Na 100 jaar achteruitgang stijgt het aantal wilde tijgers weer

Na 100 jaar achteruitgang stijgt het aantal wilde tijgers weer

De vooruitgang die we samen hebben geboekt

Amper 10 jaar geleden was het aantal wilde tijgers nog in vrije val richting definitieve uitroeiing. Er waren nog maar 3 200 wilde tijgers over van de ongeveer 100 000 aan het begin van de 20ste eeuw. Ze hielden enkel nog stand in fragmenten van hun vroegere verspreidingsgebied, dat zich ooit uitstrekte over de graslanden en wouden van het Aziatische continent. Gelukkig keerde het tij. 

In 2010 zijn de overheden van de 13 landen in het verspreidingsgebied van de tijger het engagement aangegaan (‘TX2’) om het aantal wilde tijgers te verdubbelen tegen 2022, het Chinese jaar van de tijger. Een uitgebreid herstelplan volgde. Samen met particulieren, bedrijven, gemeenschappen, overheden en andere natuurbeschermingspartners, heeft WWF zich onvermoeibaar ingezet om deze grootse ambitie te verwezenlijken. 

Sindsdien zijn de tijgers aan een ongelooflijke comeback begonnen in Bhutan, India, Nepal en Rusland. In veel regio’s stijgen hun aantallen. De populaties verplaatsen zich zelfs naar nieuwe gebieden. Uitstekend nieuws dus voor de toekomst van deze legendarische katachtige, maar ook voor de talloze soorten en miljoenen mensen die afhankelijk zijn van gezonde leefgebieden.  

Dit succes is het resultaat van talloze inspanningen: het investeren in beschermde gebieden, het opstellen van algemene natuurbehoudsnormen voor het beheer van de leefgebieden van de tijger (‘CA|TS’) die van kracht zijn in meer dan 125 sites, de strijd tegen stroperij en illegale handel in lichaamsdelen van tijgers, het bewerkstelligen van een gedragsverandering bij de consument, het bestrijden van criminele activiteiten en door bij te dragen aan de afbouw van tijgerfokkerijen. Bovendien verlenen we steun aan lokale gemeenschappen die een cruciale rol spelen in de bescherming van de tijgers. 

De uitdagingen die we nog moeten aangaan

Jammer genoeg bestaan tal van historische bedreigingen nog steeds: de vernietiging en fragmentatie van leefgebieden, de illegale handel. Deze bedreigingen hebben een bijzonder grote impact in de Zuidoost-Aziatische landen. 

Valstrikken vormen in deze regio een groeiende bedreiging voor tijgers en andere wilde dieren, inclusief de prooien waar tijgers zich mee voeden. In ‘Belum-Temengor’ in Maleisië, een van de laatste en belangrijkste tijgerregio’s van Zuidoost-Azië, is de tijgerpopulatie tussen 2009 en 2018 met 50% achteruitgegaan. Een achteruitgang die voornamelijk te wijten is aan zulke valstrikken. 

We kennen de oplossingen: meer middelen toekennen om wilde soorten te behouden en te beschermen in beschermde gebieden, strengere wetten en een striktere toepassing ervan om de handel in wilde soorten te bestrijden, grotere investeringen om de stroperij te bedwingen, en onderwijs en voorlichting verbeteren om de vraag van consumenten naar lichaamsdelen van de tijger te doen dalen.

Samen kunnen we het verschil maken 

MINDER DAN 4 000
tijgers leven vandaag nog wereldwijd in het wild. Dat is 95% minder dan in het begin van de 20ste eeuw. Toen waren ze nog met 100 000. 
100 jaar
Voor het eerst in 100 jaar is het aantal wilde tijger sinds 2016 gestegen