Earth Overshoot Day: de planeet kan onze vraag niet meer bijhouden

Earth Overshoot Day: de planeet kan onze vraag niet meer bijhouden

Brussel, 28 Juli – ‘Earth Overshoot Day’ valt dit jaar weer een dag vroeger dan vorig jaar. Dit bevestigt de jaarlijkse toename na de uitzonderlijke terugval tijdens de coronapademie. België is bij de slechtste leerlingen, want voor ons land viel Earth Overshoot Day al op 26 maart. Dit wil zeggen, dat als iedereen zou leven zoals wij Belgen, er maar liefst 4,1 aardes nodig zouden zijn om onze levensstijl bij te houden. We moeten dringend structurele maatregelen nemen om onze voetafdruk terug te dringen, in België en overal ter wereld. 

Earth Overshoot Day markeert de symbolische datum waarop de mens alle natuurlijke hulpbronnen die de aarde in een jaar kan produceren, heeft opgebruikt. Vanaf 28 juli leeft de mens op ‘krediet’. Dit wordt berekent door het ‘Global Footprint Network’ een NGO die meer dan 3 miljoen gegevens en statistieken van 200 landen verzamelt om deze berekening te maken. Met andere woorden, ze berekenen op welke dag in het jaar we al meer vis hebben gevangen, meer bomen hebben gekapt en meer land hebben bebouwd en bewerkt dan de natuur op één jaar tijd kan genereren. Niet alleen dat, ook onze uitstoot van broeikasgassen zal op Earth Overshoot Day al groter zijn dan wat onze oceanen en bossen op één jaar tijd kunnen absorberen.

Belgische voetafdruk buiten alle proportie 

De ecologische voetafdruk varieert sterk over de hele wereld. Als gevolg daarvan bereiken landen hun overshoot datum op verschillende tijdstippen van het jaar. Voor België viel deze dag op 26 maart van dit jaar. Als we de globale ecologische voetafdruk van de mensheid bekijken dan zouden er al gemiddeld 1,7 aardes nodig zijn om voldoende middelen en grondstoffen te produceren. Een cijfer dat ongetwijfeld te hoog is. België verbruikt met 4,1 aardes meer dan het dubbel van alle globale grondstoffen. We gebruiken dus middelen die we niet hebben.

België is trouwens niet de enige schuldige. Wereldwijd staan verschillende landen voor dezelfde uitdagingen. Net daarom is het van groot belang dat elk land zich concentreert op de bescherming van zijn grondstoffen en bronnen. Er zijn namelijk geen andere landen die nog te hulp zouden kunnen schieten.

Antoine Lebrun, CEO van WWF-België: "Het is dringend noodzakelijk de planetaire biocapaciteit te beschermen en te herstellen en tegelijk onze ecologische voetafdruk, die voor twee derde uit broeikasgasemissies bestaat, te verkleinen. En om dit te doen, moeten we alle delen van de samenleving erbij betrekken: de privé sector, het maatschappelijk middenveld en de burgers. Regeringen zijn van essentieel belang om de juiste richting aan te geven en het juiste kader voor een duurzame toekomst te creëren.”

Earth Overshoot Day verschuiven

Om de ‘Earth Overshoot Day’ weer vooruit te duwen op de kalender, moeten we onze consumptiepatronen en productieprocessen veranderen. Het is tijd voor actie op verschillende vlakken: voedingklimaatbossenoceaan en biodiversiteit. Van productie tot consumptie moeten we allemaal onze processen en gewoonten herzien. Als privésector, als maatschappij, als overheid en als burger spelen we stuk voor stuk een belangrijke rol. Als we erin slagen, geven we onszelf en onze kinderen een kans op een mooiere toekomst.