een barometer voor ecologisch welzijn; de aanwezigheid van tijgers wijst op een robuust, goed functionerende omgeving die effectief kan bijdragen aan de gezondheid van de planeet - iets wat we nu meer dan ooit nodig hebben. Uitbreiding van het huidige verspreidingsgebied van de tijger - en versterking van het enorme scala aan biodiversiteit en cultureel erfgoed dat hij omvat - blijft de beste manier om een duurzame toekomst op lange termijn te garanderen voor de geliefde tijger van Azië en al het leven dat zijn thuis deelt."