Volwassen tijger loopt overdag op een open plek

tx2

TX2, Het aantal wilde tijgers verdubbelen

De grootste katachtige in gevaar

In de wouden en op de vlakten van Azië leefden ooit wel 100.000 tijgers. In een eeuw tijd is de populatie echter helemaal ingestort: van de 100.000 tijgers blijven er maar zo'n 4.500 over. In 2010 bereikte het aantal tijgers door aanhoudende stroperij van de soort en zijn prooien, en door de vernietiging van zijn leefgebied met zo’n 3.200 individuen een absoluut dieptepunt. Daarop besloten de regeringen van de 13 tijgerlanden (landen waar de tijger recent nog voorkwam: Bangladesh, Bhutan, Cambodja, India, Indonesië, Laos, Maleisië, Myanmar, Nepal, Rusland, Thailand, China en Vietnam) de handen in elkaar te slaan en een actieplan op te zetten om de tijger te beschermen en het aantal wilde tijgers te verdubbelen.

TX2, een ambitieus project

WWF zet zich samen met de regeringen van de 13 tijgerlanden en met andere ngo’s in om de ambitieuze doelstellingen van dit project te verwezenlijken. We zijn actief in zeven natuurgebieden en focussen daarbij op drie pijlers:  

  • Beleidswerk: sinds de Tijgertop van Sint-Petersburg in 2010 blijven we druk uitoefenen op het beleid. WWF gaat voortdurend na of de beloften die voor de tijger werden gemaakt, ook daadwerkelijk worden ingelost.
  • Optreden tegen stroperij en illegale handel: WWF biedt technische ondersteuning aan de rangers die actief zijn in de beschermde gebieden. Zij zetten zich op het terrein in om de tijger te beschermen, vallen te vernietigen en stropers aan te houden. In nauwe samenwerking met TRAFFIC – het netwerk voor toezicht op de illegale handel in wilde soorten – onderneemt WWF ook actie om netwerken van illegale handel in tijgerproducten te ontmantelen.
  • Bescherming van het leefgebied: WWF roept de ‘tijgerlanden’ op om de beschermde gebieden uit te breiden in regio’s waar wellicht wilde tijgers leven. De versnippering van het natuurlijke leefgebied van de tijger kan voorkomen worden door deze gebieden door ecologische corridors met elkaar te verbinden. Daarnaast moedigen we lokale landbouw- en andere bedrijven aan om milieuvriendelijk en duurzaam te werk te gaan.

Wat doet WWF-België? 

WWF-België draagt via twee concrete projecten bij aan de ambitieuze doelstellingen van TX2:

  • In Cambodja zetten we ons in om de biodiversiteit te beschermen in de droge bossen van de oostelijke vlakten. We herstellen en beschermen er de populaties hoefdieren – de belangrijkste prooien van de tijger – met het oog op de herintroductie van de soort in de komende jaren.
  • In de regio Dawna-Tenasserim, op de grens tussen Myanmar en Thailand, leeft een grote tijgerpopulatie. WWF werkt samen met de lokale gemeenschappen om de tijger te beschermen en ijvert er op politiek niveau voor dat de aanleg van de weg naar Dawei de leefgebieden niet aantast.

NAAM VAN HET PROJECT

TX2

REGIO

Internationaal

DUUR

2010 - 2022

Budget

-

PARTNERS

-

FINANCIËLE STEUN

Giften aan WWF-België

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Doubling Tigers - Annual Report 2019

ONS DOEL

Het aantal wilde tijgers verdubbelen.

Bedreigingen die dit project het hoofd moet bieden

ONTBOSSING

Niet-duurzame ontginning en versnippering van de wouden vernietigen het leefgebied van de tijger. WWF zet zich wereldwijd in om te voorkomen dat bossen verdwijnen.

Meer info

ONTBOSSING

AANTASTING EN VERDWIJNING VAN HET LEEFGEBIED

Door de aantasting van hun leefgebied moeten de tijgers het doen met kleine, van elkaar gescheiden gebieden, wat hun kansen op voortplanting beperkt. Ontdek wat WWF doet om het tij te keren.

Meer info

AANTASTING EN VERDWIJNING VAN HET LEEFGEBIED

STROPERIJ EN ILLEGALE HANDEL

De tijger wordt bedreigd doordat stropers zijn prooien wegkapen. Bovendien worden verschillende delen van de tijger zelf gebruikt in de traditionele Chinese geneeskunde. WWF zet zich wereldwijd in tegen de illegale handel in wilde soorten.

Meer info

STROPERIJ EN ILLEGALE HANDEL

{ "animals": [ {"jaguar": false}, {"lynx": false}, {"brown_bear": false}, {"dolphin": false}, {"elephant": false}, {"tiger": true}, {"forest_cat": false}, {"otter": false}, {"wolf": false}, {"rhinoceros": false}, {"lion": false}, {"bonobo": false}, {"gorilla": false}, {"tetra_lyre": false} ], "urls": [ {"jaguar": "/fr/especes-menacees/proteger-le-jaguar"}, {"lynx": "/fr/especes-menacees/proteger-le-lynx"}, {"brown_bear": "/fr/especes-menacees/proteger-ours-brun"}, {"dolphin": "/fr/especes-menacees/proteger-le-dauphin"}, {"elephant": "/fr/especes-menacees/proteger-elephant"}, {"tiger": "/fr/especes-menacees/proteger-le-tigre"}, {"forest_cat": "/fr/especes-menacees/proteger-le-chat-forestier"}, {"otter": "/fr/especes-menacees/proteger-la-loutre-deurope"}, {"wolf": "/fr/especes-menacees/proteger-le-loup"}, {"rhinoceros": "/fr/especes-menacees/proteger-le-rhinoceros"}, {"lion": "/fr/especes-menacees/proteger-le-lion"}, {"bonobo": "/fr/especes-menacees/proteger-le-bonobo"}, {"gorilla": "/fr/especes-menacees/proteger-le-gorille"}, {"tetra_lyre": "/fr/especes-menacees/proteger-le-tetras-lyre"} ] }

 

Onze andere projecten:

Dawna-Tenasserim

De tijger en zijn leefgebied beschermen in de regio Dawna-Tenasserim en de milieu-impact van nieuwe wegeninfrastuctuur beperken.

HIER WIL IK MEER OVER WETEN
Volwassen tijger liggend in een rivier onder een boomstam

Mondulkiri

WWF beschermt de wilde dieren, verbindt de droge bossen met elkaar en herstelt het leefgebied van de tijger om de soort opnieuw te introduceren in de oostelijke vlakten van Cambodja.

Hier wil ik meer over weten