Dawna-Tenasserim

Het leefgebied van de tijgers beschermen over de grenzen van Thailand en Myanmar heen

Een cruciaal toevluchtsoord voor de Indo-Chinese tijger in het grensgebied van Thailand en Myanmar

De regio Dawna-Tenasserim ligt op de grens tussen Myanmar en Thailand. Het gebied is bijna 180 000 km² groot en omvat de bergketens Dawna en Tenasserim. In een 30 000 km² groot netwerk van beschermde natuurgebieden leeft een populatie van maar liefst 200 tijgers, een van de grootste ter wereld, goed voor bijna 5% van alle tijgers op aarde. Dawna-Tenasserim is dan ook een cruciaal gebied voor de bescherming van de tijger in deze regio. Naast de tijger leeft in het gebied ook de hommelvleermuis (een van de kleinste zoogdieren op aarde), de Aziatische olifant, de met uitsterven bedreigde Siamese krokodil en andere zeldzame endemische soorten, zoals Gurneys pitta en de Tibetmuntjak.

Rijke biodiversiteit onder druk

De wouden van Dawna-Tenasserim staan onder zware druk door de ontbossing. Door toenemende landbouw, niet-duurzame ontginning en de ontwikkeling van grote infrastructuur zoals wegen, pijpleidingen en dammen verdwijnen de ongerepte wouden en hun rijke ecosystemen beetje bij beetje. Ook is er de voortdurende dreiging van stroperij, niet alleen voor de tijger, maar ook voor heel wat andere dieren uit het woud.

WWF werkt op vier fronten in de regio Dawna-Tenasserim

Al meer dan tien jaar is WWF actief in Dawna-Tenasserim om er de rijke biodiversiteit te vrijwaren en bij te dragen aan het ambitieuze TX2-project om het aantal wilde tijgers op aarde te verdubbelen. Het project in de regio Dawna-Tenasserim draait rond vier actiepunten:

  • De wouden en wilde dieren van Dawna-Tenasserim beschermen, met bijzondere aandacht voor de tijger en de Aziatische olifant. Dat gebeurt concreet door teams op het terrein de nodige uitrusting te bezorgen en op te leiden in het gebruik van het SMART-systeem (‘Spatial Monitoring And Reporting Tools’). Op die manier kunnen ze het gebied doeltreffender observeren en beheren, om vallen van stropers op te sporen en te vernietigen. WWF werkt ook samen met de lokale gemeenschappen om hen te helpen in de strijd tegen de stroperij, het woud te beschermen en conflicten tussen mens en dier te beperken.
  • De verbinding tussen de natuurgebieden vrijwaren en verbeteren door corridors te creëren om beschermde gebieden op elkaar te laten aansluiten. Zo kunnen de dieren zich vrij van gebied naar gebied bewegen. De resultaten van onderzoek naar de ecosysteemdiensten maken het ook mogelijk om de besluitvorming te beïnvloeden over infrastructuur, zoals wegen en stuwdammen.
  • Onderzoek doen naar het natuurbehoud in de regio en de opvolging van de resultaten verzekeren. Onze natuurbeschermingsprogramma’s zijn gebaseerd op intensief veldonderzoek over tijgers, hun prooien en olifanten.
  • Pleiten voor aanpassingen aan de milieuwetgeving en de samenleving duidelijk maken hoe belangrijk natuurbescherming is. Aspecten die hierbij aan bod komen, zijn het welzijn van de rangers in de natuurgebieden en de veiligheid en uitbreiding van de beschermde gebieden en ecologische corridors.

De tijger is een cruciale diersoort voor het evenwicht van het hele ecosysteem. In 2021 is het inventariseren van tijgers in de regio Dawna-Tenasserim uitgebreid naar het nationaal park Khlong Wang Chao en het Umphang-reservaat. Er zijn al 14 tijgers geïdentificeerd! Dat is een bemoedigend teken en bewijst dat de inspanning van WWF en zijn partners op het terrein vruchten afwerpt. De situatie blijft echter onrustwekkend en we moeten onze inspanningen opvoeren om het voortbestaan van de tijger te vrijwaren.

NAAM VAN HET PROJECT

Dawna-Tenasserim

Regio

Mekongregio

DUUR

Start project: 01.2018
Huidige fase: 11.2021 - 06.2026

Budget huidige fase

€ 2.132.208

PARTNERS

WWF-Thailand

FINANCIËLE STEUN

Giften aan WWF-België

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Dawna-Tenasserim: Myanmar and Thailand - Annual Report 2019

ONS DOEL

De tijger beschermen in de regio Dawna-Tenasserim en de milieu-impact door de aanleg van de weg naar Dawei tot het minimum beperken.

Bedreigingen die dit project het hoofd moet bieden

ONTBOSSING

Niet-duurzame ontginning en versnippering van de bossen vernietigen het leefgebied van de tijger. WWF zet zich wereldwijd in om te voorkomen dat bossen verdwijnen.

Meer info

ONTBOSSING

AANTASTING EN VERDWIJNEN VAN LEEFGEBIEDEN

Door de aantasting van hun leefgebied moeten de tijgers het doen met versnipperde en van elkaar gescheiden gebieden, wat hun kans op voortplanting beperkt. Ontdek wat WWF doet om het tij te keren.

Meer info

AANTASTING EN VERDWIJNEN VAN LEEFGEBIEDEN

STROPERIJ EN ILLEGALE HANDEL

De tijger wordt bedreigd doordat stropers zijn prooien doden. Bovendien worden verschillende delen van de tijger zelf gebruikt in de traditionele Chinese geneeskunde. WWF zet zich wereldwijd in tegen de illegale handel in wilde diersoorten.

Meer info

STROPERIJ EN ILLEGALE HANDEL

{ "animals": [ {"jaguar": false}, {"lynx": false}, {"brown_bear": false}, {"dolphin": false}, {"elephant": true}, {"tiger": true}, {"forest_cat": false}, {"otter": false}, {"wolf": false}, {"rhinoceros": false}, {"lion": false}, {"bonobo": false}, {"gorilla": false}, {"tetra_lyre": false} ], "urls": [ {"jaguar": "/nl/bedreigde-dieren/bescherm-jaguar"}, {"lynx": "/nl/bedreigde-dieren/bescherm-de-lynx"}, {"brown_bear": "/nl/bedreigde-dieren/bescherm-de-bruine-beer"}, {"dolphin": "/nl/bedreigde-dieren/bescherm-de-dolfijn"}, {"elephant": "/nl/bedreigde-dieren/bescherm-de-olifant"}, {"tiger": "/nl/bedreigde-dieren/bescherm-de-tijger"}, {"forest_cat": "/nl/bedreigde-dieren/bescherm-de-wilde-kat"}, {"otter": "/nl/bedreigde-dieren/bescherm-de-europese-otter"}, {"wolf": "/nl/bedreigde-dieren/bescherm-de-wolf"}, {"rhinoceros": "/nl/bedreigde-dieren/bescherm-de-neushoorn"}, {"lion": "/nl/bedreigde-dieren/bescherm-de-leeuw"}, {"bonobo": "/nl/bedreigde-dieren/bescherm-de-bonobo"}, {"gorilla": "/nl/bedreigde-dieren/bescherm-de-gorilla"}, {"tetra_lyre": "/nl/bedreigde-dieren/bescherm-de-korhoen"} ] }

 

Onze andere projecten:

Volwassen tijger loopt overdag op een open plek

TX2

WWF is actief in zeven belangrijke gebieden in de 13 tijgerlanden om het aantal wilde tijgers te verdubbelen. WWF-België zet zich in Cambodja en Dawna-Tenasserim in om bij te dragen aan deze doelstelling. 

Hier wil ik meer over weten
Volwassen tijger liggend in een rivier onder een boomstam

Mondulkiri

WWF beschermt de wilde dieren, verbindt de droge bossen met elkaar en herstelt het leefgebied van de tijger om de soort opnieuw te introduceren in de oostelijke vlakten van Cambodja.

Hier wil ik meer over weten