Mondiaal rapport IPBES geeft onweerlegbaar bewijs van natuurverlies

Mondiaal rapport IPBES geeft onweerlegbaar bewijs van natuurverlies

Het Intergouvernementeel Platform over biodiversiteit en ecosysteemdiensten (IPBES) lanceert vandaag een wereldwijd evaluatierapport van de staat van de biodiversiteit op de planeet. Het rapport is een oproep aan beleidsmakers en bedrijven om daadkrachtig op te treden en benadrukt dat er dringend behoefte is aan een nieuwe overeenkomst voor natuur en mensen tegen 2020. In eigen land moeten politieke partijen die na de verkiezingen rond de tafel gaan zitten, biodiversiteit en klimaat opnemen in hun regeerakkoord.

 

  • Ongeveer 1 miljoen dieren en planten worden nu met uitsterven bedreigd, meer dan ooit tevoren in de menselijke geschiedenis.
  • Een nieuwe bindende overeenkomst tegen 2020 voor natuurbescherming en -herstel is een must om te vermijden dat we een omslagpunt bereiken waarvan geen weg terug meer mogelijk is.
  • Het rapport biedt beleidstrajecten om de voortdurende achteruitgang van de natuur te herstellen en te stoppen.

De wetenschappelijke studie van 1800 pagina's is het eerste uitgebreide overzicht van 's werelds toonaangevende experts van over de hele wereld. In navolging van veel van de bevindingen van het laatste Living Planet Report van WWF, gepubliceerd in 2018, geeft het een alarmerend beeld van het uitsterven van soorten, teruglopende populaties, habitatverlies en uitputting van ecosysteemdiensten die van vitaal belang zijn voor ons levensonderhoud en economische ontwikkeling.

Volgens de bevindingen van het IPBES-rapport hebben menselijke acties de natuur over de hele wereld aanzienlijk veranderd. Driekwart van de landomgeving en 66% van het mariene milieu zijn aanzienlijk veranderd. Meer dan een derde van het land ter wereld en bijna 75% van de zoetwatervoorraden zijn nu bestemd voor de teelt of de veeteelt. Ongeveer 1 miljoen dieren worden nu met uitsterven bedreigd, velen binnen tientallen jaren, en meer.

Het rapport biedt ook een uitgebreide studie van de onderlinge samenhang tussen klimaatverandering en natuurverlies. De door de mens veroorzaakte klimaatverandering is een van de belangrijkste factoren die de impact van andere aanslagen op de natuur en het menselijk welzijn vergroten. Terwijl de broeikasgasemissie verdubbeld is, verhoogde de gemiddelde globale temperatuur met ten minste 0,7 graden Celsius. Het globale gemiddelde zeeniveau steeg van 16 tot 21 centimeter sinds 1900. Dit heeft bijgedragen tot wijdverspreide effecten in vele aspecten van biodiversiteit zoals teruggang van soorten populaties.

Ook België heeft werk op de plank

De voorbije twee weken interpelleerde WWF de Belgische politieke partijen in een reeks gesprekken, die live werden uitgezonden via Facebook. In deze zogenaamde ‘Panda Lives’ werden partijvoorzitters en ministers bevraagd naar hun plannen om de crisis van het klimaat en de biodiversiteit aan te pakken. Ons land heeft een belangrijke verantwoordelijkheid en moet binnen de landsgrenzen werken aan biodiversiteitsherstel en het realiseren van internationaal afgesproken klimaatobjectieven:

 

Daarnaast moet het stappen ondernemen om zijn internationale voetafdruk te verminderen, met name door:

 

In reactie op het rapport riepen meer dan 700 wetenschappers uit de hele wereld vandaag de politieke leiders op om de ineenstorting van de biodiversiteit dringend ernstig te nemen. Onder hen 82 Belgische wetenschappers en prominenten die wijzen op de fundamentele plaats van biodiversiteit en natuur als de basis van alle leven en menselijke activiteiten. De ‘Call4Nature’ is een open brief geïnitieerd door WWF en onderstreept de dringende noodzaak van actie door politieke leiders om de alarmerende verdwijning van het leven op aarde te stoppen.