Nepal verdubbelt aantal wilde tijgers

Nepal verdubbelt aantal wilde tijgers

Nieuwe cijfers tonen dat Nepal erin geslaagd is zijn populatie wilde tijgers in 12 jaar te verdubbelen. Bij de start was de toekomst van dit culturele icoon nog hoogst onzeker.

De tijger is diep geworteld in het hart van veel traditionele culturen in Azië. Als een symbool van kracht en macht wordt deze iconische grote kat vereerd door de lokale bevolking.

Maar in 2009 had Nepal een tijgerpopulatie van slechts 121 individuen (destijds de meest bekende schatting van de tijgerpopulatie). Een grimmig cijfer dat weinig ruimte liet voor hoop: de tijgerpopulaties namen af.

Vastbesloten om de aantallen van de soort te herstellen, sloot Nepal zich aan bij het internationale project dat tot doel had het aantal wilde tijgers te verdubbelen: TX2. Er was nog geen instandhoudingsdoelstelling op deze manier vastgesteld. Het 12-jarige project zou gedurfde inspanningen inzake natuurbehoud eisen.

2022, jaar van de tijger: een succes voor Nepal

En Nepal is erin geslaagd zijn populatie wilde tijgers te verdubbelen! Uit het laatste onderzoek bleek dat er nu 355 individuen aanwezifg zijn in het land. Het is een ongelooflijke prestatie die de inspanningen van de overheid, partners en lokale gemeenschappen in de afgelopen 12 jaar op het gebied van natuurbehoud illustreert.

Partnerschap met gemeenschappen

Van de vele interventies die nodig zijn om het aantal wilde tijgers te verdubbelen, is een van de belangrijkste succesfactoren samenwerking met lokale gemeenschappen die in tijgerlandschappen leven. Want hoe meer tijgers er zijn, hoe uitdagender het samenleven met mensen is.

Om de impact op gemeenschappen te verminderen, zijn er compensatieregelingen ingevoerd voor door tijgers gedood vee; er is steun verleend om de afhankelijkheid van gemeenschappen van hulpbronnen zoals brandhout dat in nationale parken wordt verzameld, te verminderen; en inkomsten uit tijgergerelateerd toerisme hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van gemeenschappen in het hele land.

Nepal blijft maatregelen voor het behoud van tijgers ontwerpen en implementeren om conflicten te verminderen. Maar het samenleven van mens en tijger blijft meer dan ooit een belangrijke uitdaging om de veiligheid van de populaties te waarborgen en om voor een toename van de populaties te zorgen.

Gecontroleerde stroperij

Andere successen zijn onder meer de inspanningen van het land om stroperij te bestrijden. Het was vroeger de grootste bedreiging voor de tijgers van Nepal. Via acties van patrouilles in beschermde gebieden en anti-stroperijgroepen uit de gemeenschappen is het land er sinds 2011 ook in geslaagd om de stroperij van neushoorns te stoppen. Dit is een goed voorbeeld van hoe natuurbehoud andere soorten beschermt: het aantal neushoorns in Nepal neemt toe vanwege maatregels voor tijgerbehoud!

Nepal heeft bewezen dat met politieke wil en de juiste maatregelen verandering mogelijk is. Maar het werk is nog niet af en de vooruitgang blijft broos. We moeten onze inspanningen voortzetten om deze successen vast te houden en nog veel meer te bereiken.

Wil je op de hoogte blijven van onze acties
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief